Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach

ul. Leszczyńska 6

64-122 Pawłowice

tel./fax 655368217

e-mail: sppawlowice@krzemieniewo.pl