Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 908955
  • Do końca roku: 199 dni
  • Do wakacji: 6 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2024-06-15

  Imieniny: Jolanty, Lotara

PLAN PRACY SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY

na rok szkolny 2021/2022

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

 3. Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022 r.

 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.

 5. Zakończenie rocznych zajęć dyd. - wych.: 24 czerwca 2022 r.

 6. Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 1. Kalendarz dotyczący podsumowania I półrocza i zakończenia roku szkolnego:

a) wystawienie ocen śródokresowych: do 15 listopada 2021 r., do 4 kwietnia 2022 r.

b) poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach z przedmiotów przez uczących nauczycieli i ocenach zachowania przez wychowawcę:

Do 20 grudnia 2021 r.,6 czerwca 2022 r.

c) rada pedagogiczna klasyfikacyjna: 11 stycznia 2022 r.(wtorek), 21 czerwca 2022 r.(wtorek)

d) zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.

e) komers klasy VIII: czerwiec 2022 r.

 1. Badanie wyników nauczania „na wejściu” – przełom września i października 2021r., „na wyjściu” - po 1 czerwca 2022 r.

 2. Próbny egzamin dla klasy VIII: 19, 20, 21 października 2021 r., OKE - grudzień 2021 r./styczeń 2022 r., 8, 9, 10 lutego 2022 r., 5, 6, 7 kwietnia 2022 r.

 3. Egzamin ósmoklasisty:

- język polski – 24 maja 2022 r. godz. 9.00 (dodatkowy 13.06.2022 r. godz. 9.00)

- matematyka – 25 maja 2022 r. godz. 9.00 (dodatkowy 14.06.2022 r. godz. 9.00)

- język angielski – 26 maja 2022 r. godz. 9.00 (dodatkowy 15.06.2022 r. godz. 9.00)

(wydanie zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i egzaminu – 8 lipca 2022 r.)

 

11. Formy zajęć realizowanych w ciągu roku:

Imię nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację formy

Nazwa formy

Termin realizacji

Pedagog szkolny, wychowawcy

Bezpiecznie w szkole i poza nią przez cały rok”

cały rok szkolny

M. Żalik, K. Żalik

Szkolny Biuletyn Pawłowicki”

cały rok szkolny

I. Fiebich

Zbiórka baterii i akumulatorów małogabarytowych

cały rok szkolny

R. Ślusarz, A. Andersz

 

Zbiórka nakrętek

cały rok szkolny

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej
(szkoła w Pawłowicach)

 

Program edukacyjny „Polubić czytanie”

 

cały rok szkolny

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej
(szkoła w Oporówku)

Program edukacyjny „Cała szkoła czyta dzieciom”

 

cały rok szkolny

 

Nauczyciele języków obcych

CAT - współpraca

cały rok szkolny

Zespół nauczycieli języków obcych i wychowania fizycznego

Spotkanie ze znanym sportowcem.

termin do uzgodnienia

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

 

Obchody Dnia Przedszkolaka

 

wrzesień

Samorząd Uczniowski

 

Wybory uzupełniające do Rady Zarządu Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej.

 

wrzesień

E. Dąbrowska i zespół humanistyczny

 

Narodowe czytanie

3 września

Nauczyciele wychowania fizycznego.

Międzynarodowy Dzień Sportu - spotkanie ze sportowcem

15 września

Samorząd Uczniowski,

Wychowawcy, I. Fiebich

 

Sprzątanie Świata,

 

 

17 września

 

Nauczyciele języków obcych

 

Dzień Języków Obcych

 

25 września

 

Samorząd uczniowski

 

Dzień chłopaka

 

30 września

 

Wolontariat

„Zabiorę mamę i tatę na wspólne kasztanów zbieranie”

wrzesień - październik

K. Urbańczak

Konkurs plastyczno – religijny o Prymasie Tysiąclecia

wrzesień - październik

Zespół humanistyczny

Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych

październik

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy,

„Warzywna owocowa mandala” - konkurs

październik

Katecheci

Dzień Papieski

październik

Samorząd Uczniowski

 

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska
w Henrykowie

październik

Wychowawcy klas I

Wizyta policjanta w klasie 1.

październik

Zespól matematyczno - przyrodniczy

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października

A. Andrzejewska

 

Konkurs z języka niemieckiego - czytanie ze zrozumieniem.

 

22 października

 

R. Ślusarz, A. Andersz

Konkurs z języka angielskiego - Halloween - czytanie ze zrozumieniem.

25 października

M. Błocian, R. Szłapka

Pasowanie uczniów klasy I.

listopad

K. Urbańczak

Konkurs poświęcony najwybitniejszym postaciom Rodu Mielżyńskich / historii Pałacu w Pawłowicach

listopad

D. Bednarczyk

Plakat- pierwiastki w układzie okresowym (klasy VII)

listopad

 

I. Fiebich, D. Bednarczyk

Konkurs na zrobienie plakatu -Woda naszym dobrem
(klasy VIII)

listopad

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Szkolny konkurs recytatorski – wiersze o tematyce ekologicznej

listopad

 

Nauczyciele języków obcych

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt w hotelu

w Radomicku.

listopad

Samorząd Uczniowski

Dzień warzyw i owoców.

listopad

Samorząd Uczniowski

Szkolny konkurs na piernik bożonarodzeniowy.

03-12 listopada

Samorząd Uczniowski

Rogale Marcińskie

10 listopada

Samorząd Uczniowski

M. Żalik, J. Pietrzykowska

Szkolny Konkurs Ortograficzny:

I etap: MISTRZ ORTOGRAFII

II etap: PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY

 

15 listopada

22 listopada

Samorząd Uczniowski

Szkolny kiermasz pierników bożonarodzeniowych

18 listopada

E. Dąbrowska, Samorząd Uczniowski , nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada

Wolontariat

„Góra Grosza”

grudzień

K. Marciniak, T. Górczak,

K. Majchrzak, A. Flak

Dzień Wolontariusza

6 grudnia

Samorząd Uczniowski

Mikołajki

6 grudnia

Wychowawcy

Wigilie klasowe

22 grudnia

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski,

Święto Patrona Szkoły

14 stycznia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego

Dzień Babci i Dziadka

14 stycznia

Wolontariat, A. Andrzejewska,
M. Żalik

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:

- kawiarenka

- przedstawienie

30 stycznia

Samorząd Uczniowski

Apel podsumowujący pracę w I półroczu.

31 styczna

I. Fiebich, D. Bednarczyk

Warsztaty przyrodnicze dla młodzieży w II LO w Lesznie

drugie półrocze

Samorząd Uczniowski, M. Rosik

Poczta walentynkowa

14 lutego

Samorząd Uczniowski

Tłusty Czwartek

24 lutego

Nauczyciele plastyki

Konkurs Plastyczny „Wielkanocna ozdoba”

marzec

Nauczyciele matematyki

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – KANGUR.

marzec

Nauczyciele matematyki

Plakat matematyczny (klasy VI – VIII)

marzec

Samorząd Uczniowski

Dzień kolorowej skarpetki.

marzec

Samorząd Uczniowski

Dzień Kobiet - wychowawcy na godzinie wychowawczej

7 marca

A. Andrzejewska

Dyktando z języka niemieckiego

11 marca

A. Andersz, R. Ślusarz

Dzień świętego Patryka – dyktando z języka angielskiego.

14 marca

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Udział w Gminnym Turnieju Sportowym klas I - III

marzec/kwiecień

M. Żalik, J. Pietrzykowska

IV Szkolny Konkurs: “Z gramatyką za pan brat”

kwiecień

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Eliminacje klasowe do gminnych konkursów: pięknego pisania, ortograficznego i matematycznego.

kwiecień

M. Rosik

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

kwiecień

E. Dąbrowska

Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci

kwiecień

Samorząd Uczniowski

Samorządowy Zajączek

13 kwietnia

I. Fiebich

Dzień Ziemi.

25 kwietnia

W. Jarus, Z. Tomiński, M. Rosik

Cross Wagarowicza

kwiecień- maj

Pedagog szkolny,

K. Żalik, R. Ślusarz

Spotkanie z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych w ramach preorientacji zawodowej – VIII SP.

kwiecień / maj

Wolontariat

Wyjazd podsumowujący działalność Wolontariatu.

maj

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Gminne konkursy dla klas I – III – pięknego pisania, ortograficzny i matematyczny.

maj

Katecheci, Wolontariat

Szkolny Konkurs Piosenki Religijnej

maj

Samorząd Uczniowski

Dni dobrych uczynków.

maj

E. Dąbrowska

Tydzień Bibliotek Dzień Bibliotekarza

8 – 15 maja

M. Rosik

Mam talent.

16 maja

A. Andersz, W. Jarus

Opiekunowie projektów

Projekty edukacyjne.

19 maja

J. Jarus

Projekt “Mój dom” (klasy VII)

maj - czerwiec

E. Dąbrowska

Jak nie czytam, jak czytam”

czerwiec

 

M. Ratajczak

W. Jarus

Szkolny i międzyszkolny „Turniej Szachowy”
i „Turniej warcabowy”

czerwiec

Dyrekcja

Zielona szkoła – Karczma Borowa, Henrykowo.

czerwiec

M. Rosik

Szkolny Konkurs nt. pierwszej pomocy przedmedycznej”

czerwiec

K. Teodorczyk

Wyjazd uczniów klasy III – dzieci komunijne

czerwiec

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy

Dzień Dziecka.

1 czerwca

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski,

M. Rosik

Festyn Rodzinny.

5 czerwca

Samorząd Uczniowski

Apel podsumowujący pracę w II półroczu i całym roku szkolnym 2020/2021

23 czerwca

Z. Tomiński, W. Jarus

samorząd uczniowski, M. Rosik

K. Majchrzak,

Festiwal Nauki, Kultury i Sportu

23 czerwca

Terminy:

rad pedagogicznych

zebrań z rodzicami

(czwartek)

drzwi otwartych”

(czwartek)

26 sierpnia 2021

 

 

14 września 2021

16 września 2021

 

30 września 2021

 

 

 

19 października 2021

 

 

 

21 października 2021

16 listopada 2021

18 listopada 2021

 

11 stycznia 2022

13 stycznia 2022

 

1 lutego 2022

 

 

5 kwietnia 2022

7 kwietnia 2022

 

17 maja 2022

 

19 maja 2022

21 czerwca 2022

 

 

23 lub 24 czerwca 2022

 

 

 • Terminy i sposób realizacji mogą ulec zmianie.

 Apele ogólnoszkolne:

l.p.

tematyka

termin

odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września

Dyrekcja, Wychowawcy,

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

Klasa VI – J. Pietrzykowska

3.

Pasowanie uczniów klas I

listopad

Wychowawcy i rodzice uczniów klasy I

4.

11 Listopada – Święto Niepodległości

8listopada

Klasa VII b - W. Jarus.

5.

Święta Bożego Narodzenia,

22 grudnia

Klasa IV - M. Żalik

6.

Święto Patrona Szkoły

14 stycznia

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski, Wychowawcy

7.

Apel podsumowujący I półrocze

31 stycznia

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Ziemi

25 Kwietnia

Klasa VII a - A. Andersz

9.

Święto Konstytucji 3 Maja

9 maja

Klasa V – K. Urbańczak

10

Apel podsumowujący II półrocze

23 czerwca

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski, Nauczyciele

11

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca

Klasy VIII - K. Żalik, R. Ślusarz