Szkolny konkurs gramatyczny „Z gramatyką za pan brat”
W ostatnim tygodniu kwietnia wśród uczniów kl. IV – VIII przeprowadzony został konkurs, mający na celu sprawdzenie znajomości pojęć i umiejętności z gramatyki j. polskiego.
W rywalizacji udział wzięło 158 uczniów, wśród których 29% zasłużyło na wyróżnienie.
Wielu z konkursowiczów wykazało się bardzo dobrą znajomością zagadnień z fonetyki, fleksji, składni, ortografii i interpunkcji. Niektórzy zwycięzcy osiągnęli 100% wyniki – są to czwartoklasiści – Julia Gajowa, Karolina Grzegorzewska i Filip Pietrzykowski.

Po sprawdzeniu testów klasyfikacja konkursowa prezentuje się następująco:

klasa

miejsce

Imiona i nazwiska uczniów

IV

I

Julia Gajowa, Karolina Grzegorzewska, Filip Pietrzykowski

II

Kacper Andrzejczak, Julia Czajka

III

Hanna Czwojdrak

V

I

Oskar Sadowski

II

Zuzanna Hemmerling, Laura Maśląka, Martyna Wróblewska

III

Lena Ciesielska, Michalina Kowalczyk, Adrian Sławiński

VI a

I

Natalia Glapiak, Zofia Włodarczyk

II

Lena Adamczak, Lilianna Białek

III

Hubert Wilczek

VI b

I

Wiktoria Sztor

II

Adam Masztalerz

III

Jowita Mocek, Filip Niedzielski, Anna Przytuła, Marika Sławińska, Jakub Zdun

VII a

I

Nikola Józefiak, Alex Szepe

II

Igor Biernaczyk, Mateusz Kolańczyk, Kamil Kowalski

III

Patryk Lenort, Tobiasz Małecki

VII b

I

Symeon Weiss, Dawid Rychter

II

Piotr Skrobała

III

Hubert Wróblewski

VIII a

I

Kamil Bartlewicz

II

Julia Adamczak

III

Alicja Karkosz, Kamil Rosik

VIII b

I

Alicja Kowalska, Tomasz Mania

II

Alexander Kozłowski, Michał Maślonka

III

Miłosz Skorupski, Zuzanna Śniegucka


Uczestnikom i zwycięzcom wpisane zostały pochwały.
Joanna Pietrzykowska
Monika Żalik


230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
    W tym roku  obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia najstarszej w Europie konstytucji, która ustaliła zasady ustrojowe Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie , a drugą na świecie (po konstytucji USA).

FRAGMENT KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucję 3 Maja uchwalił Sejm Czteroletni (1788- 1792), zwany też Wielkim. Jej uchwalenie miało być ważnym krokiem  w naprawie Rzeczypospolitej, a zarazem sposobem na unowocześnienie ustroju naszego państwa i ratowania suwerenności.


Kazimierz Wojnakowski „Uchwalenie Konstytucji”

Dokument uchwalony  3 maja 1791 roku miał przekształcić kraj w monarchię konstytucyjną.
Na mocy Konstytucji 3 Maja w Rzeczypospolitej zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Odtąd tron miał być dziedziczny. Ustawa zasadnicza zniosła tez podział Rzeczypospolitej na Polskę i Litwę, ustanawiając jedno państwo – Rzeczpospolitą Polską.
Zgodnie z zasadą Monteskiusza wprowadzono trójpodział władzy na:ustawodawczą (sejm), wykonawczą (król i Straż Praw, czyli rząd) oraz niezawisłe sądy. Prawa polityczne szlachty zostały ograniczone, zwiększyły się natomiast prawa mieszczan i chłopów.


Jan Matejko  „Konstytucja 3 Maja”

Niestety rosyjska interwencja sprawiła, że Konstytucja  3 Maja obowiązywała jedynie przez kilkanaście miesięcy.
   Kinga Urbańczak

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNO – PLASTYCZNY
Z OKAZJI
230  ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJAJan Matejko  „Konstytucja 3 Maja”


„PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ KARTKI POCZTOWEJ
UPAMIĘTNIAJĄCEJ UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA”

I. Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach – p. Kinga Urbańczak

II. Odbiorcy konkursu:
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.
•    I grupa – uczniowie klasy 0 i uczniowie klas I - III
•    II grupa – uczniowie klas IV - VI
•    III grupa – uczniowie klas VII – VIII.

III. Cele konkursu szkolnego:
•    zainteresowanie uczniów historią KONSTYTUCJI 3 MAJA,
•    kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny,
•    kształtowanie postaw patriotycznych.

IV. Tematy pracy konkursowej:
•    wykonanie pracy plastycznej – KARTKI POCZTOWEJ upamiętniającej uchwalenie KONSTYTUCJI 3 MAJA.

V. Technika wykonania pracy – dowolna.

VI. Format pracy: A3

VII. Ocenie podlegać będą:

•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość,
•    estetyka
•    samodzielność wykonania pracy

VIII.    Sposoby przekazania prac na konkurs:

•    uczniowie klasy 0 i klas I- III oraz klas IV – VIII przesyłają zdjęcie wykonanej pracy na Teamsie do p. K. Urbańczak.

IX.     Termin przesyłania prac konkursowych – od czwartku 29 kwietnia 2021r. do piątku 7 maja 2021r.

Prace oceni komisja szkolna, którą tworzyć będą nauczyciele.

Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie Szkoły  – 14 maja 2021r.Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ułańskiej
Rydzyna 2021 r.

W dniach 19-23 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie odbyły się przesłuchania uczestników Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Ułańskiej.
Przesłuchania odbywały się w formie online.
Każdy z uczestników zaprezentował jeden utwór o tematyce ułańskiej z okresu 1914-1945.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy V, Laura Maśląka oraz Zuzanna Hemmerling.
Zuzia piosenką pt „ O mój rozmarynie ” wywalczyła wyróżnienie.
Gratulujemy !!!

Interpretację i wykonanie piosenek przez nasze uczennice możemy obejrzeć pod poniższym linkiem.


Narodowy Spis Powszechny
Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie

Trwa najstarsze, największe i najważniejsze badanie statystyczne prowadzone w Polsce już od 100 lat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z wyników spisu korzystamy wszyscy, są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym.

Zapewne korzystacie z danych statystycznych i macie świadomość, jak bardzo istotny jest dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i obiektywnych danych. Spis powszechny dostarcza właśnie takich informacji na temat mieszkańców Polski, ile mają lat, czym się zajmują, jakie mają wykształcenie, czy są zdrowi, gdzie mieszkają? Czy potraficie sobie Państwo wyobrazić co by było gdyby nie było spisu [1] ?

Jako Nauczyciele i Wychowawcy młodzieży wkładacie ogromny trud w przygotowanie kolejnych pokoleń Polaków zaangażowanych w życie społeczne i świadomych istoty spisów powszechnych, dajcie Państwo przykład właściwej postawy obywatelskiej i #spiszcie się jak na kadrę pedagogiczną przystało!

Uczniowie, bądźcie ambasadorami dobrych działań, pożytecznych dla społeczeństwa i kraju, propagujcie spis wśród członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół, znajomych. #spiszcie się jak na odpowiedzialną młodzież przystało!

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w NSP 2021 przy wykorzystaniu najwygodniejszej formy - samospisu online na stronie spis.gov.pl [2]. To tylko kilka minut, a korzyści bezcenne. Dodatkowo każdy, kto spisze się przez Internet, ma szansę wzięcia udziału w Loterii Spisowej. Do wylosowania cenne nagrody, w tym samochód.

Jak to zrobić?

Krok 1.  Wejdź na stronę spis.gov.pl [2] i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
Krok 2.  Pobierz i zachowaj unikatowy 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii
Krok 3.  Zarejestruj go na stronie loteria.spis.gov.pl [3] w terminie od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Terminy losowań i szczegóły loterii znajdziesz w regulaminie. Najbliższe losowanie już 7 maja!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!
Dziękujemy za dotychczasową pomoc w promocji tego wydarzenia, ważnego dla wszystkich Polaków - bo #LiczySięKażdy [4], a wszyscy razem #LiczymySięDlaPolski [5].
Bardzo prosimy o przesłanie tej wiadomości do wszystkich Nauczycieli, Pracowników szkoły, Uczniów i Rodziców.
Z poważaniem,
Marta Jankowska
_Naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji_
tel. +48 22 608 36 98
Główny Urząd Statystyczny
Departament Edukacji i Komunikacji
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. +48 22 608 31 12
sekretariat-dk@stat.gov.pl
stat.gov.pl
[6]  [7]
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ [8] oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99 [9].
Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej  http://stat.gov.pl/rodo/ informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Główny Urząd Statystyczny Pani/Pana danych osobowych.

Linki:

[1] 
https://spis.gov.pl/co-by-bylo-gdyby-nie-bylo-spisu/

[2] file:///C:\Users\jankowskam\Desktop\spis.gov.pl

[3] https://loteria.spis.gov.pl/

[4] facebook #LiczySięKażdy

[5] facebook #LiczymySięDlaPolski

[6] https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/

[7] https://twitter.com/GUS_STAT

[8] https://spis.gov.pl/

[9] tel:22 279 99 99

   podpis


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji".
W lutym został ogłoszony Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji". Celem konkursu było pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży. Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.  Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu. Uczestnicy konkursu mieli przedstawić polskie rzeki, ich naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Z naszej szkoły praca Oskara Sadowskiego, ucznia klasy 5 zakwalifikowała się na ogólnopolską  wystawę zorganizowaną w Domu Kultury w Łapach. Gratuluję.   Henryka Tobółka

Zarządzenie nr 20/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach
z dnia 16 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4 i 619) i https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/701 zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.    W klasach I – VIII przedłuża się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021r.
2.    Dla oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach od 19 kwietnia 2021r. organizuje się zajęcia w formie stacjonarnej.
3.    Na pisemny wniosek rodziców, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Szkoła zorganizuje opiekę dzieci w szkole. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub e-mail: sppawlowice@krzemieniewo.pl
4.    Obowiązują: dotychczasowa Organizacja pracy Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
§ 2 .
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły www.zspawlowice.aplus.pl oraz w e-dzienniku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor                
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach           
Mirosława Graf          

Zarządzenie nr 18/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach
z dnia 9 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe
 (Dz. U. z 2020r. poz.910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4 i 619) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.    W klasach I – VIII przedłuża się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021r.
2.    Dla oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021r. organizuje się zajęcia  w trybie zdalnym.
3.    Na pisemny wniosek rodziców, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Szkoła zorganizuje opiekę dzieci w szkole. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub e-mail: sppawlowice@krzemieniewo.pl
4.    Obowiązują: dotychczasowa Organizacja pracy Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
§ 2 .
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły www.zspawlowice.aplus.pl oraz w e-dzienniku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor                
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach           
Mirosława Graf          


Zarządzenie nr 16/2020/2021
Zarządzenie nr 16/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach
z dnia 26 marca 2021 roku

Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.    W klasach I – VIII przedłuża się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku.
2.    Dla oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach od 29 marca do 11 kwietnia organizuje się zajęcia w trybie zdalnym.
3.    Na pisemny wniosek rodziców, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Szkoła zorganizuje opiekę dzieci w szkole. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub e-mail: sppawlowice@krzemieniewo.pl
4.    Obowiązują: dotychczasowa Organizacja pracy Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
§ 2 .
          Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły http://www.zspawlowice.aplus.pl oraz w e-dzienniku.
§ 3.
         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor                
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach           
Mirosława Graf          KAMIL ROSIK FINALISTĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO
We wtorek 2 marca 2021 r. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu odbył się ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. W gronie 38 uczestników z całej Wielkopolski znalazł się Kamil Rosik - uczeń klasy 8a.
Droga do stopnia finałowego nie była prosta – poprzedzona była solidną i wielomiesięczną pracą. Kamil musiał wykazać się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza podstawę programową z chemii, rozwiązać wiele typowych i nietypowych zadań, napisać setki równań reakcji i wyjaśniać różne procesy chemiczne. Przejście przez kolejne etapy motywowało ucznia do jeszcze bardziej wytężonej pracy i zaowocowało uzyskaniem tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Serdecznie gratuluję Kamilowi i Rodzicom. Bardzo się cieszę z sukcesu mojego podopiecznego, któremu pomagałam w przygotowaniach do konkursu. Wspólnie spędzone godziny - w tym wyjątkowym czasie – nie były łatwe, ale praca z mądrym i nietuzinkowym uczniem zachęcała do nowych i nieustających poszukiwań.
Nagrodą za uzyskanie tytułu finalisty jest wstęp do wybranej przez ucznia klasy w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lesznie.
Życzę kolejnych sukcesów i spełnienia wielu marzeń.
Danuta Bednarczyk


SZKOLNY KONKURS "OZDOBA WIELKANOCNA"
Jak co roku w naszej szkole zorganizowany został  "Szkolny konkurs na najpiękniejszą ozdobę Wielkanocną". Celem konkursu było kultywowanie tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie zdolności plastycznych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkie ozdoby  były piękne i niepowtarzalne. Cieszymy się, że pomimo zdalnej nauki i innych niż zwykle Świąt Wielkiej Nocy, nadesłano  i przyniesiono ponad 120 prac.  Komisja konkursowa  oceniła i nagrodziła zwycięzców. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy.
ZWYCIĘZCY KONKURSU:
I grupa oddział przedszkolny i klasy 1-3
I miejsce
Franciszek Larski     -oddział przedszkolny
Jakub Maciejewski - klasa 1
Amadeusz Hadrysiak, Filip Ratajczak - klasa 2a
II miejsce
Borys Sadowski , Aleksandra Urbanowska - klasa 1
Tomasz Justka- klasa 2a
Kamil Wojciechowski, Barbara Śniegicka- klasa 3
III miejsce
Bartosz Hoffmann, Paulina Biernaczyk, Mikołaj Stachowiak      - oddział przedszkolny
Aleksandra Pietrzykowska, Jakub Szady, Piotr Golik, Mateusz Ciesielski  - klasa 1
Zofia Jaraczewska  - klasa 1
Weronika Dajewska - klasa 2a
Piotr Katarzyński, Jagoda Hemmerling  - klasa 2b
Maja Spyrka   - klasa 3
Wyróżnienie
Filip Wawrzyniak,  Lena Muszyńska - oddział przedszkolny
Maksymilian Wilczek, Gabriela Kmiecik, Julia Grzegorzewska  - klasa 2a
Szymon Justka, Patrycja Kowalska - klasa 3
II grupa    klasy 4-6
I miejsce
Maria Matysiak,  Michał Włodarczyk- klasa 4
II miejsce
Julia Gajowa, Filip Pietrzykowski - klasa 4
Fabian Kubiak, Antonina Skrzypczak - klasa 5
III miejsce
Miłosz Franek, Kacper Andrzejczak - klasa 4
Jadwiga Matysiak, Laura Maśląka, Lena Ciesielska, Michalina Kowalczyk  klasa 5
Jowita Mocek, Dawid Wojnowski  - klasa 6b
Wyróżnienie
Alan Tomowiak,  Nadia Szwarczyńska, Hanna Czwojdrak -  klasa 4
Zuzanna Hemmerling, Dawid Kal  - klasa 5
Liliana Białek, Ewelina Józefiak, Mateusz Maślonka, Julia Nowak, Zofia Włodarczyk  -klasa 6a
Jakub Skrzypczak - klasa 6b
III grupa    klasy 7- 8
II miejsce
Jakubowska Joanna  - klasa 8b
Nikola Józefiak   - klasa 7a
III miejsce
Igor Biernaczyk, Kacper Musielak  - klasa 7a
Alicja Kowalska, Jakub Andrzejczak   - klasa 8b
Wyróżnienie
Anna Maciejewska, Piotr Skrobała, Aleksandra Suchenecka  - klasa 7b
Maria Skrobała,  Justyna Wilczkowiak, Jeremiasz Włodarczyk  - klasa 8b

Koordynator konkursu
Henryka Tobółka


Dowożenie i odwożenie dzieci Autobus I (PLE 13TC)
Szkoła Pawłowice, Oporówko, Drobnin


Kursy

Dowóz szkoła Nowy Belęcin - Pawłowice – Oporówko

1

Kociugi (720) – Mały Dwór (730) –Robczysko (740) – Pawłowice bloki przedszkole (745) – Pawłowice szkoła

2

Lubonia (800) – Oporowo (805) – Oporówko szkoła

3

Mierzejewo (820) – Grabówiec (825) – Krzemieniewo kier. Bielawy (830) – Bielawy (834) – Brylewo (837) – Krzemieniewo przedszkole (845) – Drobnin szkoła

Kursy

Godziny

Rozwóz szkoła Pawłowice - Oporówko

1

1300

Oporówko szkoła – Oporowo – Lubonia

2

1325

Pawłowice przedszkole – Pawłowice szkoła

3

1330

Pawłowice szkoła – Mały Dwór – Robczysko – Kociugi

4

1405

pon, wt

Oporówko szkoła – Oporowo – LuboniaLista dzieci przyjętych do pierwszej klasy szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022


Lp.

Nazwisko

Imię

1

Adamczak

Amelia

2

Adamczak

Pola

3

Biernaczyk

Paulina

4

Cwojdziński

Szymon

5

Hoffmann

Bartosz

6

Kraśner

Stanisław

7

Larski

Franciszek

8

Muszyńska

Lena

9

Patelka

Emilia

10

Skowrońska

Martyna

11

Stachowiak

Mikołaj

12

Suder

Jan

13

Umiński

Jakub

14

Wawrzyniak

Filip

15

Wawrzyniak

IgorLista dzieci  przyjętych do oddziału przedszkolnego
 na  rok szkolny 2021/2022

Lp.

Nazwisko

Imię

1

Grzegorzewska

Lena

2

Białek

Aleksandra

3

Dziubałka

Kamil

4

Firlej

Fabian

5

Hądzlik

Jan

6

Hermanowicz

Igor

7

Klupsch

Gabriel

8

Kowalska

Zofia

9

Otto-Stachowiak

Maja

10

Pietraszewski

Igor

11

Szpurka

Antoni

12

Szulczyńska

Maja

13

Wajs

AleksandraAKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA W KLASIE 1
W tym roku szkolnym uczniowie klasy 1 uczestniczyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole, w domu oraz w Internecie. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem dyplomu „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.Magdalena Ratajczak

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
Drodzy Uczniowie!
Przedłużające się obostrzenia zmieniły Wasze życie nie do poznania. Jeśli macie poczucie, że życie straciło sens, nie macie motywacji do nauki, nie chce Wam się spotykać z kolegami i koleżankami, przestało Was interesować, co dzieję się wokół Was, coraz częściej nie dogadujecie się z rodzicami,  macie po prostu dosyć… porozmawiajcie z pedagogiem, wychowawcą.

Szanowni Rodzice!
Jesteśmy Waszymi partnerami w wychowywaniu dzieci. Bardzo zależy nam na dobrej, miłej i przede wszystkim przynoszącej pozytywne rezultaty współpracy. Jeśli poczujecie, że potrzebne jest Wam wsparcie w sytuacjach kryzysowych związanych z edukacją Waszych dzieci lub ich wychowaniem, porozmawiajcie z pedagogiem, wychowawcą.

Kontakt z pedagogiem szkolnym, panią Katarzyną Marciniak, pod numerem tel. 65 536 61 61 lub osobiście w szkole  (po wcześniejszym umówieniu się).

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie udostępnia Państwu telefon wsparcia. Ma on pomóc dzieciom i ich rodzicom oraz  nauczycielom. Pod tym numerem specjaliści naszej poradni będą służyć wsparciem i dostępni będą w godzinach 8.00 do 18.00 codziennie w dniach od poniedziałku do piątku. Telefon ten nie służy do załatwiania spraw związanych z diagnozami. Jeśli potrzebujesz rozmowy – czekamy na Twój telefon.
 
UWAGA!
TELEFON WSPARCIA
661 769 569

Wsparcie w trudnych sytuacjach zapewniają instytucje oraz organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia.
Jeśli chcesz porozmawiać, możesz skorzystać z poniższej oferty.

Nazwa

Adres

Kontakt

Strony internetowe


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie


Rydzyna,
Plac Zamkowy 2

Tel. 655380055

e-mail powiatowapppleszno@onet.pl

www.powiatowappp.pl


Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia

Leszno, ul. Średnia 11

Tel. 609060302

sekretariat@fundacjastrefapl.pl


https://www.facebook.com/Centrum-Profilaktyki-Akademia-Zdrowia-w-Lesznie-1607990189416357Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”, konsultacje i zajęcia dla młodzieży


Leszno,
al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94, 601564336

nasza@alternatywa.leszno.pl

https://www.facebook.com/MCP-Alternatywa-Leszno-304562666246736


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Warszawa


Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży 116 111


https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSileKatarzyna Marciniak


PAMIĘTAMY
Dnia 1 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji uczniowie klas 1-3 po wysłuchaniu  przemówienia przewodniczącej Samorządu Szkolnego Nikoli Józefiak oraz obejrzeniu projekcji filmu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego, które przygotowały p. J. Pietrzykowska i p. K Urbańczak,  udali się pod opieką swoich wychowawczyń p. M. Ratajczak, p. H. Tobółki, p. J. Jarus oraz p. M . Błocian w miejsce pamięci  - pod pomnik poświęcony mieszkańcom parafii pawłowickiej, poległym w latach 1914 - 1921. Tam każda klasa złożyła zapalony znicz, aby uczcić pamięć Powstańców Wielkopolskich jak i wszystkich walczących za wolność Ojczyzny.

Magdalena Ratajczak


WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NASI BOHATEROWIE – POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY”W tym roku szkolnym postanowiliśmy uczcić ŚWIETO PATRONA SZKOŁY, organizując dla naszych uczniów konkurs „NASI BOHATEROWIE – POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY”
Koordynatorem konkursu była p. K. Urbańczak, a jego celem było zainteresowanie uczniów historią Powstania Wielkopolskiego, wzbudzenie szacunku wobec bohaterów walczących o wolną Wielkopolskę, kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Małej Ojczyzny, a także kształtowanie postaw patriotycznych.
Spośród wszystkich przyniesionych i przesłanych prac, członkowie szkolnej komisji, ocenili i nagrodzili zwycięzców.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

I grupa – kl. 0 i I – III

I  miejsce
•    Zofia Pawłowska – kl.I
•    Filip Ratajczak – kl. IIa
II miejsce
•    Wojciech Spyrka – kl. I
III miejsce
•    Mateusz Ciesielski – kl. I
•    Kamil Wojciechowski – kl. III
Wyróżnienie
•    Amelia Matyla – kl. I
•    Natan Matyla – kl. I

II grupa – kl. IV – VI

I miejsce
•    Michał Włodarczyk – kl. IV
•    Oskar Sadowski – kl. V
II miejsce
•    Szymon Naskręt – kl. V
•    Huberty Wilczek – kl. Via
•    Filip Pietrzykowski – kl. IV
III miejsce
•    Karolina Grzegorzewska –kl. IV
•    Zuzanna Semmerling – kl. V
•    Natalia Glapiak – kl. VIa
Wyróżnienie
•    Miłosz Franek – kl. IV
•    Dawid Kal – kl. V

III grupa - kl. VII – VIII

I  miejsce
•    Maria Skrobała – kl. VIIIb
II miejsce
•    Nikola Józefiak – kl. VIIa
III miejsce
•    Jakub Skrobała –kl. VIIIa
Wyróżnienie
•    Piotr Skrobała – kl. VIIb
•    Justyna Wilczkowiak – kl. VIIIb
•    Jeremiasz Włodarczyk – kl. VIIIb
Kinga Urbańczak

Zarządzenie nr 7/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach
z dnia 15 lutego 2021 roku

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.    Klasy I – III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach kontynuują naukę w formie stacjonarnej.
2.    W klasach IV – VIII przedłuża się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 15 do 28 lutego 2021 roku.
3.    Obowiązują: dotychczasowa Organizacja pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 2 .
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły www.zspawlowice.aplus.pl oraz w e-dzienniku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor                      
Publicznej Szkoły Podstawowej       
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach               
Mirosława Graf            GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
Od stycznia w holu szkoły możemy oglądać wystawę prac uczniów wykonanych na lekcjach plastyki i kółka plastycznego w klasach 2a i 4-7. Celem wystawy jest zaprezentowanie twórczej działalności uczniów. Stworzenie w szkole klimatu galerii i uświadomienie wszystkim oglądającym zdolności i potencjału naszych uczniów.
Wystawione prace są różnorodne, zarówno pod względem tematyki, techniki wykonania czy formatu. Tematami nawiązują do pejzaży, portretów, scen rodzajowych, martwej natury czy scen fantastycznych oraz sztuki użytkowej. W zdecydowanej większości prace wykonane są w tradycyjnych technikach malarskich na papierze ale nie brakuje również rysunków, grafik, kolaży. Ze względu na naukę zdalną klas 4-7 niektóre z tych prac nie zostały umieszczone na wystawie, ale zostały wysłane elektronicznie.

   Henryka Tobółka

Zarządzenie nr 4/2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach
z dnia 1 lutego 2021 roku


Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.    Klasy I – III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach kontynuują naukę w formie stacjonarnej.
2.    W klasach IV – VIII przedłuża się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 1 do 14 lutego 2021 roku.
3.    Obowiązują: dotychczasowa Organizacja pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 2 .
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły www.zspawlowice.aplus.pl oraz w e-dzienniku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor                  
Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach            
Mirosława Graf


WYPRAWKA CZYTELNICZA DLA PIERWSZAKA
W ramach projektu czytelniczego Instytutu Książki:  „Mała książka – wielki człowiek” - każdy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzymał w tym roku prezent – wyprawkę czytelniczą zawierającą  książkę „Pierwsze abecadło”. Oprócz książki w Wyprawce Czytelniczej pierwszoklasiści znaleźli broszurę pt. „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”, która pełni role poradnika dla rodziców podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania. Dla pierwszoklasistów przygotowano także Kreatywny alfabet, czyli plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

Magdalena Ratajczak

NASZ PATRON SZKOŁY -  POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY
Powstanie Wielkopolskie
wybuchło w godzinach popołudniowych 27 grudnia 1918 roku.
Była to reakcja na demonstracje Niemców, którzy wyrażali swój sprzeciw przeciwko wizycie Ignacego Paderewskiego
w stolicy Wielkopolski - Poznaniu.

Źródło: https://www.google.com/search?q=paderewski+w+poznaniu

Powstańcy walczyli o wolną Wielkopolskę i usunięcie pruskiego zaborcy.
Powstanie Wielkopolskie
zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym.
To dzięki niemu, po 123 latach niewoli, ogłoszona została niepodległość, a Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego.
W historii naszego narodu
było to jedyne powstanie zakończone zwycięstwem.


Tegoroczne ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY, ze względu na pandemię obchodzimy online, w poniedziałek 1 lutego na godzinie wychowawczej.
Wszystkich zgromadzonych przed monitorami, powita przewodnicząca Samorządu Szkolnego, która też zaprosi do obejrzenia projekcji filmu i udziału w szkolnym konkursie historycznym
Kinga Urbańczak


NASI BOHATEROWIE – POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY

Źródło: https://www.google.com/search?q=pomnik+powstanc
I. Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
– p. Kinga Urbańczak

II. Odbiorcy konkursu:
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.
•    I grupa – uczniowie klasy 0 i uczniowie klas I - III
•    II grupa – uczniowie klas IV - VI
•    III grupa – uczniowie klas VII – VIII.

III. Cele konkursu szkolnego:
•    zainteresowanie uczniów historią Powstania Wielkopolskiego,
•    wzbudzenie szacunku wobec bohaterów walczących o wolną Wielkopolskę,
•    kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Małej Ojczyzny,
•     kształtowanie postaw patriotycznych.

IV. Tematy pracy konkursowej:
•    wykonanie pracy plastycznej o POWSTANIU WIELKOPOLSKIM I JEGO BOHATERACH.

V. Technika wykonania pracy – dowolna.

VI. Format pracy: A3

VII. Ocenie podlegać będą:

•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość,
•    estetyka
•    samodzielność wykonania pracy

VIII.    Sposoby przekazania prac na konkurs:

•    uczniowie klasy 0 i klas I- III u swojej wychowawczyni w klasie (na odwrocie praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę),
•    uczniowie klas IV – VIII przesyłają zdjęcie wykonanej pracy jako załącznik w wiadomościach e-dziennika do p. K. Urbańczak.

IX.     Termin przesyłania prac konkursowych – piątek 12.02.2021r.

Prace oceni komisja szkolna, którą tworzyć będą nauczyciele.

Ogłoszenie wyników na stronie Szkoły  – 19.03.2021r.
   podpis

DZIEŃ BABCI I DZIADKA ON-LINE
W tym roku w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka był inny niż zwykle. Ze względu na epidemię składanie życzeń , śpiewanie piosenek oraz recytacja wierszy przybrała inną formę. Odbywała się za pośrednictwem platformy Teams, gdzie po drugiej stronie ekranu zasiedli Dziadkowie i Babcie. Taką niespodziankę przygotowali  uczniowie klasy 1  i  2 a . Natomiast uczniowie klasy 2 b przesłali przez aplikację teams nagranie, na którym prezentują swoje artystyczne umiejętności, a upominki wraz z życzeniami  wręczyli ukochanym dziadkom w domach. Kasa 3 podczas zajęć wykonała laurki , które również osobiście przekazali  babciom i dziadkom w dniu ich święta.

Magdalena Ratajczak
Henryka Tobółka
Joanna Jarus
Marzanna BłocianZarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 22 stycznia 2021 roku
w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
     Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

zarządza się, co następuje:
 
§1. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo ustala się harmonogram zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określone w załączniku nr 1 .

§2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale
Rady Gminy Krzemieniewo:
- Nr XXII/155/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia– do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
- Nr XXII/156/2017  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia– do klas I publicznych szkół podstawowych.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli gminy Krzemieniewo.
 
§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzemieniewo.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Krzemieniewo
  /-/ Radosław SobeckiZałącznik nr1

do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

Wójta Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 stycznia 2021 r.

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022:

 


Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

 

22.02.2021 -08.03.2021

 

01.06.2021 -09.06.2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
i dokumentów. 

09.03.2021 - 12.03.2021

10.06.2021 -14.06.2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

15.03.2021

 

15.06.2021

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

16.03.2021 -19.03.2021

16.06.2021 -21.06.2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

25.03.2021

 

23.06.2021


Zarządzenie nr 1/2020/2021

Zarządzenie nr 1/2020/2021

z dnia 14 stycznia 2021r.

Dyrektora

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz wytycznych MZ i GIS zarządzam, co następuje:


§1

1. Od 18 stycznia 2021r. klasy I-III szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne pracują w formie stacjonarnej.

2. Dla klas IV – VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Z dniem 18 stycznia 2021r. wprowadza się do realizacji „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach”, obowiązującej od 18 stycznia 2021r. (załącznik nr 1).


§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zspawlowice.aplus.pl w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach oraz w e‑dzienniku .


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Dyrektor Szkoły
Mirosława GrafZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.
Na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 raz wytycznych MEiN, MZ i GIS z dnia 11 stycznia 2021r. zarządza się wprowadzenie:

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach,
obowiązującej od 18 stycznia 2021r.


1. Klasy I-III szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne pracują w formie stacjonarnej.

2.W klasach IV - VIII szkoły podstawowej zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem technik komunikacji zdalnej.
Organizacja zajęć w szkole:
• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci (dotyczy oddziałów przedszkolnego) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Dzieci wchodzą i wychodzą ze szkoły:
a) z oddziału przedszkolnego, klasy II oraz uczniowie dojeżdżający wejściem przy sali gimnastycznej,
b) kl. I i III głównym wejściem do Szkoły,
c) oddział przedszkolny i kl I (dzieci miejscowe) przychodzą do Szkoły o godz. 7.50
d) kl II-III (dzieci miejscowe) przychodzą do Szkoły o godz. 7.45,
e) dzieci udają się do swoich sal, gdzie czekają na nich wychowawcy,
f) w klasach I -III o przerwie śródlekcyjnej decyduje nauczyciel (w tym samym czasie na przerwie może przebywać tylko jeden oddział),
g)
Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
- Wszystkie osoby przebywające we wspólnej przestrzeni Szkoły (korytarze, toalety, biblioteka, świetlicę itp.) obowiązane są zachować dystans społeczny i nosić maseczkę/przyłbicę.
• Osoby z zewnątrz, przed wejściem do Szkoły, kontaktują się telefonicznie z sekretariatem. (poza rodzicami uczniów).
• Wszystkich obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
Wejścia do Szkoły należy ograniczyć do niezbędnego minimum i w wyznaczonych miejscach.
• Informowanie Szkoły, przez rodziców uczniów, o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
• Niezwłoczne odbieranie telefonów z sekretariatu i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w gabinecie higienistki szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Dopuszcza się wykonywanie uczniom i pracownikom Szkoły pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
• Podczas przerw nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń i wytycznych MEN, GIS i MZ.
• Uczniowie klas I-III spożywają śniadanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego podczas przerwy o godz. 9.40 – 9.50, w salach lekcyjnych, pod opieką nauczycieli. Po posiłku myją ręce wodą z mydłem.
• Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych przez „Bar Szkolniak” i spożywać je w stołówce szkolnej.
*
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
*
Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
• W salach znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

W poszczególne dni tygodnia z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego korzysta tylko jedna klasa.

Każda klasa edukacji wczesnoszkolnej może realizować zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej jeden raz w tygodniu w wyznaczony dzień.
• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• Na koniec zajęć pracownicy Szkoły dezynfekują krzesła i stoliki szkolne,
• Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. (w tym samym czasie na przerwie może przebywać jeden oddział)
• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego w czasie przerw.
• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
• Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
• Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I- III wierzchnie okrycia zostawiają w szatni - kl. I i II a w pierwszej szatni, kl. II b i III w drugiej szatni.
• Przy wejściu do szatni obowiązuje dezynfekcja rąk.
• Na czas pandemii zawiesza się oddawanie sprawdzianów i prac klasowych do wglądu Rodzicom w domu. Na życzenie Rodziców nauczyciel udostępnia prace pisemne, podczas zebrań z rodzicami lub na indywidualną prośbę.
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych określa zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
• Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa regulamin biblioteki szkolnej.
• Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia określa regulamin gabinetu profilaktyki zdrowotnej .

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

• Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują dłonie i zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
• Wychowawcy klas wspólnie z higienistką szkolną prowadzą działania instruktażowe, pokazowe, w zakresie prawidłowych nawyków higienicznych i właściwego korzystania z urządzeń i środków sanitarnych.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
• Codziennie monitoruje się prace porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
• Na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
• Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika Szkoły należy odizolować go w gabinecie higienistki szkolnej.
1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3. Pracownik ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły o wyniku badania przez lekarza.
4. Na wypadek zakażenia koronawirusem Dyrektor powiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organ Prowadzący Szkołę.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 2. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

 3. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 4. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.„CHOINKA W EKO ODSŁONIE”
Przedszkolacy MALI ODKRYWCY z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach brali udział w konkursie organizowanym przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego pt. „CHOINKA W EKO ODSŁONIE”, który polegał na udekorowaniu choinki ozdobami zrobionymi z odpadów.
Praca włożona w wykonanie tego cuda została doceniona przez komisję.  W wyniku konkursu   otrzymaliśmy pierwsze wyróżnienie.  22 grudnia br. przedstawiciele KZGRL przywieźli  dla Szkoły
i każdego dziecka nagrody.
A teraz prezentujemy naszą pracę konkursową.

Teresa Górczak

ZBIÓRKA DARÓW DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA
Kolejny już raz społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach pośpieszyła z pomocą podopiecznym Domu Dziecka we Wschowie. W grudniu odbyła się zbiórka produktów spożywczych, której organizatorem był Samorząd Szkolny.  Dziękujemy bardzo wszystkim rodzicom oraz dzieciom za to, że tak chętnie przyłączyli się do tej dobroczynnej akcji.Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


AKCJA ZBIERANIA KASZTANÓW
Akcja zbierania kasztanów pt.: "ZABIORĘ MAMĘ I TATĘ NA SPACER I WSPÓLNE KASZTANÓW ZBIERANIE" zakończona sukcesem!
Akcja, która odbyła się w naszej szkole w październiku, była skierowana do naszych uczniów oraz ich rodziców. Miała na celu zachęcenie dzieci, młodzieży oraz ich bliskich do wspólnego spędzania czasu, a tym samym umacniania więzi rodzinnych.
Udało się zebrać aż 1,5 tony kasztanów! W pomoc przy zbiórce zaangażowali się nasi wolontariusze.


   Wolontariat

XX DZIEŃ PAPIESKI
W październiku obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”, poświęcony wielkiemu Polakowi – papieżowi Janowi Pawłowi II. Nasi uczniowie uczcili pamięć o wielkim Rodaku przygotowując apel w formie on-line, który został wyświetlony dla całej społeczności szkolnej. Narratorami były uczennice klasy VIa – Lena Adamczak i Lilianna Białek. Zobaczyliśmy prezentację, która zawierała najważniejsze informacje z życia Karola Wojtyły. Słowa piosenki Wadowice w wykonaniu uczennic z klasy 5 jeszcze raz przypomniały życiorys papieża. Jan Paweł II został ogłoszony świętym w 2014 r.                                              My, chrześcijanie również podczas ziemskiej pielgrzymki mamy dążyć do świętości -  o czym przypomnieli uczniowie z klasy 1 i 3 z Oporówka śpiewając piosenkę: Taki duży, taki mały może świętym być. Na koniec zobaczyliśmy układ taneczny do piosenki Góry do góry zespołu Małe TGD w wykonaniu uczniów z klasy 6B. Apel został przygotowany pod kierunkiem P. Anny Marcinkowskiej, a zmontowany przez P. Waldemara Jarusa.

   Anna Marcinkowska

AKCJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM!
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom i postanowili wesprzeć schronisko w Henrykowie. Samorząd Szkolny  zorganizował akcję zbiórki karmy, której celem było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz poprawa standardu pobytu kotów i psów w schronisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  zaangażowali się w akcję, a tym samym pokazali, że los  porzuconych zwierząt nie jest im obojętny.


Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak

„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”
Dnia 6 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I.  Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały  swoje umiejętności w programie artystycznym. Następnie Dyrektor Szkoły pani Mirosława Graf dokonała ceremonii pasowania na ucznia, a z rąk pani Wicedyrektor uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez rodziców uczniów klasy pierwszej oraz szkolną Radę Rodziców. Po pasowaniu uczniowie udali się do klasy, gdzie czekała na nich kolejna niespodzianka - pizza ufundowana przez rodziców. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Magdalena Ratajczak

11 LISTOPADA
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważne i piękne święto – święto każdego Polaka. Dzień ten przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. Pamiętając o bohaterach, którzy oddali życie za Ojczyznę, uczniowie naszej Szkoły zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych.
Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakWYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Święto Niepodległości oczami dziecka”Źródło:
(https://pl.pinterest.com/pin/524176844121103300/)
W tym roku szkolnym postanowiliśmy uczcić 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości organizując dla naszych uczniów konkurs „Święto Niepodległości oczami dziecka”.
Koordynatorem konkursu była p. K. Urbańczak, a jego celem zainteresowanie uczniów historią odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie szacunku wobec bohaterów walczących o wolną Polskę oraz kształtowanie świadomości narodowej, a także szacunku wobec Ojczyzny.
Spośród wszystkich przyniesionych i przesłanych prac, członkowie szkolnej komisji, ocenili i nagrodzili zwycięzców, którym składamy gratulacje z odniesionego sukcesu.
ZWYCIĘZCY KONKURSU:


I grupa – wykonanie ilustracji Godła Rzeczypospolitej Polskiej – kl. 0 i I – III

I  miejsce
•    Amelia Matyla – kl.I
•    Aleksandra Pietrzykowska – kl. I
•    Filip Ratajczak – kl. IIa
•    Piotr Katarzyński – kl. IIb
•    Liliana Kubiak – kl. IIb
•    Patrycja Kowalska – kl. III
II miejsce
•    Natan Matyla – kl. I
•    Zofia Pawłowska – kl. I
•    Amadeusz Hadrysiak – kl. IIa
•    Damian Berwatka – kl. IIb
•    Maja Spyrka kl. III
III miejsce
•    Jakub Maciejewski – kl. I
•    Paulina Biernaczyk – kl. 0
Wyróżnienie
•    Mateusz Ciesielski – kl. I
•    Karol Pindara – kl. I
•    Borys Sadowski – kl. I
•    Kacper Włodarczyk – kl. I
•    Tomasz Justka – kl. IIa
•    Gabriela Kmiecik – kl. IIa
•    Emilia Skrobała – kl. IIa

II grupa – wykonanie ilustracji legendy polskiej o Lechu, Czechu i Rusie – kl. IV – VI

I miejsce
•    Oskar Sadowski – kl. V
II miejsce
•    Natalia Glapiak – kl. VIa
•    Ewelina Józefiak – kl. VIa
III miejsce
•    Filip Pietrzykowski
Wyróżnienie
•    Lena Ciesielska – kl. V
•    Miłosz Franek – kl. IV
•    Grzegorzewska Karolina – kl. IV

III grupa - wykonanie plakatu o wybranym BOHATERZE NIEPODLEGŁOŚCI np.: T.
Kościuszko, P.Wysocki, R. Traugutta, J.Piłsudskiego lub I. J. Paderewskiego – kl. VII – VIII

I  miejsce
•    Nikola Józefiak – kl. VIIa
II miejsce
•    Oskar Śniegucki – kl. VIIIa
III miejsce
•    Maria Skrobała –kl. VIII
•    Filip Śniegucki – kl. VIIa
Kinga Urbańczak

KURSY AUTOBUSÓW

Dowożenie i odwożenie dzieci Autobus I (PLE 13TC)

Szkoła Pawłowice, Oporówko, Drobnin

Kursy

Dowóz szkoła Nowy Belęcin - Pawłowice – Oporówko

1

 

Kociugi (720) – Mały Dwór (730) –Robczysko (740) – Pawłowice bloki przedszkole (745) – Pawłowice szkoła

2

Lubonia (800) – Oporowo (805) – Oporówko szkoła

3

Mierzejewo (820) – Grabówiec (825) – Krzemieniewo kier. Bielawy (830) – Bielawy (834) – Brylewo (837) – Krzemieniewo przedszkole (845) – Drobnin szkoła

Kursy

Godziny

Rozwóz szkoła Pawłowice - Oporówko

1

1300

Oporówko szkoła – Oporowo – Lubonia

2

1325

Pawłowice przedszkole – Pawłowice szkoła

3

1330

Pawłowice szkoła – Mały Dwór – Robczysko – Kociugi

4

1405

pon, wt

Oporówko szkoła – Oporowo – LuboniaTytuł
Zarządzenie nr 6/2020/2021 z dnia 6.11.2020r.
Dyrektora
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami).
zarządzam, co następuje:
§1
    1. Dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach,  wprowadza się system pracy zdalnej,  w okresie od 9 do 29  listopada 2020r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
    2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).
      
§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zspawlowice.aplus.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Mirosława Graf

ORGANIZACJA PRACY
Organizacja pracy w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

1. Od  9 listopada 2020 roku w klasach I – III szkoły podstawowej zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie,  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
2. Zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywają się w formie stacjonarnej.
3. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.
4. Uczniowie, którzy mają trudności ze sprzętem komputerowym zgłaszają problem wychowawcy a rodzice ucznia, po podpisaniu umowy użyczenia  sprzętu przez szkołę, mogą na czas nauki zdalnej pobrać sprzęt.
5. Formami pracy Szkoły jest:
- Office 365,
- e- Dziennik.
6. Przerwy lekcyjne oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych lekcji nie ulegają zmianie a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem. Lekcje zdalne trwają 45 min. w tym czasie zawarta jest konsultacja dla uczniów.
7. Ustala się następujące źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć:
- e-podręczniki
- Zintegrowana Platforma Edukacyjna
- inne portale edukacyjne
8. Obowiązują ustalone i zatwierdzone programy nauczania.
9. Obowiązuje zatwierdzony do realizacji przez RP i RR Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
10. Tygodniowy rozkład zajęć może ulec modyfikacji.
11. Frekwencja na lekcjach w czasie zdalnego nauczania jest rejestrowana w e-Dzienniku.
12. Konsultacje dla rodziców zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego.
    Konsultacje dla uczniów podczas lekcji.
13. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji, a także ocenianie odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.
14. Warunki i sposoby przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz oceny zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły.
15. Zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  i zgodnie z planem zajęć.
16. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
17. Biblioteka szkolna czynna dla uczniów kl. IV- VIII  z nowym planem pracy opublikowanym na stronie szkoły.
18. Praca pedagoga szkolnego odbywa się zgodnie z harmonogramem.
19. Programy nauczania mogą ulec modyfikacji w sposób umożliwiający realizację programu kształcenia w zdalnym nauczaniu.
18. Do komunikacji rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami proponujemy formy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.– np. powiadomienia („Wiadomości”) w e -dzienniku.
20. Uczniowie i pracownicy szkoły muszą zapoznać się i stosować do zaleceń obowiązujących w strefie czerwonej.
21. Dzieci przedszkolne, uczniów i pracowników szkoły, przebywających na terenie placówki, obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.


Mirosława Graf

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

na czas nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

pon. 8.00 – 14.00

wt. 9.15 – 15.15 (szczególnie dla uczniów klas 4-8)

śr. 8.00 – 14.00

czw. 9.15 – 15.15 (szczególnie dla uczniów klas 4-8)

pt. 8.00 – 14.00


KONKURS
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Święto Niepodległości oczami dziecka”


 
Źródło:
(https://pl.pinterest.com/pin/524176844121103300/)


I. Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach – p. Kinga Urbańczak

II. Odbiorcy konkursu:
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.
•    I grupa – uczniowie klasy 0 i uczniowie klas I - III
•    II grupa – uczniowie klas IV - VI
•    III grupa – uczniowie klas VII – VIII.

III. Cele konkursu szkolnego:
•    zainteresowanie uczniów historią odzyskania przez Polskę niepodległości,
•    kształtowanie postaw patriotycznych,
•    wzbudzenie szacunku wobec bohaterów walczących o wolną Polskę,
•    kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny,
•     kształtowanie postaw patriotycznych.

IV. Tematy prac konkursowych:

I grupa – wykonanie ilustracji Godła Rzeczypospolitej Polskiej,
II grupa – wykonanie ilustracji legendy polskiej o Lechu, Czechu i Rusie.
III grupa - wykonanie plakatu o wybranym BOHATERZE NIEPODLEGŁOŚCI np.: T. Kościuszko, P.Wysocki, R. Traugutta, J.Piłsudskiego lub I. J. Paderewskiego.

V. Technika wykonania pracy – dowolna.

VI. Format pracy: A3

VII. Ocenie podlegać będą:

•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość,
•    estetyka
•    samodzielność wykonania pracy

VIII.    Sposoby oddania prac na konkurs:

•    uczniowie klasy 0 i klas I- III u swojej wychowawczyni w klasie (na odwrocie praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę),
•    uczniowie klas IV – VIII przesyłają zdjęcie wykonanej pracy jako załącznik w wiadomościach e-dziennika do p. K. Urbańczak.

IX.     Termin przesyłania prac konkursowych – czwartek 5.11.2020r.

IX.    Prace oceni komisja szkolna, którą tworzyć będą nauczyciele.

X.    Ogłoszenie wyników – 9.11.2020r.


X ŚWIATOWY  DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
2 października 2020 r. w naszej szkole obchodzony był X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W akcji uczestniczyli uczniowie klas III – VIII. Dzieci uczyły się bawiąc tabliczką mnożenia. Tego dnia każdy uczeń zdawał egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Wystarczyło odpowiedzieć poprawnie na pięć losowo wybranych zadań. W przypadku popełnienia choćby jednego błędu egzamin był niezdany. Uczeń, który udzielił pięciu poprawnych odpowiedzi, otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Ekspertami  tabliczki mnożenia w roku szkolnym 2020/2021 zostali:
Klasa III: Zofia Pawłowska, Jakub Rosik, Maja Spyrka, Lena Teodorczyk, Kamil Wojciechowski
Klasa IV: Karolina Grzegorzewska, Amelia Majewska,  Mikołaj Mruk, Nikola Niedzielska, Łukasz Prałat, Alan Tomowiak, Michał Włodarczak,
Klasa V: Lena Ciesielska, Martyna Hądzlik, Zuzanna Hemmerling, Stefania Kozłowska, Laura Maśląka, Jadwiga Matysiak, Maria Roszak, Małgorzata Rozwalka, Oskar Sadowski, Cezary Sikorski, Alicja Włodarczak, Martyna Wróblewska
Klasa VIa: Julia Adamczak, Jakub Baksalary, Liliana Białek,  Kacper Drygas, Natalia Glapiak, Weronika Iwanowicz, Natalia Kozak,  Anna Pawłowska, Hubert Wilczek
Klasa VIb: Mikołaj Bryl, Jakub Drewniak, Zuzanna Marciniak, Wojciech Matuszewski, Jowita Mocek,  Marika Sławińska, Wiktoria Sztor, Natan Szulczyński, Jakub Zdun.
Klasa VIIa:  Hanna Adamczak, Maja Janowicz, Nikola Józefiak, Oliwia Kowalczyk, Teresa Kozłowska, Mateusz Kozłowski, Patryk Lenort, Tobiasz Małecki, Kacper Musielak, Alex Szepe, Filip Śniegucki, Kacper Teodorczyk, Marika Tęga,
Klasa VIIb: Dominik Biernaczyk, Klaudia Jankowska, Adrian Kaczmarek, Klaudia Kamieniarz, Matylda Konieczna, Kacper Kowalczyk, Maria Kowalczyk, Patrycja Kozak, Anna Maciejewska, Jolanta Maćkowiak, Oliwia Muszyńska, Dawid Rychter,  Kamil Skorczyk, Piotr Skrobała, Aleksandra Suchanecka, Symeon Weiss
Klasa VIIIa: Adam Fiszer, Bartosz Jakubowski, Oskar Śniegucki
Klasa VIIIb: Alicja Kowalska, Alexander Kozłowski, Tomasz Mania, Miłosz Skorupski, Maria Skrobała, Zuzanna Śniegucka, Jeremiasz Włodarczyk, Patryk Zep.

Serdecznie gratulujemy!


Koordynatorzy szkolni:
Maria Wawrzyniak
Daria Klimaszewska


MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

„Z książką Ci do twarzy” hasło roku 2020
W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto. Tradycja tych obchodów ma już ponad 20 lat. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań oraz rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej.
Krótko mówiąc, ciągle i na wszelkie sposoby należy przypominać o potrzebie i wartości czytania książek. Dlaczego?, ponieważ:

„Dziecko, które czyta, staje się dorosłym, który myśli”Obchody
Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
w naszej szkole


pod hasłem:
„Z książką Ci do twarzy”

dla wszystkich uczniów

konkurs – „PIĘKNE CZYTANIE”
czytam w domu, przesyłam nagranie


zasady:
     
wybieramy dowolny (ładny) fragment prozy lub poezji,
czytamy przez maksymalnie 3 minuty,
nagrywamy i przesyłamy na adres: konkurs.biblioteka.pawlowice@gmail.com


konkurs – „ZAGADKI, ZADANIA, POLECENIA O TEMATYCE LITERACKIEJ”

zasady:

chęć udziału w zabawie zgłaszamy na powyższy adres mailowy,
otrzymujemy zadanie, na które przesyłamy odpowiedź,
spośród autorów prawidłowych odpowiedzi będą wylosowani zwycięzcy.

konkurs fotograficzny – „ZDJĘCIE, BOHATER Z ULUBIONEJ KSIĄŻKI, RECENZCJA”

zasady:

przebieramy się za bohatera ulubionej książki,
robimy sobie selfie lub ktoś robi nam zdjęcie,
piszemy krótką recenzję, dlaczego warto tę książkę przeczytać, podając jej tytuł i autora (1-3 zdania).
przesyłamy na adres: konkurs.biblioteka.pawlowice@gmail.com

konkurs – „LITERACKIE MASECZKI”

zasady:

przygotowujemy maseczkę (format dowolny: chustka, typowa z gumkami itp.) najlepiej z płótna,
ozdabiamy ją cytatem, podobizną bohatera literackiego, motywami literackimi itp. – musi wyraźnie nawiązywać do literatury,
3 listopada odbędzie się DZIEŃ MASECZKI LITERACKIEJ – nosimy ją w szkole.

konkurs plastyczny – „SOWA - MĄDRA GŁOWA”

zasady:

wykonujemy postać sowy,
technika dowolna,
praca musi być wykonana samodzielnie.WSZELKIE INFORMACJE W BIBLIOTECE
I U PAŃ POLONISTEK

Prace należy dostarczyć do biblioteki
do dnia 6 listopada

Regulamin wszystkich konkursów
Cele konkursów:
•    propagowanie wartości czytania i czytelnictwa
•    zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,
•    popularyzowanie twórczego spędzania wolnego czasu,
•    rozwijanie wyobraźni.
Zasady uczestnictwa:
•    konkursy zostaną rozstrzygnięte w trzech kategoriach: uczniowie klas 1-3; uczniowie klas 4-6; uczniowie klas 7-8,
•    powołana komisja wyłoni najlepsze prace.
Kryteria oceniania:
•    Oryginalność ujęcia tematu,
•    Samodzielność wykonania,
•    Estetyka pracy,
•    Poprawność stylistyczna, językowa i ortograficzna.

            Zapraszamy do udziału w konkursach!!!

Ewa Dąbrowska, Monika Żalik, Joanna Pietrzykowska

WYRÓŻNIENIE DLA FILIPA
W marcu bieżącego roku, z okazji 110-rocznicy urodzin Jana Pawła II, został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Religijny „JAN PAWEŁ II PAPIEŻEM WSZYSTKICH LUDZI”. Celem głównym konkursu było zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy o życiu Jana Pawła II.
W konkursie koordynowanym przez p. K. Urbańczak, wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.
Spośród wszystkich prac nadesłanych z całej Polski, członkowie komisji, z opóźnieniem związanym z koronawirusem, ocenili i nagrodzili nadesłane prace konkursowe.
Z naszej Szkoły wyróżnienie otrzymał uczeń klasy II Filip Ratajczak, któremu nadesłaną nagrodę wręczyła Pani Dyrektor Mirosława Graf.
Filipowi składamy serdeczne gratulacje.
Kinga Urbańczak

„POD BIAŁO – CZERWONĄ”
    Projekt „Pod biało – czerwoną”  realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej  zakupu masztów i flag dla każdej gminy w Polsce.
    To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową i uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
    W związku z ogólnopolską akcją zachęcamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Szczegóły projektu można znaleźć na plakacie znajdującym się na stronie Szkoły oraz link (https://bialoczerwona.www.gov.pl/ ) do oddania głosu poparcia dla „Biało – czerwonej”.
Maria Wawrzyniak
Kinga Urbańczak


PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POSŁUCHAJ I NAMALUJ”

kategoria: uczniowie klas I – III sp

I miejsce
Aleksandra Urbanowska kl.1
II miejsce
Jakub Maciejewski kl.1
Aleksandra Pietrzykowska kl. 1
III miejsce
Zofia Jaraczewska kl. 1
Karol Pindara kl.1
Kacper Włodarczyk kl. 1

kategoria: uczniowie klas IV– VI sp

I miejsce
Lena Ciesielska kl.5
II miejsce
Ewelina Józefiak  kl.6 a
III miejsce
Michał Włodarczyk kl. 4
Filip Pietrzykowski kl. 4

kategoria: uczniowie klas VII– VIII sp

I miejsce
Justyna Wilczkowiak kl.8 b
II miejsce
Nikola Józefiak  kl.7 a
III miejsce
Alexander Kozłowski kl. 8 b
Igor Biernaczyk kl. 7 a


Wyróżnienia:
Emilia Józefiak kl. 2 a                 Julia Gajowa kl. 4
Mateusz Ciesielski kl. 1              Julia Czajka kl. 4
Amadeusz Hadrysiak kl. 2 a       Lena Adamczak kl. 6 a
Zofia Pawłowska kl. 3                Teresa Kozłowska kl. 7 a

Wszystkim uczestnikom konkursu  dziękujemy za udział.
Mamy nadzieję, że była to dla Was miła przygoda czytelnicza i plastyczna oraz okazja do rozbudzenia wyobraźni.
Punkty i pochwały zostały wpisane.

Ewa Dąbrowska i Monika Żalik

"ZABIORĘ MAMĘ I TATĘ NA SPACER I WSPÓLNE KASZTANÓW ZBIERANIE"

ORGANIZATOR: WOLONTARIAT SZKOLNY

REGULAMIN AKCJI ZBIERANIA KASZTANÓW
pt.: "ZABIORĘ MAMĘ I TATĘ NA SPACER I WSPÓLNE KASZTANÓW ZBIERANIE"

 
CELE

·Promowanie wartości rodzinnych i umacnianie więzi między dziećmi i rodzicami.

·Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu.

·Kształtowanie postaw tolerancji i bezinteresownych gestów na rzecz innych.

·Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów.

§1

UCZESTNICY: Rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej                                                 

                         im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach oraz przyjaciele szkoły

§2

PRZEBIEG

· Przedmiotem akcji jest zebranie jak największej ilości kasztanów podczas wspólnych, rodzinnych spacerów.

· Uczniowie zbierają kasztany pod opieką osób pełnoletnich.

· Akcja trwa od 5 do 16 października 2020 roku.

· Kasztany należy gromadzić w przewiewnych workach.

· Zebrane kasztany należy dostarczać w terminie 5 – 16.10.20 r. na boisku szkolnym od godz. 7.45 do 8.00

· Kasztany odbierać będzie p. Maciej Rozwalka wraz z Wolontariuszami

§3

KRYTERIA OCENIANIA

· Ilość zebranych kasztanów.

            do  19 kg  + 2 pkt.

            od 20 kg  +4 pkt.

            od 30 kg +6 pkt.

            od 40 kg +8pkt.

            od 50 kg + 10pkt.

            Powyżej 100 kg +20pkt.

UWAGA!   PAMIĘTAJMY O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE!
ŚWIETNY POCZĄTEK SPORTOWEGO  ROKU SZKOLNEGO.
Bardzo dobrze rozpoczęli  sportowe starty w nowym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły. Z odbytych 25 września w Lesznie Sztafetowych Biegów Przełajowych przywieźli trzy złote medale i jeden srebrny.
Jako pierwsze wystartowały dziewczynki i chłopcy z klas szóstych i młodszych. Tak jedna drużyna, jak i druga bardzo pewnie wygrały swoje biegi.
Drużynę dziewcząt reprezentowały :Julia Nowak, Małgorzata Rozwalka, Zofia Włodarczyk, Marika Sławińska, Maria Kowalczyk, Nikola Józefiak. Rezerwową zawodniczką była Zuzanna Sznabel.
 W drużynie chłopców wystartowali: Wojciech Matuszewski, Kacper Musielak, Filip Pietrzykowski, Adrian Sławiński, Hubert Wilczek, Kacper  Kowalczyk. Rezerwowym zawodnikiem był Bartosz Elsner.
Po rywalizacji młodszej kategorii wiekowej wystartowały drużyny dziewcząt i chłopców reprezentujący klasy VII i VIII. Dziewczęta po zaciętej walce ostatecznie zajęły pierwsze miejsce biegnąc w następującym składzie:
Zuzanna Śniegucka, Julia Adamczak, Justyna Wilczkowiak, Oliwia Jankowska, Kinga Dudkowiak, Roksana Markowska. Rezerwową zawodniczką była Alicja Karkosz. Chłopcy natomiast musieli uznać wyższość swoich kolegów z Rydzyny zajmując ostatecznie drugie miejsce biegnąć w następującym  składzie: Tomasz Mania, Jeremiasz Włodarczyk, Maciej Kubiaczyk, Patryk Zep, Aleksander Kozłowski, Łukasz Maćkowiak. Rezerwowymi zawodnikami byli Jakub Andrzejczak i Kamil Bartlewicz. Uczniów do zawodów przygotowali p.p. Waldemar Jarus i Zbigniew Tomiński.


SPRZĄTANIE ŚWIATA
18 września nasza szkoła ponownie włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Uczniowie pod opieką nauczycieli porządkowali wyznaczone wcześniej tereny. Worki pełne śmieci świadczą o tym, że wielu ludzi nie rozumie konieczności ochrony przyrody. Należy mieć nadzieję, że młode pokolenie - m.in. dzięki tej akcji- będzie wiedziało, że miejscem śmieci są wyłącznie kosze i wysypiska. Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom!

Iwona Fiebich
Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019/2020 z dnia 1 września 2020r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się wprowadzenie:

Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach, obowiązująca od 1 września 2020r.
Organizacja zajęć w szkole
• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci (dotyczy oddziałów przedszkolnego) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Dzieci wchodzą i wychodzą ze szkoły
a) z oddziałów przedszkolnych i klas I-III głównym wejściem do Szkoły,
b) oddział przedszkolny i kl I (dzieci miejscowe) przychodzą do Szkoły o godz. 7.50
c) kl II-III (dzieci miejscowe) przychodzą do Szkoły o godz. 7.45
d) wszyscy uczniowie dojeżdżający wchodzą do Szkoły wejściem przy sali gimnastycznej,
e) dzieci udają się do swoich sal, gdzie czekają na nich wychowawcy,
f) w klasach I -III o przerwie śródlekcyjnej decyduje nauczyciel (w tym samym czasie na przerwie może przebywać I oddział)
g) oddziały klas IV - VIII wchodzą do Szkoły wejściem obok sali gimnastycznej:
- przechodzą do szatni
- do czasu rozpoczęcia zajęć przebywają na korytarzach (w części wspólnej),
- Wszystkie osoby przebywające we wspólnej przestrzeni Szkoły(korytarze, toalety, biblioteka, świetlicę itp.) obowiązane są zachować dystans społeczny i nosić maseczkę/przyłbicę.
• Osoby z zewnątrz, przed wejściem do Szkoły, kontaktują się telefonicznie z sekretariatem. (poza rodzicami uczniów).
• Wszystkich obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
Wejścia do Szkoły należy ograniczyć do niezbędnego minimum i w wyznaczonych miejscach.
• Informowanie Szkoły, przez rodziców uczniów, o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
• Niezwłoczne odbieranie telefonów z sekretariatu i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w gabinecie higienistki szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Dopuszcza się wykonywanie uczniom i pracownikom Szkoły pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
• Podczas przerw nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń i wytycznych MEN, GIS i MZ.
• Uczniowie klas I-III i IV – VIII spożywają śniadanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego podczas przerwy o godz. 9.40 – 9.50, w salach lekcyjnych, pod opieką nauczycieli. Po posiłku myją ręce wodą z mydłem.
• Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych przez „Bar Szkolniak” i spożywać je w stołówce szkolnej.
• W salach znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• Po każdej lekcji pracownicy Szkoły dezynfekują krzesła i stoliki szkolne,
• Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. (w tym samym czasie na przerwie może przebywać I oddział)
• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego w czasie przerw.
• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
• Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
• Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I- III wierzchnie okrycia zostawiają w szatni- kl. I i II a w pierwszej szatni, kl. II b i III w drugiej szatni.
• Uczniowie klas IV – VIII mogą zostawić, wyjątkowo, wierzchnie okrycia w indywidualnych szafkach.
• Przy wejściu do szatni obowiązuje dezynfekcja rąk.
• Na czas pandemii zawiesza się oddawanie sprawdzianów i prac klasowych do wglądu Rodzicom w domu. Na życzenie Rodziców nauczyciel udostępnia prace pisemne, podczas zebrań z rodzicami lub na indywidualną prośbę.
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych określa zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
• Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa regulamin biblioteki szkolnej.
• Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia określa regulamin gabinetu profilaktyki zdrowotnej .

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
• Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują dłonie i zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
• Wychowawcy klas wspólnie z higienistką szkolną prowadzą działania instruktażowe, pokazowe, w zakresie prawidłowych nawyków higienicznych i właściwego korzystania z urządzeń i środków sanitarnych.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
• Codziennie monitoruje się prace porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
• Na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
• Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika Szkoły należy odizolować go w gabinecie higienistki szkolnej.
1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3. Pracownik ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły o wyniku badania przez lekarza.
4. Na wypadek zakażenia koronawirusem Dyrektor powiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organ Prowadzący Szkołę.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły
1. Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym wnioskuje do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zmianę modelu pracy Szkoły (zdalny lub hybrydowy) lub zastosowanie innych środków prewencyjnych.
2. Dyrektor zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji i decyzji PIS Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
3. Wszyscy pracownicy Szkoły bezwzględnie zobowiązani są do podporządkowania się odgórnym zaleceniom władz państwowych, samorządowych i oświatowych.
4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
5. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad tam określonych – basen.
   podpis

  ZARZĄDZENIE  NR 1/2020/2021  Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020R
  Zarządzenie  nr 1/2020/2021  z dnia 1 września 2020r
Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej
im.  Powstańców Wielkopolskich  w Pawłowicach  
    Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2       Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się wprowadzenie:             
§1
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pawłowicach, obowiązującej od 1 września 2020r.
Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej
im.  Powstańców Wielkopolskich  w Pawłowicach
                                Mirosława Graf


NARODOWE CZYTANIE
Narodowe Czytanie to cykl ogólnopolskich spotkań i wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. W tym roku akcja prowadzona była po raz dziewiąty, a jako lekturę wybrano dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
 Nasza szkoła również wzięła udział w tej akcji i wysłuchaliśmy fragmentu sceny drugiej aktu pierwszego dramatu. Przenieśliśmy się do świata czarów, gdzie duszki: Chochlik i Skierka oczekiwali na przebudzenie swojej królowej Goplany i jej wynurzenie z jeziora. Potrzebna była tylko nasza wyobraźnia, a tej przecież nikomu nie brakuje.
Można to udowodnić, biorąc udział w ogłoszonym konkursie plastycznym
„Posłuchaj i namaluj”.
Po wysłuchaniu fragmentu sceny 2 aktu 1
„Balladyny” Juliusza Słowackiego
namaluj obraz, który pojawił się w Twojej wyobraźni
na Twoim rysunku mogą pojawić się: Skierka, Chochlik, Goplana
elementy scenerii: jezioro, las
atmosfera magii i baśniowości
Regulamin:
•    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas: ocena prac w trzech kategoriach: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-6, uczniowie klas 7-8
•    Technika pracy dowolna
•    Format pracy A4
•    Kryteria oceny: nawiązania do wysłuchanego tekstu, pomysłowość w ukazaniu tajemniczej i baśniowej atmosfery
Prace należy wykonać do dnia 21 września br. i złożyć w miejscu wyznaczonym w bibliotece szkolnej.
Poniżej link do potrzebnego fragmentu dramatu, aby wysłuchać jeszcze raz.
Źródło: youtube Juliusz Słowacki Balladyna audiobook.
Ewa Dąbrowska, Joanna Pietrzykowska, Monika Żalik

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
1 września 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Inauguracja przebiegała zgodnie z procedurami określającymi zasady pobytu dziecka w szkole w czasie pandemii. Uczniowie poszczególnych klas wchodzili do placówki wyznaczonymi wejściami. Po założeniu maseczek i dezynfekcji rąk udali się do swoich sal na spotkania z wychowawcami. O godzinie 8.00 Pani Dyrektor, Mirosława Graf, skierowała do wszystkich słowa powitania i życzyła dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali życie podczas II wojny światowej, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wcześniej zapalili znicz i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych.

Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak NAGRODA WÓJTA DLA PIOTRA PINDARY
Absolwenci klas VIII ze szkół podstawowych  Gminy Krzemieniewo,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce
 i wykazali się wzorowym zachowaniem
 oraz osiągnięciami w konkursach,
otrzymali nagrodę Wójta Gminy Krzemieniewo.

Ze względu na szczególną sytuację, grono najzdolniejszych uczniów z naszej gminy, odbierało nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo, w ostatnim tygodniu wakacji, przy udziale rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół.
Wójt Radosław Sobecki podziękował uczniom za podjęty wysiłek w osiąganie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Złożył zasłużone gratulacje i życzył, aby dalsza droga edukacyjna również była pełna sukcesów.
Z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach wyróżniony został uczeń, a zarazem absolwent, Piotr Pindara. Otrzymał on nagrodę za dotychczasową pracę i wyrazy uznania za wzorową postawę uczniowską oraz solidne podejście do obowiązków szkolnych.
   wychowawca absolwentów kl. VIII:
Kinga Urbańczak


DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Kursy

Dowóz szkoła Nowy Belęcin - Pawłowice – Oporówko

1

Hersztupowo Wygoda (640) – Hersztupowo sklep (643) – Hersztupowo kamień (645) – Nowy Belęcin szkoła

2

Czepiec (700) – Nowy Belęcin szkoła

3 

II autobus

Kociugi (715) – Pawłowice szkoła (725) – Gościniec - Mały Dwór (730) – Pawłowice szkoła –  Robczysko (740) – Pawłowice bloki przedszkole - zabiera dzieci szkolne (745) – Pawłowice szkoła

4

Oporowo (720) – Oporówko (725) – Pawłowice szkoła

5

Lubonia (740) – Pawłowice szkoła

6

Lubonia (800) – Oporowo (805) – Oporówko szkoła

7

Mierzejewo (820) – Grabówiec (825) – Krzemieniewo kier. Bielawy (830) – Bielawy (834) – Brylewo (837) – Krzemieniewo przedszkole (845) – Drobnin szkoła

 

Kursy

Godziny

Rozwóz szkoła Pawłowice - Oporówko

1

1235

Pawłowice szkoła – Pawłowice bloki – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko szkoła – Oporowo – Lubonia 

2

1325

Pawłowice przedszkole – Pawłowice szkoła – Mały Dwór

3

1340

Pawłowice szkoła – Pawłowice przedszkole bloki – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo

4

1425

Pawłowice szkoła – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo

5

1510          Pn i Wt

Pawłowice szkoła – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – OporowoSzanowni Rodzice, Kochani Uczniowie!


Dyrekcja i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach zapraszają Uczniów na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020-2021.

Zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w naszej Szkole nie ma wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej.

Plan uroczystości:

- 8.00 do 9.30 - spotkanie uczniów, w swoich salach, z wychowawcami klas,

- 9.30 – rozwóz uczniów

Plan dojazdu uczniów do Szkoły:


1

II autobus

Kociugi (715) – Pawłowice szkoła (725) – Gościniec - Mały Dwór (730) – Pawłowice szkoła – Robczysko (740) – Pawłowice bloki przedszkole - zabiera dzieci szkolne (745) – Pawłowice szkoła

2

Oporowo (720) – Oporówko (725) – Pawłowice szkoła

3

Lubonia (740) – Pawłowice szkoła

Plan rozwozów:

1

9.35

Pawłowice szkoła – Pawłowice Osiedle – Robczysko, Pawłowice - Mały Dwór.

2

9.50

Pawłowice szkoła – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo.

Uwaga!

Godziny rozwozów mogą ulec drobnym zmianom, gdyż będzie to zależało od liczby uczniów korzystających z autobusu szkolnego.

   Z poważaniem
Mirosława Graf
Dyrektor Szkoły


INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dyrektor i wychowawcy klas I i IV oraz  oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach zapraszają 27 sierpnia 2020 roku ( czwartek), na spotkanie informacyjne dotyczące nowego roku szkolnego.
Plan spotkań:
- oddział przedszkolny – godz. 16.00, sala nr 45,
- klasa I – godz. 16.00 – duża sala gimnastyczna,
- klasa IV – godz. 16.30, mała sala gimnastyczna.
Zebrania dla Rodziców z pozostałych  klas odbędą się we wrześniu.
Dyrektor  Szkoły
Mirosława Graf


INFORMACJA
Rodzice kupują następujące podręczniki:

klasa 1
religia: ks. M. Wojtasik, ks. P. Płaczek "Pan Bóg jest naszym ojcem” (dwie części) (wyd. św. Wojciech)

klasa 2
religia: J. Szpet, D. Jackowiak  “Kochamy Pana Jezusa” ( wyd. Św. Wojciech)

klasa 3
religia: J. Szpet, D. Jackowiak  „Przyjmujemy Pana Jezusa ” (wyd. Św. Wojciech)

klasa 4
j. niemiecki: G. Motta “Wir smart 1” (wyd. LektorKlett)
religia: J. Szpet, D. Jackowiak „Jestem chrześcijaninem” (wyd. Św. Wojciech)

klasa 5
j. niemiecki: G. Motta “Wir Smart 2” (wyd. LektorKlett)
religia: ks. M. Wojtasik, s. B. Zawiślak  „Bóg szuka człowieka” (dwie części) (Wyd. Św. Wojciech)

klasa 6
j. niemiecki: G. Motta „Wir Smart 3” (LektorKlett)

religia: J. Szpet, D. Jackowiak  “Wierzę w Kościół” (Wyd. Św. Wojciech)

klasa 7
religia: ks. J. Szpet, D. Jackowiak “Spotkanie ze słowem” (Wyd. Św. Wojciech)

klasa 8
religia: ks. J Szpet, D. Jackowiak „Aby nie ustać w drodze’ (wyd. Św Wojciech)

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuje o możliwości składania deklaracji w sprawie korzystania uczniów z dowozu do szkół lub przedszkoli realizowanego przez Gminę Krzemieniewo w roku szkolnym 2020/2021.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie pod wskazanym linkiem:

Links:
------
[1] http://sprawy.krzemieniewo.pl/news/w-4/dowozy-uczniow-do-szkol
[2] http://www.krzemieniewo.pl/
Mirosława Graf

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I POŻEGNANIE KLASY VIII
W piątkowe przedpołudnie 26 czerwca 2020r. zakończyliśmy niezwykle wymagający rok szkolny 2019/2020. Uczniowie na terenie boiska szkolnego otrzymali świadectwa od swoich wychowawców i pożegnali się na czas tegorocznych wakacji.
Wyjątek stanowili uczniowie klasy VIII. To dla nich, po tradycyjnie odprawionej na zakończenie nauki w szkole Mszy św., uroczystość tego wyjątkowego dnia, była kontynuowana w gmachu szkoły. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym nastąpiła zmiana Pocztu Sztandarowego, a po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Graf.
W kolejnym etapie uroczystości uczniowie złożyli słowa podziękowania i wręczyli kwiaty Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i rodzicom. Podczas uroczystości rodzice uczniów wyróżniających się otrzymali LISTY GRATULACYJNE za wkład włożony w rozwój swoich dzieci. Z kolei uczniowie: Piotr Pindara, Krzysztof Rosik i Karolina Śmieszała legitymujący się najlepszymi ocenami zachowania i średnimi ocen otrzymali nie tylko STYPENDIUM NAUKOWE, ale również ZŁOTĄ TARCZĘ.  W gronie ósmoklasistów wyróżniających się świadectwem znaleźli się: Julia Juszczak, Fabian Naskręt, Piotr Pindara, Krzysztof Rosik, Joachim Skowronek i Karolina Śmieszała. Nagrody otrzymali też uczniowie, którzy nie opuścili w tym roku szkolnym ani jednego dnia w szkole i uzyskali 100% frekwencję. A byli to: Julia Otto, Joachim Skowronek i Zofia Skrobała. Za godne reprezentowanie naszej szkoły zostali uhonorowani nagrodami ci uczniowie, którzy wielokrotnie brali udział w zawodach sportowych. Pod koniec uroczystości zostały wręczone wszystkim pozostałym uczniom świadectwa ukończenia nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.
W ostatniej części wspólnego skromnego świętowania, z uwagi na wyjątkowy czas, w parku przy pałacu zostały wykonane zdjęcia pamiątkowe.

Kinga Urbańczak


KONKURS PLASTYCZNY  ON-LINE
Dnia 25 czerwca odbył się konkurs plastyczny „Jak bezpiecznie spędzę wakacyjny czas w dobie epidemii  koronawirusa” dla uczniów klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego. Celem konkursu było propagowanie odpowiedzialnego zachowania w okresie wakacji w czasie pandemii koronawirusa.  Poniżej zamieszczamy wyniki  konkursu.
Oddział przedszkolny:
1 m. Aleksandra Pietrzykowska
2 m. Mateusz Ciesielski
3 m. Izabela Wujczak  przedszkole Oporówko
Klasy I-III:
1 m.
Szymon Justka kl. II
Tomasz Justka kl. I a
Filip Ratajczak kl. I a
Zuzanna Musielak kl. II Oporówko
2 m.
Julia Grzegorzewska kl. I a
Amadeusz Hadrysiak kl. I a
Filip Pietrzykowski kl. III
Michał Mrukowski kl. III
Magdalena Maciejewska kl. 1b
3 m.
Julia Czajka kl. III
Natasza Prałat kl. I b
Emilia Skrobała kl. I a
Gabrysia Kmiecik kl. I a
Wyróżnienie :
Weronika Dajewska kl. I a
Wiktoria Klimkowska kl. I a
Łukasz Prałat kl. III
Nagrody zostaną wręczone podczas rozdania świadectw.


W ostatnim dniu nauki uczniowie klasy 1 b odpoczywali  od lekcji online  i spędzili ten dzień między innymi na  świeżym powietrzu . Dzieci wykazały się dużą kreatywnością w organizowaniu czasu wolnego , co pokazują niniejsze zdjęcia.

Joanna Jarus

REKOMENDACJA DLA SZKOŁYII MIEJSCE  DLA JAKUBA
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM “EKOLOGOCZNY KALENDARZ”

W czerwcu został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Ekologiczny kalendarz”.
Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.
Do konkursu swoje prace zgłosiło 150 uczniów. Praca konkursowa miała przedstawiać działania ekologiczne w poszczególnych miesiącach roku.
Tematyka prac: Jak dbamy o środowisko każdego miesiąca roku, jak możemy troszczyć się o dobro świata. Jak szanować wodę, jak wykorzystywać ekologiczne źródła energii, jak segregować odpady.  Wszystkie zagadnienia związane ze zmianami pór roku uczniowie mieli przedstawić za pomocą plastycznych środków wyrazu. Komisja konkursowa przyznała 3 miejsca i 10 wyróżnień. Z naszej szkoły II miejsce zajął Jakub Zdun - uczeń klasy 5b.
Z nagrodzonych prac uczniów  powstał “kalendarz ekologiczny”.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Gratulacje.
Henryka Tobółka

   NAUKA  ZDALNA – GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH CZĘŚĆ 2
 Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania. Oto kolejna galeria prac uczniowskich, które zostały wykonane podczas nauki zdalnej na lekcjach plastyki.

Henryka Tobółka

ŻYCZENIA
DROGIE DZIECI:)

Z okazji WASZEGO święta życzymy WAM
świata pełnego beztroski,wielu powodów do radości,
wspaniałych przyjaciół oraz dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe.
Niech spełnią się WASZE marzenia i pragnienia!DYREKCJA, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach


NAGRODY Z KONKURSÓW
Konkurs plastyczny on-line na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
Konkurs plastyczny on-line „Kocham Cię, Polsko!”

Nagrody można odebrać w Szkole w Pawłowicach w Sali nr 28 następująco:
- kategoria Przedszkole – w środę 27 maja w godzinach od 13 do 15
- kategoria klas 1-4 – w czwartek 28 maja w godzinach od 13 do 15
- kategoria klas 5-8 – w poniedziałek 1 czerwca w godzinach od 13 do 15
W Szkole w Oporówku – w piątek 29 maja w godzinach od 13 do 14
(Oddziały Przedszkolne i klasa 2)
Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak
Anna Marcinkowska


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ON-LINE NA 100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
18 maja 2020 r. minęła setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Aby uczcić pamięć o Wielkim Polaku w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny o Papieżu. Wzięło w nim udział aż 70 uczniów. Dziękujemy za tak liczne włączenie się w obchody jubileuszu. Oto wyniki:

I kategoria wiekowa - oddział przedszkolny

1 miejsce:
Mateusz Ciesielski klasa, Mali Odkrywcy, Pawłowice
Aleksandra Urbanowska, Mali Odkrywcy, Pawłowice
Blanka Leciejewska, Misie, Oporówko
Wojciech Spyrka , Mali Odkrywcy, Pawłowice

2 miejsce:
Iza Wujczak, Misie, Oporówko
Nikola Zdun, Misie, Oporówko
Amelia Matyla , Mali Odkrywcy,Pawłowice
Emilia Józefiak, Mali Odkrywcy, Pawłowice

3 miejsce: Michał Serwatka, Misie, Oporówko
Kacper Włodarczyk, Mali Odkrywcy, Pawłowice
Zofia Pawłowska, Mali Odkrywcy, Pawłowice
Aleksandra Pietrzykowska, Mali Odkrywcy, Pawłowice
Natan Matyla, Mali Odkrywcy, Pawłowice
Iga Lutowicz, Misie, Oporówko

Wyróżnienia:
Radosław Dworniczak, grupa "Misie" Oporówko
Anna Konieczna, Misie, OporówkoII kategoria wiekowa - klasy 1 - 4

1 miejsce:
Filip Ratajczak, kl. 1a
Lena Ciesielska, kl. 4
Katarzyna Mania, kl. 4
Zuzanna Hemmerling, kl. 4

2 miejsce:
Laura Maśląka, kl. 4
Szymon Naskręt, kl. 4
Lena Lutowicz, kl. 4
Emilia Skrobała, kl.1a
Jagoda Hemmerling, kl. 1b
Piotr Katarzyński, kl. I b

3 miejsce:
Karolina Grzegorzewska, kl. 3
Maksymilian Wilczek, kl. 1a
Amadeusz Hadrysiak, kl.1a
Jakub Rosik, kl. 2
Patryk Sławiński, kl 4
Filip Pietrzykowski, kl. 3
Weronika Dajewska kl. 1a
Zuzanna Musielak, kl. 2 Oporówko
Julia Czajka, kl. 3
Julia Gajowa, kl. 3
Julia Grzegorzewska, kl.1a
Dawid Kal, kl. 4
Zuzanna Musielak, kl. 2

Wyróżnienie:
Barbara Śniegucka, kl. 2
Damian Serwatka, kl. 1B
Damian Maćkowiak, kl. 2 Oporówko
Jagoda Mendyka, kl. 1a
Michał Włodarczyk, kl. 3.
Zofia Pawłowska, kl. 2a
Miłosz Franek, kl. 3III kategoria wiekowa - klasy 5 - 8

1 miejsce
Aleksandra Olejnik, kl. 7a
Jakub Skrobała, kl. 7a
Nikola Józefiak , kl. 6a
Filip Śniegucki, kl. 6a
Natalia Musielak, kl.8

2 miejsce
Igor Biernaczyk , kl. 6a
Karolina Peplińska, kl. 8
Maria Skrobała, kl. 7b
Dawid Rychter, kl. 6b

3 miejsce
Mikołaj Bryl, kl. 5b
Ewelina Józefiak , kl. 5a
Hubert Wilczek, kl. 5a
Zofia Skrobała, kl. 8
Karolina Śmieszała, kl. 8
Marika Sławińska, kl. 5b
Jowita Mocek, kl. 5b
Oskar Śniegucki, kl. 7a
Teresa Kozłowska, kl. 6a

Wyróżnienia:
Jolanta Maćkowiak, kl. 6b
Kuba Zdun, kl. 5b
Aleksandra Bryl, kl. 8
Maciej Maciejewski, kl. 7a
Patryk Lenort, kl. 6a
Piotr Skrobała, kl. 6b
Zuzanna Sznabel, kl. 5bGRATULUJEMY!
Wszyscy laureaci miejsc oraz wyróżnieni otrzymają nagrody, które będą do odebrania w szkole. Informacja o terminie i miejscu odbioru nagród wkrótce się pojawi.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ON-LINE „KOCHAM CIĘ, POLSKO!”

I kategoria wiekowa - oddział przedszkolny
1 miejsce:
•    Mateusz Ciesielski klasa, oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•    Gabrysia Paszkowiak, grupa "Misie" Oporówko
•    Ola Pietrzykowska, oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•    Radosław Dworniczak, grupa "Misie" Oporówko
2 miejsce:
•    Michał Serwatka, grupa "Misie" Oporówko
•    Jakub Markowski , grupa "Smyki" Oporówko
•    Borys Sadowski,  oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•    Dawid Gościniak,  grupa "Misie" Oporówko
3 miejsce:
•    Aleksandra Urbanowska, oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•    Natan Matyla , oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•     Amelia Matyla , oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•    Blanka Leciejewska, grupa "Misie" Oporówko
Wyróżnienia:
•    Wojciech Spyrka , oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
•    Iga Maćkowiak, grupa "Misie" Oporówko
•    Hanna Paszkowiak,  grupa "Misie" Oporówko
•    Weronika Gościniak,  grupa "Smyki" Oporówko
•    Zofia Pawłowska, oddział przedszkolny "Mali Odkrywcy" Pawłowice
II kategoria wiekowa - klasy 1 - 4
1miejsce:
•    Karolina Grzegorzewska kl. 3
•    Filip Ratajczak klasa 1a
•    Lena Ciesielska kl. 4
•    Filip Pietrzykowski  kl. 3
•    Weronika Dajewska kl. 1a
2 miejsce:
•    Oskar Sadowski kl 4
•    Emilia Skrobała kl.1a
•    Amadeusz Hadrysiak kl.1a
3 miejsce
•    Zuzanna Musielak kl. 2 Oporówko
•    Jagoda Mendyka kl. 1a
•    Julia Gajowa kl. 3
Wyróżnienie:
•    Alicja Włodarczak kl. 4
•    Damian Serwatka kl. 1B

III kategoria wiekowa - klasy 5 - 8
1 miejsce
•    Karolina Śmieszała      klasa 8
•    Jakub Skrobała             klasa 7a
2  miejsce
•    Zofia Skrobała              klasa 8
•    Aleksandra Bryl            klasa 8
3  miejsce
•    Mikołaj Bryl                  klasa 5b
•    Ewelina Józefiak           klasa 5a
Wyróżnienia:
•    Igor Biernaczyk            klasa 6a
•    Kuba Zdun                    klasa  5b
Wszyscy laureaci miejsc oraz wyróżnieni otrzymają nagrody, które odbiorą rodzice w szkole. Informacja o terminie i miejscu odbioru nagród pojawi się w najbliższym czasie na szkolnej stronie.„KONKURS PLASTYCZNY ON-LINE NA 100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II”
Jan Paweł II niejednokrotnie kierował swoje słowo do Młodych, mówiąc:
Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!
Chcemy kultywować wśród młodego pokolenia pamięć o Wielkim Polaku – św. Janie Pawle II. 18 maja 2020 r. obchodzimy rocznicę 100-lecia urodzin naszego Papieża.


REGULAMIN

I. Organizator:
•    Anna Marcinkowska – katecheta

II Współorganizatorzy:
•   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
•   Parafia pw. NMP Śnieżnej w Pawłowicach

III. Cele konkursu:
Celem Konkursu jest:
•   zachowanie pamięci o  niezwykłym człowieku – św. Janie Pawle II
•    przybliżenie przesłania kierowanego przez Papieża do wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa
•    wdrażanie w życie zasad nauczania Wielkiego Polaka
•    uczestnictwo w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły

IV. Warunki uczestnictwa:
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
  a)      dzieci z oddziału przedszkolnego
  b)      uczniów klas I-IV
  c)      uczniów klas V-VIII
2.    Szczegóły:
- praca plastyczna
- technika: dowolna.
- format: A4 lub A3.
- praca powinna zawierać:
napis św. Jan Paweł II, wizerunek Jana Pawła II oraz wybrany cytat nauczania Papież
- wykonanie: samodzielnie przez ucznia

V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Zdjęcie prac należy wysyłać na adres e-mail sppawlowice@krzemieniewo.pl  do 20 maja.
W treści maila proszę wpisać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, z dopiskiem Konkurs plastyczny na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
Przesłane prace oceni jury. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona i umieszczona na stronie Szkoły 22 maja.  Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Nagrody zostaną ufundowane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach oraz Parafię pw. NMP Śnieżnej w Pawłowicach.

VII Prosimy zachować podpisane prace. W późniejszym terminie odbędzie się ich wystawa w Szkole.
Anna Marcinkowska


NAUKA ZDALNA – GALERIA PRAC
Od połowy marca w szkołach prowadzona jest nauka zdalna. Wszyscy pracujemy w domach. Jest dziwnie, inaczej, ale to nie znaczy, że gorzej. Wprost przeciwnie. Teraz tym bardziej uczniowie mogą się dowiedzieć, ile mają fantazji, inwencji twórczej i cierpliwości.
Prezentujemy prace, które powstały w czasie zawieszenia zajęć w szkole, a są efektem zdalnej pracy uczniów, którzy inspirację czerpali z lekcji plastyki, Oto niektóre tematy prac:  “Grecka waza” i “Rzymska mozaika”- klasa 4,  “Dama z łasiczką inaczej”- klasa 7,  Kompozycja statyczna i dynamiczna, “ Martwa natura”- klasa 5, Rzeźba i płaskorzeźba -“Medal”- klasa 6, ‘Wiosna” klasa 1, Plakat- EKO
Dziękuję Rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci i zapewne wielokrotnie pomagają, choćby w przesyłaniu zdjęć!
DRODZY UCZNIOWIE!  JESTEM Z WAS DUMNA! POTRAFICIE SOBIE RADZIĆ W KAŻDEJ SYTUACJI. BRAWO!  Czyż nie są wspaniałe?

   Henryka Tobółka

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ON-LINE „KOCHAM CIĘ, POLSKO!”
I. Organizator:
•    Samorząd Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
II. Cele konkursu:
Celem Konkursu jest:
•    upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja,
•    kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych,
•    propagowanie obchodów świąt narodowych,
•    kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
III. Warunki uczestnictwa:
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
  a)      dzieci z oddziału przedszkolnego
  b)      uczniowie klas I-IV
  c)      uczniowie klas V-VIII
2.  Tematyka prac powinna obejmować:
     •    Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
     •    Symbole narodowe
3.    Technika wykonania pracy: dowolna.
4.    Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
5.    Prace muszą być przygotowane samodzielnie.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Zdjęcie prac należy wysyłać na adres e-mail sppawlowice@krzemieniewo.pl  do 04 maja.
W tytule maila proszę wpisać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, z dopiskiem praca plastyczna " Kocham Cię, Polsko!"
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
Przesłane prace oceni jury. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona i umieszczona na stronie Szkoły 08 maja.  Dla zwycięzców przewidziano nagrody.


ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2020
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie nie pobierania opłat za dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krzemieniewo w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) celem przeciwdziałania skutkom wywołanym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2019 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. 1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie pobierana opłata za dowóz dzieci do szkół transportem stanowiącym własność Gminy Krzemieniewo.

2. Opłata za dotychczasowy przejazd dzieci będzie pobierana proporcjonalnie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku do spraw oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  

REKRUTACJA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuje, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uczniów do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, komisja pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski.
Dyrektor Szkoły
Mirosława Graf


REKRUTACJA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuje, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, komisja pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski.
Dyrektor Szkoły
Mirosława GrafDZIEŃ KOBIET
W miniony poniedziałek obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Z tej okazji męska część społeczności szkolnej złożyła wszystkim Paniom i Dziewczynom piękne życzenia i wręczyła wiosenne kwiaty.  Natomiast klasa 6b przygotowała okolicznościowy  program artystyczny.  Scenki w nim zawarte, pomimo że  przedstawione w sposób lekki, łatwy i przyjemny, opowiadały o sytuacji kobiet w różnych okresach historycznych i pokazywały ich walkę  o uzyskanie praw wyborczych oraz   równouprawnienie w życiu społecznym,  kulturowym, zawodowym.

   Renata Ślusarz

S Z A N O W N I      P A Ń S T W O

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuję, że zgodnie z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, od 16 do 25 marca 2020 roku nasza Szkoła będzie zamknięta.
Natomiast w czwartek i piątek tj. 12 i 13 marca br.,  jeżeli dzieci przyjdą do Szkoły, opiekę nad nimi  będą sprawować Państwo Nauczyciele.
Zdaniem Pana Premiera: „Dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą być nosicielami wirusa. To zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, bo mogą w sposób nieświadomy zarazić swoich dziadków.”

O dalszych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Mirosława Graf


JANUSZ CHOMONTEK W NASZEJ SZKOLE
W piątek, 6 marca, gościliśmy w naszej szkole Janusza Chomontka, sportowca, wielokrotnego rekordzistę Księgi Rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek. Nasz gość swój występ rozpoczął od opowiadania o swoim życiu, o swoich rekordach oraz o spotkaniach z niezwykłymi ludźmi. Po czym mogliśmy podziwiać wspaniały pokaz żonglowania piłkami. Wśród naszych uczniów znaleźli się chętni, by zademonstrować swoje umiejętności żonglerskie przed kolegami i koleżankami swojej szkoły. Na zakończenie nasz gość odpowiadał na pytania i rozdawał swoje autografy.
   Magdalena Ratajczak


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 6 marca w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym: "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej". Koordynatorem Konkursu był Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W konkursie tym uczennice klasy III: Hanna Czwojdrak zajęła 3 miejsce, a Julia Gajowa  otrzymała wyróżnienie. Oprócz nagród rzeczowych, dodatkową nagrodą będzie wizyta w ambasadzie niemieckiej i spotkanie z ambasadorem Niemiec.
Magdalena Ratajczak

ZAJĘCIA Z EKOLOGII DLA KLAS 1 - 3
Dnia 4 marca w naszej szkole w klasach I - III zostały przeprowadzenie zajęcia "Kupuj z głową nie produkuj"  dotyczące ochrony naszego środowiska, segregowania odpadów oraz w jaki sposób ograniczyć produkowanie śmieci na naszej Planecie. Zajęcia przeprowadziła Pani Justyna Piwońska, a organizatorem było Starostwo Powiatowe w Lesznie.
Henryka Tobółka
Magdalena Ratajczak


ZABAWA KARNAWAŁOWA
20 lutego, tuż po „pączkowym szaleństwie”,  uczniowie naszej szkoły mieli okazję spalić kalorie podczas zabawy karnawałowej organizowanej przez Samorząd Szkolny. O godzinie 16.00 bawiły się klasy IV - VI, a potem parkiet należał do starszych uczniów. O oprawę muzyczną zadbali: Fabian Naskręt, Miłosz Skorupski i Adam Więckowiak. Znane przeboje porwały wszystkich do tańca. Były pociągi i  kółeczka. Nie zabrakło też pomysłów na przebranie. Zabawa była przednia!Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


PĄCZKOWE SZALEŃSTWO
Góra pączków, za tą górą
Tłuste pączki z konfiturą,
Za plackami misa chrusty,
Bo to dzisiaj są zapusty.
 (Władysław Broniewski)

W naszej szkole pamiętamy o tradycji TŁUSTEGO CZWARTKU. 20 lutego przedstawiciele Samorządu Szkolnego na przerwach sprzedawali pyszne pączki i faworki. To  jedyna taka okazja do usprawiedliwionego pączkowego szaleństwa, a więc nie zabrakło amatorów słodkości. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku....

Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakPRZYRODA OD A DO Z
    W lutym uczniowie klas piątych Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach rozpoczęli zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”. Organizatorem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój umiejętności uniwersalnych poprzez udział w cyklu zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
    We wtorek 11.02.2020 w sali Biocentrum odbyła się część oficjalna - inauguracja zajęć, podczas której uczniowie otrzymali indeksy oraz wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Następnie, uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach, pt.: „Ptasi budowniczy”. Poznali oni różne gatunki ptaków oraz budowę ich gniazd. Ogromne zaangażowanie wzbudziła część praktyczna, podczas której uczestnicy, pracując w grupach, próbowali zbudować własne gniazda z dostępnych materiałów. Zadanie to wzbudziło wiele emocji oraz, wbrew pozorom, okazało się dość trudne.
     W piątek 14.02.2020 oraz we wtorek 18.02.2020 odbyły się jeszcze dwa „zjazdy” na terenie uczelni. Uczniowie brali udział w zajęciach, pt.: „Ptaki i śmieci” oraz „Śmieci w wodzie i na lądzie”. Młodzi przyrodnicy dowiedzieli się jak bardzo negatywny wpływ na środowisko, a w szczególności na ptaki, mają śmieci. Uczniowie nie zdawali sobie sprawy jak bardzo plastikowe odpadki, takie jak siatki foliowe czy nakrętki, mogą być szkodliwe. Część zajęć była także poświęcona obserwacjom mikroskopowym. Podczas zajęć uczestnicy mieli również możliwość samodzielnego przygotowania preparatów mikroskopowych oraz obserwacji różnych organizmów żyjących w wodzie.
    Podczas wyjazdów uczniowie uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych – Edupasja, podczas których rozwijali swoje umiejętności komunikacji oraz dowiedzieli się jak się uczyć skutecznie oraz jak wyznaczać sobie cele.
    Dla uczestników projektu dni spędzone na uczelni były pełne wrażeń
i obfitowały w wiele okazji do zdobycia ciekawej wiedzy i umiejętności.
Z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania, które odbędą się w naszej szkole.

Agnieszka Andersz
Waldemar Jarus


BAL KARNAWAŁOWY W NASZEJ SZKOLE
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Również w naszej szkole we wtorek, 18 lutego 2020 r.,  odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe. Były królewny, księżniczki, wróżki, piraci, rycerze czy policjanci. Pojawiły się również postacie z ulubionych bajek. Przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych zabawach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Magdalena Ratajczak


V SEMINARIUM NAUKOWE PT. „MATEMATYCZNE LABORATORIUM KULTURY” W POZNANIU
W środę, dnia 12.02.2020 r. dwoje uczniów klasy VIII: Piotr Pindara i Krzysztof Rosik  wzięło udział w V Seminarium Naukowym pt. „Matematyczne Laboratorium Kultury”, które odbyło się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, młodzi matematycy z 41 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego spotkali się z wybitnymi przedstawicielami świata nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium zostało objęte honorowym patronatem przez:
–  Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka,
– JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego,
– Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dra hab. Zbyszka Melosika,
– Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską,
– Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego,
– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską.
Podczas seminarium uczniowie oraz nauczyciele wysłuchali referatów dotyczących piękna matematyki oraz jej obecności w życiu człowieka. W drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w wykładzie oraz konkursie matematycznym, gdzie należało wykorzystać wiedzę z wysłuchanej wcześniej prelekcji. Równolegle opiekunowie – nauczyciele matematyki uczestniczyli w ciekawych konferencjach naukowych. Uczniom naszej szkoły nie udało się zdobyć pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Zyskali za to bagaż nowych
 i ciekawych doświadczeń. Mogą czuć się dumni, że wzięli udział w wydarzeniu o tak dużej randze. Wizyta na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to dla uczniów doskonała okazja do poznania swoich umiejętności matematycznych oraz do zastanowienia się nad swoimi planami na przyszłość.


Daria Klimaszewska


APEL PODSUMOWUJĄCY I PÓŁROCZE
10 lutego odbył się apel podsumowujący naukę, zachowanie, frekwencję uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie z najwyższą średnią zostali wyróżnieni i nagrodzeni brawami. Ogłoszono również wyniki konkursu na najpiękniejszy mural nawiązujący do patrona szkoły:
I miejsce zajęła klasa 7b,  II miejsce - klasa 6a, a III miejsce - klasy 5a i 7a. Pani Tobółka podsumowała Konkurs Plastyczny „Sojusz z Ziemią”, a jego uczestnicy otrzymali piękne kalendarze. Wspomniała również, że nagrodę publiczności w głosowaniu internetowym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” otrzymał Filip Ratajczak, uczeń klasy I a. Gratulujemy!

Joanna Pietrzykowska


WARSZTATY PRZYRODNICZE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LESZNIE
W poniedziałek 10 lutego 2020 r. uczniowie klasy VII a uczestniczyli w zajęciach z biologii i chemii, które odbywały się w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w ramach projektu: „Cyfrowe laboratorium Kopernika”. Zajęcia odbyły się pod patronatem PASCO Polska, a prowadziły je nauczycielki tegoż liceum. Uczniowie pracowali w grupach wykonując doświadczenia z biologii i chemii. Przy pomocy bezprzewodowych czujników, które są urządzeniami cyfrowym służącymi do pomiarów i analiz doświadczeń, badali między innymi odczyny różnych roztworów. Uzyskane wyniki analizowali na tabletach  i smartfonach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a praca z czujnikami, tabletami i smartfonami była dla nich ciekawa i pouczająca. Na koniec każdy uczeń otrzymał zaświadczenie o udziale w zajęciach.


REKRUTACJA 2020/2021
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach uprzejmie prosi Państwa Rodziców o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 0050/4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Wójta Gminy Krzemieniewo w sprawie rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

   Z poważaniem
Mirosława Graf


ŚWIĘTO PATRONA
Tegoroczne Święto Patrona obchodziliśmy 24 stycznia. O godzinie 8.00 klasy IV-VIII spotkały się z wychowawcami i w różny sposób wzbogacały swą wiedzę o powstaniu. O godzinie 9.00 zrobiło się głośno na korytarzach, ponieważ uczniowie tworzyli mural upamiętniający bohaterstwo naszych przodków. Pomysłowe prace ozdobiły ściany przy poszczególnych salach lekcyjnych. Następnie wszyscy udali się do hali sportowej, gdzie odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej. Jury w składzie: p. Teresa Górczak, p. Kinga Urbańczak i p. Michał Rosik oceniało umiejętności wokalne naszych wykonawców. Gdy jurorzy udali się na obrady, w hali królowała zumba. Proste kroki i porywająca muzyka zachęciły wszystkich do ruchowej aktywności, nawet Panią Dyrektor. Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie, wysłuchali werdyktu jury. I miejsce zajęła klasa 8, II miejsce - klasa 4, a trzecie – klasy 6b i 7a. Nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd na lodowisko ufundowany przez Dyrekcję i Samorząd Szkolny. Obchody zakończyły się w południe.
Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!!!

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakDZIEŃ BABCI I DZIADKA
24 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość  dla babć i dziadków z okazji  ich święta. Cała uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Polski, ponieważ w tym dniu również nasza szkoła obchodziła Święto Patrona Szkoły.  Wszystkich gości powitała Pani Dyrektor Mirosława Graf , która złożyła życzenia  babciom i dziadkom. Następnie uczniowie klas  1 - 3 zaprezentowali przygotowane przez swoje wychowawczynie części artystyczne. Były wiersze, piosenki, tańce, życzenia i upominki. Na zakończenie wszyscy udali się do klas na słodki poczęstunek.


   Magdalena Ratajczak


ZEBRANIE Z RODZICAMI
23 stycznia w hali sportowej odbyło się ogólne zebranie z rodzicami. Pani Dyrektor, Mirosława Graf, powitała zebranych, podziękowała za owocną współpracę i pomoc okazywaną szkole. Zaprezentowano wyniki nauczania oraz frekwencję na zajęciach uzyskaną przez poszczególne klasy. Następnie uczniowie klasy IV przedstawili program słowno-muzyczny, w którym nawiązali do świąt Bożego Narodzenia. Po występie rodzice udali się do sal na spotkanie z wychowawcami.
   J. Pietrzykowska

WIECZORNICA
 „To właśnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku…”


W myśl tych ponadczasowych, przepięknych słów po raz kolejny w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach odbył się „Wieczór Kolęd i Pastorałek”. W świątecznej scenerii, przy blasku świec, zgromadzili się  uczniowie i Przyjaciele naszej szkoły.  W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Wójt Gminy Krzemieniewo p. Radosław Sobecki, radni naszej gminy i powiatu, sołtysi, członkowie Rady Rodziców, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą oraz darczyńcy. Program słowno – muzyczny połączony ze wspólnym śpiewem kolęd przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Pietrzykowskiej i pana Michała Rosika. Recytacja wierszy bożonarodzeniowych znanych polskich poetów, śpiew tradycyjnych kolęd, jak i mniej znanych pastorałek, wprowadziły wszystkich w magiczny nastrój. Pozwoliły również oderwać się od szarej rzeczywistości oraz przeżyć radość spotkania we wspólnym gronie.

J. Pietrzykowska

XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚPIEWACZY W KĄKOLEWIE
8 stycznia  w Kąkolewie odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy. Wzięło w nim udział 70 wykonawców w następujących kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-V SP, klasy VI- VIII oraz zespoły wokalne. Naszą szkołę wspaniale  reprezentowali: Hanna Czwojdrak  z klasy  3, Laura Maśląka  i  Zuzanna Hemmerling z klasy 4 oraz Patryk Lenort z klasy 6a. W kategorii zespoły  wokalne z naszej szkoły wystąpił zespół w składzie: Maria Matysiak, Nikola Niedzielska, Amelia Majewska i Alan Tomowiak. Wyróżnienie w swojej kategorii zdobyła Laura Maśląka. Do konkursu uczniów przygotowali p. Magdalena Ratajczak i p. Michał Rosik.
TURNIEJ PIŁKARSKI
W dniach 13-15 grudnia  w Opolu odbyły się  finał ogólnopolski projektu „FUTSALGRAM” dziewcząt ze szkół podstawowych.
 Wystartowało 8 drużyn. W turnieju udział wzięła również drużyna naszej szkoły.
Drużyny we wstępnej fazie turnieju rywalizowały w dwóch grupach A i B.
Nasz zespół w grupie zremisował  z Toruniem 3:3 bramki:  i przegrał 2:5 z Opolem i 0:1 z Siemianowicami Śląskimi  Zajmując 3 miejsce w grupie A. W ćwierćfinale  spotykaliśmy się z zespołem z Warszawy. Po zaciętym meczu remisujemy  1:1 i przegrywamy w karnych 1:3 zajmując w klasyfikacji końcowej 5 miejsce.  Naszą drużynę reprezentowały: Zuzanna Śniegucka, Patrycja Zep, Katarzyna Sławińska, Alicja Karkosz, Julia Adamczak, Oliwia Jankowska, Julia Otto,  Marta Ostropolska, , Natalia Musielak.


W. Jarus

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW
„W śmiertelny bój z Niemcami,
W zwycięski, krwawy bój
Rzucił się w krąg z miastami
Powstańców polskich rój...
Z Poznania hasło pada:
Za wolność! W bój!- Za broń!”
L. Bochenek "O cześć Powstańcom, sława!.. (fragm..)

UCZNIOWIE Z PAWŁOWIC
UCZCZILI
PAMIĘĆ BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Zapłonęły znicze na cmentarzu w Pawłowicach
na grobach Powstańców Wielkopolskich.

Minęło już sto lat od zwycięskiego wybuchu  POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, a my nadal czcimy pamięć lokalnych Bohaterów, a zarazem Patrona Szkoły w Pawłowicach.
W tym roku wyrazem naszej pamięci były ufundowane przez władze Gminy Krzemieniewo znicze. Dokładnie w dniu zwycięskiego zrywu 27 grudnia, dzięki zaangażowaniu przedstawicieli naszej społeczności uczniowskiej, pod opieką p. K. Urbańczak, zostały zapalone znicze na mogiłach POWSTAŃCÓW znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach.
A tym, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, a nie ma ich mogił na cmentarzu, uczniowie oddali cześć przy pomniku znajdującym się przy kościele parafialnym w Pawłowicach.

CZEŚĆ I CHWAŁA POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!Kinga Urbańczak

APEL Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Święta Bożego Narodzenia to te najbardziej ulubione przez wszystkich. To te, na które czekamy cały rok. Dnia 20 grudnia o godzinie 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej miał miejsce świąteczny apel, który zgromadził w hali całą społeczność szkolną.  Pani dyrektor, Mirosława Graf, powitała zebranych i złożyła życzenia świąteczne. Uroczyste przedstawienie przygotowali uczniowie z klasy 4 wraz z wychowawczynią p. J. Pietrzykowską. Na tle pięknych dekoracji młodzi aktorzy zaprezentowali opowieść o Bożym Narodzeniu. Po apelu nastąpiło rozdanie nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursach. Następnie wszyscy udali się do swoich sal na klasowe spotkania wigilijne.J. Pietrzykowska

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW
We wtorkowe popołudnie, 17 grudnia, w Publicznej Szkole w Pawłowicach odbyło się wigilijne spotkanie członków Koła Emerytów. Było ono okazją do wzajemnych życzeń, wspomnień i snucia planów na przyszłość. Uświetnił je występ uczniów klasy IV. W nastrojowym klimacie młodzi artyści zaśpiewali kilka pastorałek, wyrecytowali wiersze, ale też zapoznali zgromadzonych z niektórymi tradycjami i zwyczajami świątecznymi.J. Pietrzykowska


WIZYTA W DOMU DZIECKA W BODZEWIE
Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, czas radości, w którym nikt nie powinien czuć się samotny ani odrzucony. Dzieciom i młodzieży święta kojarzą się najbardziej z choinką, świętym Mikołajem i prezentami. Samorząd Uczniowski postanowił sprawić miłą niespodziankę swoim rówieśnikom z Domu Dziecka w Bodzewie. W poniedziałek, 16 grudnia, wychowankowie placówki opiekuńczej obdarowani zostali zgromadzonymi w czasie zbiórki maskotkami. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i stanowiło doskonałą okazję, by poznać funkcjonowanie placówki oraz codzienne obowiązki wychowanków. Uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci utwierdziły nas w przekonaniu, że warto organizować tego typu akcje.

Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakETAP REJONOWY WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO
W piątek 29 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 74 im. M. Kopernika w Poznaniu odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Do tego etapu zakwalifikowało się zaledwie 49 uczniów z rejonu numer II. W tym zaszczytnym gronie znalazł się uczeń naszej szkoły – Piotr Pindara. Uczeń dobrze poradził sobie z zadaniami konkursowymi oraz godnie reprezentował naszą szkołę. Niestety  kilka punktów zabrakło mu, aby zakwalifikował się do kolejnego etapu.
Serdecznie gratuluję  i życzę dalszych sukcesów.Daria Klimaszewska


ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Z PACJENTAMI SANATORIUM W OSIECZNEJ

Grudzień to czas wyjątkowych spotkań świątecznych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, z przedstawicielami różnych środowisk. Dzięki nim młode pokolenie, które kształtujemy, staje się bardziej wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka.
Jednym z nich było zaprezentowanie przez społeczność uczniowską programu artystycznego, po kierunkiem p. K. Urbańczak, dla pacjentów sanatorium w Osiecznej. Miłym akcentem było wręczenie kuracjuszom przygotowanych przez Samorząd Szkolny słodkich upominków.
Wszyscy obecni na spotkaniu zostali wprowadzeni w magiczną atmosferę oczekiwań na Święta Bożego Narodzenia.

Kinga Urbańczak


ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Z UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU

W środę 11 grudnia 2019r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach stała się miejscem pierwszego wigilijnego spotkania Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w tym roku powstał na terenie Gminy Krzemieniewo.
Uczniowie pod kierunkiem p. K. Urbańczak przygotowali bożonarodzeniowy program artystyczny, który obok prelekcji zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Lesznie o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych, wprowadził wszystkich obecnych w miłą i świąteczną atmosferę spotkania.

Kinga Urbańczak


SPOTKANIE Z DOMEM DZIECKA WE WSCHOWIE
W czwartek 12 grudnia w naszej szkole odbyło się  spotkanie świąteczne z wychowankami Domu Dziecka ze Wschowy. W spotkaniu wzięli  udział członkowie SU z Pawłowic i SU z Drobnina wraz z opiekunami, Dyrekcja obu szkół,  pan Wójt Radosław Sobecki i Pan Andrzej Pietrula, oraz panie z Klubu Twórczych  Czytelniczek z Pawłowic.  Wszystkich gości serdecznie powitała Pani Dyrektor Mirosława Graf i złożyła świąteczne życzenia. Po uroczystej kolacji dzieci uczestniczyły w warsztatach z Book Foldingu , podczas których wykonały piękne świąteczne anioły ze starych książek. W tym dniu również przekazane zostały suche produkty, których zbiórka  zakończyła się w listopadzie.

Magdalena Ratajczak
Joanna Pietrzykowska


MIKOŁAJKI
" 6 grudnia jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi po świecie..." . Pamiętał o tym również  Samorząd Szkolny, który na tę okazję przystroił choinkę i przygotował niespodziankę.   Święty Mikołaj wraz z pomocą Śnieżynki  zawitał do klas i obdarował każdego ucznia słodkim upominkiem. Nie zapomniał także  o nauczycielach i pracownikach Szkoły.

   Magdalena Ratajczak
                                                                                                        Joanna Pietrzykowska


MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU
W piątek 6 grudnia z samego rana, do dzieci z oddziału przedszkolnego „Mali Odkrywcy” w Pawłowicach zawitali niezwykli goście- Święty Mikołaj w towarzystwie Olafa z Krainy lodu. Jak co roku, Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci  i nie kazał długo na siebie czekać. Każde grzeczne dziecko otrzymało od niego słodki upominek. Nie zapomniano również o zdjęciach, które będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. Były też wspólne piosenki i tańce. Dziękujemy Mikołajowi i jego pomocnikowi za wizytę oraz do zobaczenia za rok.

   Kornelia Bocianowska


PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„USKRZYDLIĆ SŁOWA”

4 grudnia  w Rydzynie wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Uskrzydlić słowa”, zorganizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rydzynie.
Konkurs plastyczny to część programu profilaktycznego zorganizowanego w roku szkolnym 2018/2019 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rydzynie, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu leszczyńskiego.
Celem konkursu oprócz dalszego rozwijania i promowania zdolności i pasji artystycznych uczniów było przedstawienie indywidualnych wizji na zadane tematy: „Mój kolega/koleżanka – mój przyjaciel/przyjaciółka”, „Razem możemy więcej” , „Mam inne zdanie niż ty, ale nie jesteś moim wrogiem. Komisja konkursowa oceniła  60 prac uczniów z ok. 20 szkół w powiecie leszczyńskim.
Wśród nagrodzonych byli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach: Oskar Sadowski klasa IV- zajął II miejsce, Oliwia Jankowska i Joanna Jakubowska - klasa VII b- zajęły III miejsce i absolwenci Michał Pindara, Arkadiusz Dudkowiak zajęli II miejsce. Również na wystawie pokonkursowej można było obejrzeć prace uczennic klasy IV:  Laury Maśląki, , Alicji Włodarczak, Małgorzaty Rozwalki, Jadwigi Matysiak, Katarzyny Mani, Martyny Hądzlik, Martyny Wróblewskiej i Zuzanny Hemmerling.  Wszyscy uczniowie pracowali pod kierunkiem p. Henryki Tobółki.
 Nagrody i dyplomy wręczali starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz dyrektor PPP-P w Rydzynie Ewa Rosolska.

   Henryka Tobółka


GMINNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA
29  listopada w Domu Kultury w Garzynie odbyła się podsumowująca działalność wolontariuszy w 2019 roku IV edycja gminnego Dnia Wolontariusza.
Wśród uhonorowanych osób znaleźli się również wolontariusze z naszej Szkoły. Podczas uroczystości Wójt gminy Krzemieniewo pan Radosław Sobecki wręczył Oliwii Krauze, Natalii Musielak, Wiktorii Pruchnik, Annie Dudzińskiej, Aleksandrze Bryl oraz pani Katarzynie Marciniak okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
Na zakończenie wszyscy mogli wysłuchać koncertu zespołu Sunday Morning.

Tekst: Katarzyna Marciniak
Zdjęcia: Damian Marciniak


STREFOWE ELIMINACJE PROJEKTU „FUTSAL GRAM”
27 listopada w Rydzynie odbyły się eliminacje strefowe projektu „FUTSALGRAM”dziewcząt ze szkół podsta wowych.
 Wystartowało 6 drużyn. W turnieju udział wzięła również drużyna naszej szkoły.
Drużyny we wstępnej fazie turnieju rywalizowały w dwóch grupach A i B.
Nasz zespół w grupie wygrywa z Sarnową 3:0 bramki: Zuzanna Śniegucka -2, Katarzyna Sławińska -1/ i Goniembicami 2:0 /bramki: Zuzanna Śniegucka - 2/. Z dwoma wygranymi meczami zajmujemy 1 miejsce w grupie A i w półfinale spotykamy się z zespołem Kaczkowa. Po zaciętym meczu wygrywając 1:0 /bramka: Zuzanna Śniegucka/. Uzyskujemy  awans do finału turnieju, w którym spotykamy się z faworytem zawodów, zespołem Krobi i przegrywamy 0:4. Nadmienić należy ,że zawodniczki z Krobi na co dzień uczestniczą w rozgrywkach ligowych , w swojej kategorii wiekowej, co widoczne było na boisku. Ale porażka w finale rekompensuje nam fakt, że zajmując 2 miejsce w turnieju wywalczamy prawo gry w finale ogólnopolskim „FUTSAL GRAM”, który odbędzie się 13-15 grudnia w Opolu. Naszą drużynę reprezentowały: Zuzanna Śniegucka, Patrycja Zep, Katarzyna Sławińska, Alicja Karkosz, Julia Adamczak, Oliwia Jankowska, Julia Otto,  Marta Ostropolska, Karolina Peplińska, Natalia Musielak.
Brawo dziewczyny!!! Życzymy powodzenia w finale.

ZABAWA  ANDRZEJKOWA
25 listopada w naszej szkole odbyła zabawa andrzejkowa dla klas  1 - 3 oraz oddziału przedszkolnego. Były wróżby, które przepowiadały o przyszłym zawodzie oraz imieniu męża lub przyszłej żony, a także wspólne zabawy przy muzyce. Natomiast klasy  4 - 8 bawiły się w rytm ulubionych przebojów w czwartek 28 listopada.  Zabawę andrzejkową przygotował Samorząd Szkolny . Dziękujemy za pomoc wychowawcom oraz uczniom z klasy 8, 6a i 6b.

Magdalena Ratajczak
Joanna Pietrzykowska


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Tradycyjnie, co roku 25 listopada wszystkie misie na całym świecie obchodzą swoje święto. Tego dnia dzieci z oddziału przedszkolnego „Mali Odkrywcy” przyniosły ukochane pluszaki, by zaprezentować  je swoim kolegom i przede wszystkim, by bawić się z nimi w rytm znanych piosenek o misiach. Nasza uroczystość rozpoczęła się ciepłym przywitaniem dzieci i ich maskotek oraz wspólnym zaśpiewaniem piosenki  „Jadą, jadą misie”. Po tym miłym wstępie zaprezentowana została historia pluszowego misia, który od ponad 100 lat jest ulubieńcem i towarzyszem nie tylko najmłodszych. Zadowolone dzieci zgodnie przystąpiły do wykonania pracy plastycznej- brązowego misia. Za udział w uroczystości przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie naszej imprezy został wyświetlony krótki film o przygodach Kubusia Puchatka i Gumisiów.  Z pewnością, ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i  radości.

   Kornelia Bocianowska

MISTRZOSTWA POWIATU W FUTSALU/ HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ/.
25 listopada w Rydzynie rozegrano Mistrzostwa Powiatu w Futsalu / Halowej Piłce
Nożnej/. Udział wzięło 6 zespołów,które we wstępnej fazie rywalizowały w dwóch grupach. Reprezentacja naszej szkoły rozpoczęła rozgrywki od mocnego uderzenia wygrywając z zespołami Osiecznej 5:0 /bramki: Wojciech Włodarczyk – 2, Piotr Pindara – 1, Fabian Naskręt – 1, Łukasz Maćkowiak – 1/ i Rydzyny 5:0 /bramki: Adam Więckowiak – 2, Kacper Basiak – 1, Łukasz Maćkowiak – 1, Piotr Pindara - 1/.Bardzo dobra gra i skuteczność spowodowały, że zespół Pawłowic zajmuje pierwsze miejsce w grupie A i awansuje do półfinału,w którym spotyka się z drugim zespołem z grupy B- Drobninem.
W tym meczu  następuje niewytłumaczalny brak skuteczności. Mimo ogromnej przewagi ostatecznie przegrywamy z Drobninem 1:2 bramka: Piotr Pindara/ ,co spowodowało, że pozostała nam już tylko walka o 3 miejsce w turnieju. W meczu pocieszenia o 3 miejsce drużyna wraca do swojej bardzo dobrej gry z fazy grupowej i zdecydowanie pokonuje drużynę Kaczkowa 8:2/ bramki: Piotr Pindara – 3, Kacper Basiak – 2, Adam Więckowiak – 2, Miłosz Skorupski – 1/.
Mistrzostwa Powiatu były również eliminacją do ogólnopolskiego projektu „FUTSAL GRAM”, którego finał odbędzie się 13-15 grudnia w Opolu.  Zespoły , które zajęły pierwsze dwa miejsca w turnieju /Drobnin, Osieczna/ wywalczyły automatycznie prawo gry w w/w turnieju. Niestety mimo ambitnej gry  naszej drużynie nie udało się wywalczyć awansu. Gratulacje i podziękowania za walkę do ostatniego gwizdka.
Nasz zespół wystąpił w turnieju w składzie: Wojciech Włodarczyk, Fabian Naskręt, Piotr Pindara, Aleksander Matuszewski, Krzysztof Rosik, Kacper Basiak,  Joachim Skowronek, Łukasz Maćkowiak, Miłosz Skorupski, Adam Więckowiak.

KIERMASZ KARTEK
W listopadzie Samorząd Szkolny ogłosił konkurs o tematyce świątecznej: na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową . Wszystkie kartki zostały przekazane na kiermasz, który odbył się w czwartek 21 listopada podczas zebrania z rodzicami. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na najbliższym apelu.  Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.   Magdalena Ratajczak
Joanna Pietrzykowska


ŚWIĘTOWALIŚMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA WSPÓLNIE Z UNICEF
20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Tego dnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W związku z tym został ogłoszony Konkurs Plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci i młodzieży”, a 20 listopada mogliśmy podziwiać najładniejsze prace na gazetkach szkolnych. W szkole dominował kolor niebieski, który był przejawem naszego zaangażowania w obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.  W niektórych klasach uczniowie mieli okazję porozmawiać na temat przysługujących im praw, obejrzeć film czy przeprowadzić quiz. Nie zabrakło dynamicznej dyskusji, merytorycznej argumentacji oraz konstruktywnych wniosków. W akcję włączyli się także „Mali Odkrywcy”,  czyli uczniowie klasy „0”, biorąc udział w „Niebieskim marszu” i demonstrując znajomość swoich praw.
Był to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

   Katarzyna Marciniak
Joanna PietrzykowskaROGALE MARCIŃSKIE
W listopadzie jak co roku w naszej szkole tradycyjnie zapachniało rogalami marcińskimi,  które upiekli rodzice naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie rogali.

   Magdalena Ratajczak
Joanna Pietrzykowska


WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
W poniedziałek 18 listopada uczniowie klas I -III wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Afrykarium we Wrocławiu. Głównym celem wycieczki było poznanie różnych gatunków zwierząt wodnych i lądowych oraz środowiska w którym żyją . Uczniowie mogli podziwiać ponad 200 gatunków zwierząt . Były wśród nich rekiny, hipopotamy, krokodyle, pingwiny oraz niezliczone gatunki ryb i innych ssaków morskich. Dobre warunki pogodowe sprzyjały też zwiedzaniu pozostałych atrakcji wrocławskiego ZOO.

Magdalena Ratajczak

ZWYCIĘSTWO
UCZNIÓW KLASY VIII Z PAWŁOWIC

W związku z obchodami 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Gminne Centrum Kultury z Krzemieniewa ogłosiło Gminny Konkurs „MÓJ LAPBOOK NA 11 LISTOPADA”.
Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów nie tylko postawy patriotycznej. Była to również okazja do poszukiwania i utrwalenia wiadomości o ważnych wydarzeniach historycznych, które wpłynęły na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Praca konkursowa miała mieć formę lapbooka. I tu potrzebna była jeszcze umiejętność właściwego przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy.
Prace na konkurs przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach pod kierunkiem p. Kingi Urbańczak.
Podsumowanie konkursu odbyło się w niedzielę 10 listopada 2019r. w pałacu w Pawłowicach, podczas uroczystego koncertu „WOLNOŚĆ 1918-2019” i towarzyszącej temu wydarzeniu wystawie prac zwycięzców konkursu. Nagrody zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczył Wójt Gminy Krzemieniewo p. Radosław Sobecki. A zwycięzcami konkursu w kategorii wiekowej kl. V-VIII, zostali uczniowie klasy VIII z Pawłowic. I miejsce zdobył  Piotr Pindara, II miejsce uzyskała Zofia Skrobała i III miejsce zdobył Fabian Naskręt.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom konkursu gratulujemy.

Kinga Urbańczak


POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”.
    28 października 2019 roku w Lipnie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii dziewcząt K12 i chłopców M12, w którym wzięły również udział dwie drużyny reprezentujące naszą szkołę. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wywalczali prawo startu w finale woj. wielkopolskiego.
Dziewczęta po wyrównany meczu minimalnie 1:0 uległy reprezentacji Kaczkowa i ostatecznie zajęły 2 miejsce. W drużynie wystąpiły: Lena Adamczak, Lilianna Białek, Natalia Glapiak, Nikola Józefiak, Maria Kowalczyk, Jolanta Maćkowiak, Eliza Sikorska, Zofia Włodarczyk i Joanna Zep.
Chłopcy po bardzo dobrych meczach w swojej grupie zwyciężyli zespół „Sportowe Świry” Wijewo 5:1 i ZS Lipno 4:0. Po słabszym występie w finale musieli uznać wyższość AP ELPA Święciechowa przegrywając 3:7. Ostatecznie chłopcy zajęli również 2 miejsce. W drużynie wystąpili; Kacper Kowalczyk, Kamil Kowalski, Mateusz Maślonka, Wojciech Matuszewski, Kacper Musielak, Kuba Skrzypczak, Adrian Sławiński, Alex Szepe, Hubert Wilczek, i Oskar Wróblewski.
Najlepsze zespoły nagrodzone zostały medalami i pamiątkowymi dyplomami.
Dziewczętom z Kaczkowa i chłopcom ze Święciechowy życzymy sukcesu w finale woj. wielkopolskiego.

Zbigniew Tomiński
Waldemar Jarus


GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W PAWŁOWICACH

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości
ani prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

W piątek 8 listopada 2019r. świętowaliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach gminne obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. O godz. 11.00 zebrali się w budynku szkoły dostojni goście, wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły oraz mieszkańcy gminy Krzemieniewo.
Naszą radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju uczestnicy uroczystości wyrazili poprzez włączenie się w tym dniu w akcję Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” i o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewano 4 zwrotki hymnu narodowego. 
Wszystkich obecnych powitała, w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Krzemieniewo pana Radosława Sobeckiego, pani Dyrektor Mirosława Graf. Wspólnie ze społecznością szkolną i lokalną oraz przedstawicielami naszej gminy, świętowali między innymi, radni naszej gminy i powiatu, dyrektorzy szkół i przedszkoli, ksiądz proboszcz z Oporowa, sołtysi naszej gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Mottem programu słowno – muzyczno – tanecznego była „Pieśń o tej, co nie zginęła”. Wystąpili w nim uczniowie szkoły, pod kierunkiem p. K. Urbańczak, przy współpracy p. M. Rosika i p. M. Ratajczak.
Przedstawienie artystyczne z okazji gminnych obchodów Święta Niepodległości, pozwoliło wspólnie uczcić przez społeczność naszej gminy, dzień 11 listopada. Jest to bowiem data  szczególna dla każdego Polaka. To właśnie w tym dniu w sposób szczególny czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, ponieważ to dzięki nim Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.
    Wszyscy uczestnicy gminnych obchodów Święta Niepodległości w Pawłowicach dali piękny przykład postawy patriotycznej.

   Kinga Urbańczak


ABSOLWENCI GIMNAZJUM Z PAWŁOWIC
STYPENDYSTAMI STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO
W siedzibie starostwa leszczyńskiego, odbyło się w pod koniec października bieżącego roku, uroczyste wręczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży uczniom, którzy w czerwcu 2019r. ukończyli III klasę gimnazjalną.
Warunkiem uzyskania stypendium Starosty, przyznawanego w danym roku szkolnym, jest ukończenie przez ucznia klasy III gimnazjum z wyróżnieniem, z określoną średnią ocen oraz wykazanie szczególnych uzdolnień i osiągnięć w konkursach.
Wśród tegorocznych stypendystów, którzy spełnili kryteria regulaminu, znalazło się 5 uczniów ostatniej klasy III gimnazjalnej Publicznej Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach: Eliza Hadrysiak, Zuzanna Jankowiak, Michał Pindara, Anna Piotrowiak i Zofia Stachowiak.
Stypendystom, a zarazem naszym ABSOLWENTOM, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kinga Urbańczak


PASOWANIE NA UCZNIA
30 października był niezwykle ważnym dniem dla uczniów klas I a i I b.  Tego dnia bowiem odbyło się pasowanie na ucznia. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Dyrekcja szkoły, rodzice oraz koleżanki i koledzy z klas drugiej i trzeciej. Pierwszoklasistów powitała pani dyrektor Mirosława Graf. Następnie dzieci z obu klas zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. W programie artystycznym pokazały, czego dotychczas się nauczyły. Podczas ceremonii uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a potem zostali uroczyście pasowani na uczniów. Tym sposobem zostali włączeni oficjalnie do społeczności szkolnej. Dzieci podziękowały rodzicom i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki, a przedstawicielki Rady Rodziców obdarowały uczniów książkami i kuferkami różności. Na koniec goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

   Joanna Jarus

BohaterON – włącz historię!
W październiku uczniowie klas trzecich wzięli udział w akcji BohaterON – włącz historię! – ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.  Uczniowie pisali kartki z życzeniami dla wybranych Powstańców.   Magdalena Ratajczak


KONCERT AKORDEONOWY
24 października 2019 r. gościliśmy w naszej szkole duet akordeonowy. Odbyły się dwa koncerty, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie. Podczas występów artyści zaprezentowali przeboje muzyki klasycznej, tańce różnych narodów oraz przykłady muzyki ilustracyjnej. Muzycy omówili budowę akordeonu oraz jego możliwości instrumentalne, natomiast ochotnicy mogli spróbować gry na tym instrumencie czy zatańczyć „Kaczuszki”. Koncert dostarczył nie tylko wrażeń artystycznych, ale i był doskonałą lekcją muzyki. 

   Joanna Pietrzykowska


AKCJA „JABŁUSZKO”
23 października  w naszej szkole kolejny raz została przeprowadzona akcja charytatywna „JABŁUSZKO”. Polegała ona na zakupie jabłka za symboliczną złotówkę, a jej celem było wsparcie leczenia oraz rehabilitacji potrzebujących dzieci.  Przedstawiciele Samorządu Szkolnego sprzedali ok. 300 jabłek. Brawa dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję!!!   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


„SZKOŁA PAMIĘTA”
Wielkopolski Kurator Oświaty zachęcił w październiku bieżącego roku nauczycieli i uczniów szkół do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie w środowisku lokalnym działań, dzięki którym można upamiętnić ważne postaci oraz wydarzenia.
W ramach powyższej akcji można było podejmować następujące działania:
•    uporządkować i odwiedzać groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności,
•    zapalić znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej,
•    posprzątać bezimienne i opuszczone groby,
•    zorganizować zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby,
•    odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z danej placówki,
•    zorganizować wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenia.
Na powyższy apel odpowiedziała Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, a uczniowie z dużym zaangażowaniem przynosili do p. K. Marciniak znicze, aby upamiętnić lokalnych bohaterów i osoby szczególnie zasłużone. To również tym cenionym osobom związanym z lokalną historią, została poświęcona wystawa na terenie szkoły, przygotowana przez p. K. Urbańczak.
Kulminacja tych aktywności, miała miejsce w piątek 25 października 2019r. W tym dniu uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą p. K. Urbańczak, wyrazili w imieniu społeczności szkolnej szacunek dla życia i dokonań lokalnych bohaterów i osób zasłużonych.
W ten sposób Publiczna Szkoła im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach dołączyła do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii.

Kinga Urbańczak

POKAZ DOŚWIADCZEŃ PRZYRODNICZYCH
W piątek 18 października 2019 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w pokazach przyrodniczych zaprezentowanych przez Pana Mateusza Łuckiego, nauczyciela przyrody i geografii oraz pasjonata chemii i fizyki. Eksperymentator przedstawił ciekawą lekcję prezentując uczniom różne doświadczenia przyrodnicze. W pokazie wzięli udział uczniowie klas V – VIII, którzy nie tylko
z dużym zaangażowaniem obserwowali doświadczenia, ale i sami w nich uczestniczyli. Podczas całego pokazu prowadzący zwracał uwagę na to, w jaki sposób zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach związanych z wykonywaniem różnego rodzaju doświadczeń. Pan Mateusz doradzał też, w jaki sposób można samemu przeprowadzić niektóre z demonstrowanych eksperymentów. Było to 45 minut emocji, zabawy, zadowolenia, ale i nauki przedmiotów przyrodniczych poprzez  aktywne uczestnictwo w pokazie.
Mamy nadzieje, że w również przyszłym roku uczniowie będą mieli okazję zobaczyć nowe i ciekawe doświadczenia.


SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
10.10.2019 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w sztafetowych biegach przełajowych.
Zawodnicy startowali w czterech kategoriach wiekowych.
Dziewczęta w składzie: Kinga Dudkowiak, Julia Nowak, Maria Kowalczyk, Zofia Włodarczyk, Nikola Józefiak, Natalia Glapiak, Roksana Markowska, Michalina Kowalczyk zajęły IV miejsce.
Chłopcy (Hubert Wilczek, Adrian Sławiński, Symeon Weiss, Wojciech Matuszewski, Kamil Kowalski, Dawid Rychter, Kacper Musielak, Kacper Kowalczyk) Zajęli III miejsce.
W kategorii dziewcząt starszych nasze zawodniczki zajęły III miejsce.  Brązowe medale otrzymały: Zuzanna Śniegucka, Aleksandra Bryl, Julia Otto, Marta Ostropolska, Patrycja Zep, Julia Adamczak, Alicja Karkosz, Oliwia Jankowska, Zofia Skrobała Natalia Musielak.
III miejsce zdobyli również chłopcy z roczników 2006, 2007. Byli to : Maciej Kubiaczyk, Kacper Basiak, Oskar Śniegucki, Dawid Krupa, Alexander  Kozłowski, Jeremiasz Włodarczyk, Krzysztof Rosik, Łukasz Maćkowiak, Fabian Naskręt, Piotr Pindara.
APEL – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Tego dnia wręczona została nagroda Wójta Gminy Krzemieniewo, którą otrzymała Pani Joanna Pietrzykowska. Szczególnie wyróżniający się nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi zostali również uhonorowani Nagrodami Dyrektora Szkoły.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne przygotowanie przez uczniów klas piątych.

   Agnieszka Andersz
Waldemar Jarus


WIZYTA W LAWENDOWEJ MANUFAKTURZE
07 października klasa IV wybrała się na wycieczkę do LAWENDOWEJ MANUFAKTURY w Kleszczewie. Jej celem była integracja zespołu klasowego, a co najważniejsze - dobra zabawa! Uczniowie wzięli udział w warsztatach decoupage i wykonali piękne zakładki do książek czy magnesy na lodówkę. Było swojsko, klimatycznie, twórczo, radośnie i. smakowicie. Po skończonej pracy można było spróbować domowego ciasta, lawendowej lemoniady oraz poszaleć na świeżym powietrzu!

   J. Pietrzykowska

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA
4 października 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W akcji uczestniczyli uczniowie klas III – VIII. Tego dnia na lekcjach matematyki odbywały się różne zabawy dydaktyczne związane z tabliczką mnożenia, uczniowie rozwiązywali łamigłówki, grali w memory, domino matematyczne. Każdy uczeń zdawał egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Wystarczyło odpowiedzieć poprawnie na pięć losowo wybranych zadań. W przypadku popełnienia choćby jednego błędu egzamin był niezdany. Każdy, kto udzielił pięciu poprawnych odpowiedzi, otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia,  który z dumą wkleił do zeszytu od matematyki.
Ekspertami  tabliczki mnożenia w roku szkolnym 2019/2020 zostali:
Klasa III: Amelia Majewska, Julia Gajowa, Karolina Grzegorzewska, Julia Czajka, Hanna Czwojdrak, Marysia Matysiak, Miłosz Franek, Filip Pietrzykowski, Michał Mrukowski, Kacper Andrzejczak
Klasa IV: Lena Ciesielska, Martyna Hądzlik, Zuzanna Hemmerling, Dawid Kal, Lena Lutowicz, Laura Maśląka, Maria Roszak, Cezary Sikorski, Alicja Włodarczak, Martyna Wróblewska,
Klasa Va: Julia Adamczak, Jakub Baksalary, Liliana Białek,  Natalia Kozak,  Anna Pawłowska,
Klasa Vb: Mikołaj Bryl, Jakub Drewniak, Zuzanna Marciniak, Wojciech Matuszewski, Jowita Mocek,    Filip Niedzielski, Wiktoria Sztor, Natan Szulczyński, Wiktoria Zdęga, Jakub Zdun.
VIa:  Hanna Adamczak, Igor Biernaczyk, Maja Janowicz, Nikola Józefiak, Oliwia Kowalczyk, Teresa Kozłowska, Mateusz Kozłowski, Norbert Kubiak, Patryk Lenort, Tobiasz Małecki, Alex Szepe, Filip Śniegucki, Kacper Teodorczyk, Marika Tęga, Kacper Wojciechowski.
VIb: Damian Biernaczyk, Kinga Dudkowiak, Klaudia Jankowska,  Klaudia Kamieniarz,  Patrycja Kozak, Jolanta Maćkowiak,  Dawid Rychter,  Piotr Skrobała,  Kuba Skrzypczak,  Aleksandra Suchanecka, Symeon Weiss
VIIa: Kamil Bartlewicz, Adam Fiszer, Bartosz Jakubowski, Roksana Piątek
VIIb: Alexander Kozłowski, Łukasz Maćkowiak, Michał Maślonka, Maria Skrobała
VIII: Karolina Peplińska, Kacper Pietraszewski, Piotr Pindara
Serdecznie gratulujemy!
 
   Koordynatorzy szkolni:
Daria Klimaszewska
Katarzyna Ignaszak"AKTYWNA PRZERWA" W NASZEJ SZKOLE
W piątek 27 września w naszej szkole zorganizowana została   "Aktywna przerwa" . Głównym celem zorganizowania w naszej placówce „Aktywnej przerwy” było promowanie wśród uczniów bezpiecznej aktywności fizycznej podczas przerw szkolnych ,  wdrażanie działań zapobiegających uczniowskiej nudzie oraz  integracja społeczności szkolnej. Uczniowie klas I - III oraz oddziału przedszkolnego  uczestniczyli w grach i zabawach zorganizowanych przez swoich wychowawców. Były to rywalizacje rzędów, gry i zabawy z piłką. Natomiast uczniowie klas 4 -8 aktywną przerwę spędzili  w rytmie muzyki i tańca, którą przygotowały i poprowadziły uczennice klasy ósmej: Julia Juszczak, Karolina Peplińska i Julia Otto. 
Taka forma aktywności fizycznej, mimo że krótka, dała  wiele radości  i była dobrym sposobem na spożytkowanie nadmiaru energii uczniów.

   Magdalena Ratajczak
Zbigniew TomińskiGMINNY TURNIEJ
Dnia 26 września 2019r. uczniowie klasy trzeciej  brali udział w Gminnym Turnieju Odpadowym, przygotowanym i przeprowadzonym przez pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Turniej miał charakter zawodów sportowych. Uczniowie musieli także wykazać się wiedzą dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasadami ich segregacji. W turnieju tym nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce. Nagrodami w konkursie były torby z upominkami dla każdego ucznia oraz dyplom.   Magdalena Ratajczak


„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
Jesień to czas zbiorów ziemniaków a przy tym świetna okazja do wspólnej zabawy i bliższego poznania tego warzywa. Uczniowie klas 1-3 i oddziału przedszkolnego postanowili wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Wspaniałą atrakcją dla tegorocznego "Święta Pieczonego Ziemniaka" była wycieczka na Leśną Polanę w Dąbczu. Wszyscy chętnie brali udział w różnych grach i zabawach zespołowych. Uczestnicy wycieczki mogli  spróbować  „ pieczonej pyry z gzikiem”. Przyswoili sobie również wiele ciekawostek i informacji na temat ziemniaka. Wspólne zabawy były świetną okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

   Henryka Tobółka


POLICJANT W KLASIE I
Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy policjanta, który spotkał się z uczniami klasy Ia i Ib. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, w szczególności omówił zasady bezpieczeństwa w czasie drogi do i z szkoły. Na zakończenie spotkania pierwszoklasiści otrzymali odblaskowe opaski.


INFORMACJA
    W dniach od 30 września do 2 października 2019 r. odbywają się rekolekcje.

Plan rekolekcji w kościele:

8.00 – 9.00 - kl. V – VIII
9.30 – 10.30  kl. I – IV i oddziały przedszkolne

Zapraszamy uczniów klasy VIII na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty wg harmonogramu:

30.09.2019 r. - godz. 9.30 – 10.30 – język polski – M. Żalik
01.10.2019 r. -  godz. 9.30 – 10.30 – język angielski – R. Ślusarz, A. Andersz
02.10.2019 r. -  godz. 9.30 – 10.30 – matematyka – K. Ignaszak

Kursy autobusów szkolnych w czasie rekolekcji.

Klasy V – VIII

Dowozy ranne wg stałego planu. Uczniowie przyjeżdżają do świetlicy szkolnej. 
Pod opieką wychowawców przechodzą do kościoła.
Po rekolekcjach, pod opieką wychowawców uczniowie dojeżdżający przechodzą do świetlicy szkolnej.
Rozwóz rozpocznie się o godz. 9.40.
Opieka – klasa V a     – 1.10. br. - D. Klimaszewska
                klasa VII a – 1.10. br. -  I. Fiebich
                            -   2.10. br. - D. Klimaszewska
Dowóz:

    Klasy I – IV i oddziały przedszkolne:

I autobus:
Kociugi – godz. 9.00,
Pawłowice Mały Dwór – godz. 9.10
Pawłowice Osiedle – godz. 9.15
Robczysko – godz. 9.18


II autobus:
Oporowa – godz. 9.05
Oporówko – godz. 9.10
Lubonia – godz. 9.15

Rozwóz:

Państwo Wychowawcy oczekują na swoich uczniów przy kościele.
Po rekolekcjach rozwóz uczniów o godz. 10.30,  pozostali – oczekujący na drugi kurs autobusu, przechodzą  pod opieką wychowawców do świetlicy szkolnej.
Prośba do Państwa Rodziców, aby  oczekiwali na dzieci:
- o godz. 10.35 na przystanku na Osiedlu i w Robczysku:
- na Małym Dworze, w  Kociugach około godz.  10.40 – 10.45:
- w  Luboni, Oporówku, Oporowie około godz. 10.45 – 10.50.

Po tym kursie, będzie drugi, którym również pojadą uczniowie dojeżdżających z klasy VIII.
   Dyrekcja
 Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w PawłowicachSPRZĄTANIE ŚWIATA 2019
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2019". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Koordynowaniem działań zajęły się panie: I. Fiebich, J. Pietrzykowska i M. Ratajczak. W dniu 20 września wyznaczeni nauczyciele wraz ze starszymi uczniami udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i rękawice solidnie posprzątali okolice lasu w Robczysku i park w Pawłowicach. Natomiast dzieci z klas I-IV pod okiem wychowawców wykonywały prace plastyczne pt. „Coś z niczego, czyli pomysł na wykorzystanie odpadów”. Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią i pomysłowością. Powstały wspaniałe i różnorodne prace z butelek plastikowych, kartonów, puszek czy nakrętek.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20 września 2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Już od samego rana panowała wesoła atmosfera. Dla dzieci zostały przygotowane różne atrakcje, m.in. zabawy integracyjne z chustą animacyjną, ozdabianie masek, zabawy z balonami przy muzyce czy spacer z jajkiem. Zaraz po śniadaniu naszych najmłodszych odwiedził tygrys, który obdarował wszystkich słodkim upominkiem. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania każdy przedszkolak otrzymał medal. Dzień ten  dostarczył dzieciom wielu pozytywnych wrażeń i na długo zostanie w ich pamięci. Z przedszkola każde dziecko wyszło niosąc w dłoni ozdobiony według własnego pomysłu balon a na twarzy uśmiech, wynikający z radości bycia PRZEDSZKOLAKIEM.


NARODOWE CZYTANIE
7 września w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie 2019. Lekturę tegorocznej edycji stanowiły nowele wielkich twóców okresu Pozytywizmu – Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i innych. Nasza szkoła, doceniając wszelkie wydarzenia promujące czytelnictwo, włączyła się do tej akcji po raz piąty. Zrobiliśmy to
w piątek 6 września o godzinie 8.10. Rozpoczęliśmy od wysłuchania przez szkolny radiowęzeł słów Pary Prezydenckiej, która co rok obejmuje  patronat nad organizacją przedsięwzięcia. Następnie Kacper Pietraszewski przeczytał informację o przebiegu akcji w naszej szkole. Dzieci z klas najmłodszych wysłuchały wiersza Władysława Bełzy pt. “Kim będę”. Natomiast uczniowie klas starszych, słuchając fragmentów nowel, mieli możliwość poznania pozytywistycznej rzeczywistości. Dowiedzieli się, jak wyglądały lekcje w dziewiętnastowiecznej szkole, do której uczęszczał Antek – bohater noweli Bolesława Prusa. Inni mogli ocenić postępowanie pana Tomasza – bohatera noweli pt. “Katarynka”. Nie zabrakło też rozmów z nauczycielami na temat tamtych czasów, jak i również wartości, jakie niesie czytanie i poznawanie literatury.

   Ewa Dąbrowska
Joanna Pietrzykowska


UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach w roku szkolnym 2019/2020 - informacja.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Początek roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach miał wyjątkowy charakter, ponieważ społeczność szkolna dołączyła do akcji "Przerwany Marsz..." . Po mszy świętej delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą poległych, uczciliśmy też ich pamięć minutą ciszy. Potem, pod przewodnictwem sztandaru, udaliśmy się do szkoły i w ten sposób symbolicznie dokończyliśmy przerwany przez wybuch II wojny światowej marsz do szkoły ówczesnej młodzieży. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu pani dyrektor, Mirosława Graf, w okolicznościowym przemówieniu powitała zebranych i życzyła samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie wręczyła nauczycielom nagrody jubileuszowe i uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


 „PRZERWANY MARSZ…”
2 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach weźmie udział w akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. W związku z tym po Mszy Świętej wszyscy jej uczestnicy spotykają się przy tablicy upamiętniającej poległych, gdzie delegacja uczniów zapali znicze i złoży wiązankę. Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli udadzą się do szkoły. Zachęcamy do udziału w akcji rodziców, babcie, dziadków, a także osoby samotne, które wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny. Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w hali sportowej.
   Samorząd Szkolny

Dowożenie

Dowożenie i odwożenie dzieci Autobus I

Szkoła Nowy Belęcin, Pawłowice, Oporówko, Drobnin

Kursy

Dowóz szkoła Nowy Belęcin - Pawłowice – Oporówko

1

Hersztupowo Wygoda (640) – Hersztupowo sklep (643) – Hersztupowo kamień (645) – Nowy Belęcin szkoła

2

Czepiec (700) – Nowy Belęcin szkoła

3

II autobus

Kociugi (715) – Pawłowice szkoła (725) – Gościniec - Mały Dwór (730) – Pawłowice szkoła – Robczysko (740) – Pawłowice bloki przedszkole - zabiera dzieci szkolne (745) – Pawłowice szkoła

4

Oporowo (720) – Oporówko (725) – Pawłowice szkoła

5

Lubonia (740) – Pawłowice szkoła

6

Lubonia (800) – Oporowo (805) – Oporówko szkoła

7

Mierzejewo (820) – Grabówiec (825) – Krzemieniewo kier. Bielawy (830) – Bielawy (834) – Brylewo (837) – Krzemieniewo przedszkole (845) – Drobnin szkoła


Kursy

Godziny

Rozwóz szkoła Pawłowice - Oporówko

1

1235

Pawłowice szkoła – Pawłowice bloki – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko szkoła – Oporowo – Lubonia

2

1325

Pawłowice przedszkole – Pawłowice szkoła – Mały Dwór

3

1340

Pawłowice szkoła – Pawłowice przedszkole bloki – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo

4

1425

Pawłowice szkoła – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo

5

1510 Pn i Wt

Pawłowice szkoła – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo


 


KOMUNIKAT
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuje, że na stronie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w zakładce komunikaty, znajdują się deklaracje w sprawie dojazdu dzieci do szkoły, na rok szkolny 2019/2020.
   Mirosława Graf


KOMUNIKAT
Na stronie szkolnej w zakładce dokumenty znajduje się lista podręczników, które w roku szkolnym 2019/2020 zakupują rodzice.

Dla Nadii
Na początku wakacji absolwenci klasy ósmej wspólnie z nauczycielkami p. Magdaleną Ratajczak i p. Joanną Pietrzykowską odwiedzili swoją rówieśniczkę Nadię Adamczak. Nadia przez swoją niepełnosprawność nigdy nie mogła uczęszczać do szkoły z innymi, ale często szczególnie w młodszych klasach odwiedzała swoich kolegów i koleżanki, którzy obecnie zakończyli naukę w klasie ósmej i będą kontynuować ją w innych szkołach. Nadia ma wspaniałych rodziców Panią Annę i Pana Pawła, którzy całkowicie poświęcają  jej swój czas. Wizyta Filipa, Dominiki, Nadii, Fabiana, Daniela, Konrada i Julii sprawiła Nadii wiele radości, co okazała uśmiechem i zadowoleniem. Otrzymała również małą niespodziankę - koszulkę z napisem "Przyjaciele na zawsze" oraz klasowe zdjęcie.


   Zdjęcia: Kasia Szpurka
Tekst: Magdalena Ratajczak


WYCIECZKI WAKACYJNE
Wszystko co miłe, szybko się kończy… Wszystkie wycieczki niestety już za nami.
Pierwszego dnia nasi najmłodsi uczniowie byli w sali zabaw „ Pozytywka” w Śremie.
Co tam się działo? Szaleństw nie było końca. Dzieci kąpały się w morzu piłeczek i dzielnie pokonywały tor przeszkód. Po dwóch godzinach wspólnych zabaw wszyscy zmęczeni udali się nad Jezioro Grzymisławskie, żeby ochłodzić się lodami. Zadowoleni wsiedli do gorącego autobusu i odjechali do domu.
Drugiego dnia odwiedzili gostyńskie kino i obejrzeli komedię animowaną pt.”Paskudy”, po czym w doskonałych humorach udali się Cichowa, aby zwiedzić skansen filmowy „Soplicowo”. Dzięki uprzejmości pani przewodnik dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy o tym wyjątkowym miejscu. Każdy z uczniów miał również możliwość nakarmić chlebem owce i kozę, która jak się okazało, pokazała kto tu rządzi ;) Potem były lody i spacerek na plażę. Pogoda w tym dniu szczególnie sprzyjała i każdy dla ochłody mógł wejść do wody, oczywiście tylko do kostek.
Trzeciego dnia uczniowie pojechali do Kleszczewa, do Lawendowej Manufaktury. Tam czekała na nich przemiła pani, która ciekawie opowiadała o lawendzie. Uczniowie brali udział w warsztatach - każdy wykonał serduszko metodą decoupage. Kto chciał, mógł się również posilić kiełbaską oraz pobawić się w ogrodzie.
W tym dniu rozpoczął się również II turnus wakacyjny. Starsi uczniowie udali się na basen do Gostynia. Kiedy na dworze temperatura osiągała prawie 40 stopni, nasi wycieczkowicze doskonale bawili się w wodzie. Po dwóch godzinach szaleństw ruszyli do Cichowa, gdzie po dłuższym spacerze zjedli lody i odpoczęli na plaży.
Następnego dnia pojechali do Boszkowa, by wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Dzieci poznały tajniki produkcji pizzy; od mieszania ciasta poprzez formowanie i dobieranie składników. Na moment zamieniły się w kucharzy- każdy otrzymał fartuch, czepek, wałek i wyrabiał ciasto.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również, jak powstają lody, następnie własnoręcznie dekorowali swoje desery lodowe owocami i innymi dodatkami. Wszyscy z radością kosztowali swoich przysmaków.
Trzeciego dnia starsi uczniowie odwiedzili kręgielnię w Lesznie. Większość dzieci po raz pierwszy grała w prawdziwe kręgle. Początkowe rzuty kulą były trochę niezdarne, lecz z każdym kolejnym rzutem uczniowie zdobywali coraz więcej punktów. Wśród graczy wyłonili się liderzy tej dyscypliny. Zabawa okazała się niezwykle wciągająca, a rywalizacja o punkty dostarczyła uczniom silnych, sportowych emocji. Dwie godziny gry minęły bardzo szybko, więc nadszedł czas, by udać się do Parku Linowego „Tarzan”. Tam czekały na dzieci atrakcje umieszczone na wysokościach: kładki, belki, pętle, siatki i różnego rodzaju zjazdy Po odbyciu odpowiedniego szkolenia uczniowie mogli spróbować swych sił na dwóch trasach. Niektórzy nauczyli się technik utrzymania równowagi oraz przełamali barierę lęku wysokości oraz strachu.
Po powrocie do Pawłowic wszyscy życzyli sobie udanych wakacji!!!
Jak podkreślają wszyscy uczestnicy wycieczek i ich rodzice – taka forma wakacyjnego wypoczynku jest bardzo oczekiwana, doskonała dla właściwego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci.
Dziękujemy Urzędowi Gminy w Krzemieniewie za możliwość skorzystania z wszystkich atrakcji.

   Anna Andrzejewska
Joanna Pietrzykowska


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Uroczystość zakończenia roku szkolnego, która miała miejsce 19 czerwca, zgromadziła w naszej szkole uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta akademia, podczas której Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła nagrody książkowe i stypendia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Wyróżnieni zostali też uczniowie ze 100% frekwencją.
Pani Dyrektor w szczególny sposób podziękowała Pani Danieli Patelce, która po wielu latach pracy w szkole odchodzi na emeryturę. Natomiast pedagog szkolny, Pani Katarzyna Marciniak w tym roku obchodziła jubileusz 20-lecia pracy. Serdeczne gratulacje !
Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkanie, gdzie na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.
Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku!

   Karolina Majchrzak


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Szczególnie ważny był ten moment dla uczniów klasy III gimnazjum (podopiecznych p. Kingi Urbańczak) i uczniów klasy VIII (podopiecznych p. Joanny Pietrzykowskiej), ponieważ, kończąc naukę w Publicznej Szkole im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, wkroczyli w nowy etap swojego życia. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 od przekazania sztandaru młodszym kolegom, którzy obiecali godnie reprezentować naszą szkołę. Po przemówieniu pani dyrektor wszyscy absolwenci zatańczyli poloneza i zaprezentowali pełen podziękowań program słowno-muzyczny. Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne dla rodziców uczniów wyróżniających się w nauce oraz podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły i klasy. Wójt Gminy Krzemieniewo, Radosław Sobecki, wyróżnił swoją nagrodą najlepszego absolwenta klasy III gimnazjum – Michała Pindarę i najlepszą absolwentkę klasy VIII- Dominikę Ratajczak. Potem, zgodnie z ceremoniałem, absolwenci wyróżniający się w nauce otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody książkowe, niektórzy również stypendia naukowe i sportowe.  Tych spośród absolwentów, którzy wypracowali średnią 5.0 lub wyższą, godnie reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach, dodatkowo uhonorowano Złotą Tarczą. Na koniec przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali za współpracę i zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.APEL PODSUMOWUJĄCY ROK SZKOLNY 2018/2019
    Tradycyjnie dzień przed zakończeniem nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicachodbył się apel podsumowujący pracę w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodom, pochwałom, podziękowaniom nie było końca.
Wicedyrektor szkoły Maria Wawrzyniak poinformowała uczniów o ich wynikach. Najwyższą średnią w szkole wypracowała klasa IV a.
Podczas apelu nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.Nauczyciele wręczyli nagrody i dyplomy w konkursach przedmiotowych oraz w szkolnym konkursie „Mam Talent”.Pani Ewa Dąbrowska wręczyła nagrody najlepszym czytelnikom. Nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli nagrody zasłużonym sportowcom. Nagrodzone zostały również klasy, które zebrały najwięcej baterii. Docenieni zostali także uczniowie, którzy oszczędzali kieszonkowe w ramach SKO. Ilość dyplomów i nagród do rozdania była imponująca.
    Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym!
    Po apelu uczniowie spotkali się w klasach ze swymi wychowawcami i rozmawiali o bezpieczeństwie podczas wakacji.

    Następnie odbył się Festiwal Kultury,Nauki i Sportu. Przez dwie godziny poszczególne klasy rywalizowały w różnego rodzaju konkurencjach – klasy I-III nasali sportowej, natomiast klasy IV – VII na boisku szkolnym.
W grupie klas IV- VIIdrużyny miały do wykonania między innymi: rzuty woreczkiem do celu w autogoglach, rzuty lotkami, przeciąganie przedmiotu na uwięzi, żonglerkę piłki nogą oraz musiały odpowiedzieć na kilka pytań w zgaduj-zgaduli.
    Aby uatrakcyjnić rywalizację, wszystkie konkurencje były punktowane.
I tak w grupie klas IV - V drużyny zdobyły następujące punkty:

Klasa IV b - 187 pkt.
Klasa V b - 163 pkt.
Klasa IV a - 158 pkt.
Klasa V a- 155 pkt.

Grupa klas VI – VII:
Klasa VII - 415 pkt.
Klasa VI b- 281 pkt.
Klasa VIa - 254 pkt.

    Odbył się również szkolny konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie z oddziałów IV - VII wyłonieni w drodze eliminacji klasowych zmierzyli się ze sobą w finale szkolnym. Finał podzielony został na dwa etapy – etap teoretyczny, etap praktyczny. Finaliści wykazali szeroką wiedzą na temat urazów kostnych, zasłabnięć, omdleń, krwotoków, resuscytacji krążeniowo – oddechowej, urazów spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniami.Każdy z finalistów musiał również zademonstrować swoje umiejętności praktyczne, które polegały na unieruchomieniu złamanej kończyny, prawidłowym wykonaniem przywracania akcji serca jak i również wentylacji zastępczej.
Po ponad dwu godzinnej potyczce, po której niezbędna była dogrywka finał zakończył się wynikiem :
I miejsce – Marta Ostropolska
II miejsce – Maksymilian Nowak
III miejsce – Maja Janowicz

Wszystkim gratulujemy i życzymy udanych, wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

   Karolina Majchrzak
Zbigniew Tomiński
Michał RosikWYCIECZKA DO ,,KRAINY ORŁA BIAŁEGO”
17 czerwca 2019r. uczniowie klasy pierwszej wyjechali na wycieczkę klasową do ,,Krainy Orła Białego” w Starym Gostyniu. Poznali polskie legendy w ,,Krainie legend.” Miło spędzili czas na placu zabaw dla dzieci.
   M. Błocian


WYCIECZKA NA STADION LECHA
17 czerwca br. odbyła się wycieczka klas czwartych do Poznania. Uczniowie zwiedzili Stadion, gdzie poznali historię Lecha Poznań, obejrzeli salę konferencyjną, szatnię piłkarską oraz zwiedzili trybuny wraz z lożą prezydencką. Wielu emocji dostarczyło oglądanie stadionu z poziomu murawy wraz z ławkami rezerwowych. Po zakończeniu zwiedzania dzieci miały możliwość zakupu pamiątek w klubowym sklepie.JUBILACI
W dniu 14 czerwca 2019r. w restauracji Dobrodziej w Krzemieniewie odbyła się uroczystość wieloletniego Pożycia Par Małżeńskich. Wzięły w niej udział 4 pary małżeńskich z terenu naszej Gminy.
Wójt Gminy Krzemieniewo Pan Radosław Sobecki skierował słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękował za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia. Potem wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Miroławem Krystowiakiem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatą Musielak wręczyli szanownym Jubilatom okolicznościowe ordery, pamiątkowe dyplomy, drobne upominki oraz kwiaty.
Całą uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach pod opieką Panią Teresy Górczak. Jubilaci nie kryli wzruszenia, że było im dane doczekać tak pięknej chwili.
Życzymy Jubilatom doczekania kolejnych jubileuszy.


   Teresa Górczak

WYCIECZKA KLAS 2 I 3 NA ZIELONĄ SZKOŁĘ
Dnia 12 czerwca uczniowie klasy drugiej i trzeciej udali się na jednodniową wycieczkę w góry na trasie Bardo Śląskie - przełom Nysy Kłodzkiej. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Parku Miniatur w Kłodzku połączona z grą terenową. Następnie wszyscy udaliśmy się w dalszą drogę, której głównym punktem był spływ pontonowy Przełomem Bardzkim zwanym Cudem Sudetów. Tam po wcześniejszym przeszkoleniu wszyscy zostali podzieleni na grupy i w pontonach, wiosłując popłynęliśmy do kolejnego miejsca naszej wycieczki czyli podnóża Góry Krzyżowej. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na szczyt Góry Krzyżowej, gdzie z tarasu widokowego mogliśmy oglądać i podziwiać piękny krajobraz.


   ZDJĘCIA :Marzena Poprawska
TEKST: Magdalena RatajczakWYCIECZKA DO WARSZAWY
Czerwiec to miesiąc, w którym uczniowie zazwyczaj wyruszają na wycieczki krajoznawcze. W dniach 6-7 czerwca uczniowie klas 5a, 5b, 6b oraz 7 zwiedzali Warszawę. Program był bardzo bogaty. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Muzeum Historii Żydów Polin oraz Pawiak. Po tej porcji historii spędziliśmy dwie, pełne eksperymentów, godziny w Centrum Nauki Kopernik, skąd metrem  dotarliśmy  na Stadion Narodowy, który podziwialiśmy z punktu widokowego na koronie stadionu. Drugi dzień to zwiedzanie Rynku Starego Miasta, Placu Zamkowego, spacer Krakowskim Przedmieściem, Plac Defilad, Grób Nieznanego Żołnierza,zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz przepięknych Łazienek Królewskich, które dały schronienie w upalne popołudnie.Ostatnim punktem wycieczki było podziwianie panoramy stolicy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Choć upał był nieziemski, wszyscy dziarsko maszerowali i chłonęli atmosferę stolicy. Oczywiście, w tak krótkim czasie zdołaliśmy zobaczyć jedynie część atrakcji turystycznych, może więc niektórzy dokończą zwiedzanie Warszawy podczas wakacji.
   Renata Ślusarz, Katarzyna Marciniak, Karolina Majchrzak, Karol Żalik


WYCIECZKA DO PAŁACU W PAWŁOWICACH
12 czerwca 2019r. dzieci z klasy pierwszej udały się na wycieczkę do pałacu Mielżyńskich w Pawłowicach. Dzieci miały okazję obejrzeć najciekawsze miejsca w pałacu. Najbardziej podobała się wszystkim Sala Kolumnowa - najpiękniejsza sala pawłowickiego zabytku.

   M. Błocian


WYCIECZKA DO OSIECZNEJ
W poniedziałek, wtorek 27 i 28 maja uczniowie klasy VII wraz z opiekunami Danielą Patelką i Katarzyną Marciniak spędzili miłe chwile na biwaku w Osiecznej. Celem integracyjnego wyjazdu były wspólne spacery po okolicy, odwiedzanie ciekawych miejsc w Osiecznej (wiatraki, letnisko, park sanatoryjny, stadnina koni w Jeziorkach). Inne atrakcje to zabawy i tańce przy ognisku,  a także zajęcia sportowe na boisku.
Pogodę mieliśny w kratkę, pierwszy dzień był ciepły i słoneczny, a w drugim pokropił  deszcz. Oprócz przyjemności odpoczywania mieliśmy obowiązki: zrobienia zakupów, przygotowania kolacji i śniadania.
Wszyscy wrócili zadowoleni i trochę rozżaleni, że wyjazd był zbyt krótki.


   Daniela Patelka

PROJEKTY EDUKACYJNE KL.VII
W czwartek 30 maja podczas  OTWARTYCH DZWI  w naszej szkole zostały zaprezentowane projekty edukacyjne  przygotowane przez uczniów klasy siódmej. Projekty były realizowane przez kilka miesięcy. Uczniowie gromadzili materiały, prowadzili wywiady i ankiety.
Pod kierunkiem opiekunów realizowali wcześniej wybrany temat.
 Tematy projektów edukacyjnych
1.Chemia w kuchni- opiekun   Daniela Patelka 
2.Wiem co jem -opiekun Katarzyna Marciniak
3.Czekolada-  opiekun  Joanna Jarus  
4.Historia książki- opiekun Monika Żalik 
5.Historia gwary poznańskiej –  opiekun Kinga Urbańczak
Prezentacje przebiegały w trzech salach, wszystkie grupy stanęły na wysokości zadania. Projekty  zostały wysoko ocenione przez jury najwyższymi punktami i oklaskami ze strony obecnych  rodziców oraz uczniów  z pozostałych grup.
Każda prezentacja kończyła się miłym akcentem: upominkiem (zakładka do książki)lub degustacją omawianych deserów, dietetycznych ciasteczek, staropolskich potraw, a także smakowaniem różnych gatunków czekolad i kakao.
Wszystkim najbardziej zaimponowała grupa, która przedstawiała swój projekt językiem gwary poznańskiej, wielkopolskimi strojami oraz scenografią z dawnych lat.   Daniela Patelka

FESTYN RODZINNY
9 czerwca 2019 roku w parku przy pałacu w Pawłowicach odbył się XIV Festyn Rodzinny pod hasłem:"15 LECIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ". Tradycyjnie uroczystego otwarcia imprezy dokonała dyrektor szkoły Pani Mirosława Graf. Następnie prowadząca festyn Pani Renata Ślusarz przedstawiła program całego festynu. Podano wyniki turnieju piłkarskiego oraz zawodów wędkarskich, które odbyły się dzień wcześniej oraz nagrodzono zwycięzców. Gorącą atmosferę zapewniali laureaci konkursu szkolnego „Mam Talent”, którzy prezentowali swoje umiejętności oraz ukryte talenty. Poza tym w programie pojawiły się takie atrakcje jak: zabawy z klockami LEGO , fantazyjne fryzury, mini warsztaty modelarstwa, stacje zadań zręcznościowych dla małych i dużych, kącik malucha  z klockami i zabawkami, punkt plastyczny, przejażdżki kucykiem, malowanie w plenerze, malowanie twarzy czy bańki mydlane. Na odważnych czekały specjalne atrakcje m.in. zamek powietrzny oraz trampolina Każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie. Na zakończenie festynu odbyło się losowanie głównych nagród. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.
FestynZawody wędkarskie
   Magdalena Ratajczak
Joanna PietrzykowskaWIZYTA W DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE
Dnia 10  czerwca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udali się z wizytą do Domu Dziecka we Wschowie. Spotkanie było okazją do wspólnych zabaw i rozmów. Mimo upału czas spędzony wspólnie z wychowankami Domu Dziecka minął szybko i przyjemnie.


   Magdalena Ratajczak
Joanna Pietrzykowska


OSKAR LAUREATEM
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY „SYNAPSIK”

      W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy 3 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Synapsik”. Konkurs obejmował zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i języka angielskiego. Zagadnienia zostały przygotowane przez ekspertów MEN. Uczniowie, którzy otrzymali wynik powyżej 90%  zostali laureatami konkursu. Z naszej szkoły dyplom  laureata otrzymał Oskar Sadowski. Gratulujemy!


   Henryka Tobółka


WYRÓŻNIENIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„NASZ POMYSŁ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA”

W piątek w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”
IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Na galę zostali zaproszeni wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele tych szkół. Celem konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otaczającym nas świecie. Z naszej szkoły uczennice  klasy 3 gimnazjum: Zuzanna Jankowiak, Eliza Hadrysiak i Zofia Stachowiak wykonały komiks, za który otrzymały wyróżnienie. Natomiast szkoła została obdarowana drzewkiem (grab), które zostanie posadzone w szkolnym arboretum. Gratulujemy!

   Henryka Tobółka


WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ
29 maja 2019 r. uczniowie klasy pierwszej udali się na wycieczkę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach. Dzięki tej wycieczce dowiedzieli się jak odpowiedzialna i ciężka jest praca strażaka.


   M. Błocian


PLAN WYCIECZEK WAKACYJNYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAWŁOWICACH


DATA

MIEJSCE WYJAZDU

GODZINA

OPIEKUNOWIE

24.06.2019R. -

I TURNUS

Śrem – Sala zabaw Pozytywka + spacer po mieście ( lody) / spacer nad jeziorem.

9:00 – 14:30

Anna Andrzejewska , Marzanna Błocian

25.06.2019R.


I TURNUS


Gostyń – Wizyta w kinie

Cichowo -Soplicowo – spacer


8:15- 15:00

Anna Andrzejewska , Agnieszka Andersz

26.06.2019R.


I TURNUS

Kleszczewo – Wizyta w Lawendowej Manufakturze – warsztaty + ognisko ( zależnie od pogody)


9:30 – 14:30

Michał Rosik, Daniela Patelka

26.06.2019R.

II TURNUS

Gostyń – basen

Cichowo -Soplicowo – spacer

8:00 – 13: 30

Waldemar Jarus, Marzena Poprawska

27.06.2019R.

II TURNUS

Boszkowo – warsztaty kulinarne w Krainie Smaków + spacer nad jeziorem

8:00 – 14:30

Joanna Pietrzykowska, Kinga Urbańczak

28- 06.2019R.

II TURNUS

Leszno – Kręgielnia + Park Linowy

8:00 - 14:30

Joanna Pietrzykowska, Kinga Urbańcczak

Uwaga!


Prosimy dostarczyć wypełnione dokumenty do 13 czerwca br.

I turnus – klasy I – III - do P. Anny Andrzejewskiej,

II turnus – klasy IV – VII - do P. Joanny PietrzykowskiejUCZNIOWIE KLASY VIII I III GIMNAZJUM
NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE

We wtorek 4 czerwca 2019r. .10.2014r. uczniowie klasy VIII SP i III GIMN. z Publicznej szkoły Podstawowej w Pawłowicach wraz z nauczycielami: p. K. Marciniak , p. J. Pietrzykowską i p. K. Urbańczak, udali się do Częstochowy.
Pobyt na Jasnej Górze był czasem modlitwy indywidualnej w kaplicy Matki Bożek i przejścia na kolanach wokół Cudownego Obrazu, zwiedzania z przewodnikiem Sanktuarium Maryjnego oraz  uczestnictwa w uroczystej Mszy Św. o godz. 11.00.
Jasna Góra pozostanie w naszych sercach, jako jedno z ważniejszych przeżyć, ponieważ to właśnie w tym miejscu można doświadczyć prawdziwej jedności. Był to czas modlitwy, jak również wzajemnego ubogacenia siebie poprzez wspólne pielgrzymowanie.


   Kinga Urbańczak


"DZIEŃ RODZINY" W NASZEJ SZKOLE
Dnia 5 czerwca 2019 roku klasy 1 -3 oraz oddział przedszkolny obchodziły Dzień Rodziny. O godzinie 10.00 sala zapełniła się miłymi gośćmi. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Mirosława Graf, która powitała wszystkich rodziców i złożyła życzenia. Następnie uczniowie wyrecytowali wiersz skierowanym dla rodziców, odśpiewali gromkie 100 lat i wręczyli upominek. Po części oficjalnej, rozpoczęła się część sportowa uroczystości, w którą zaangażowali się zarówno uczniowie, ich rodzeństwo jak rodzice. Najwięcej emocji wzbudził mecz piłki nożnej ojców i rodzeństwa naszych uczniów. Ale nie mniejszą atrakcją były rywalizacje rzędów, gdzie swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem wykazywały się mamy i najmłodsi uczestnicy. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa. Na zakończenie uczniowie wraz z rodzinami udali się na mały poczęstunek.

   Magdalena Ratajczak


MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY
W dniu 6.06.2019 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Szachowy o tytuł Mistrza Szachowego . Startowali w nim uczniowie klas pierwszych i drugich ze szkoły z Oporówka i Pawłowic - laureaci klasowych turniejów szachowych. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Klasa 1 dziewczynki - szkoła Pawłowice:
Im. Julia Jagielska, IIm. Maja Spyrka, IIIm. Patrycja Kowalska
Chłopcy:
Im. Jakub Rosik,
II m. Kamil Wojciechowski,
IIm. Paweł Konieczni i Wiktor Jankowiak
Klasa 1 dziewczynki - szkoła Oporówko
Im.  Zofia Pawłowska,
IIm. Zuzanna Musielak
Chłopcy:
Im. Jędrzej Skrzypczak,
IIm. Kacper Kubiak ,
IIm. Damian Maćkowiak
Klasa 2 szkoła Pawłowice
Im. Karolina Grzegorzewska,
IIm. Julia Gajowa,
IIIm. Nadia Szwarczyńska
Chłopcy :
Im. Filip Pietrzykowski,
IIm. Michał Mrukowski,
IIIm. Michał Włodarczyk
Tegorocznym mistrzem Szachowym wśród dziewczynek została Zofia Pawłowska, a wśród chłopców Filip Pietrzykowski.

   Magdalena Ratajczak


MAM TALENT 2019
Po raz kolejny w naszej szkole 27  maja 2019 roku odbył się szkolny konkurs młodych talentów. W konkursie brało udział łącznie 29 uczniów szczególnie z klas młodszych. Uczestnicy zaskakiwali świetnym głosem, pomysłowością, perfekcją ruchów i wspaniałym wyczuciem rytmu.
Uczestników oceniało jury w składzie:
•    przewodnicząca  - Pani Maria Wawrzyniak
•    Pani Karolina Majchrzak
•    Pani Danuta Kamińska
•    Pan Waldemar Jarus
•    Pani Henryka Tobółka
•    Pani Marzanna Błocian
•    Pani Magdalena Ratajczak
Komisja szczególną uwagę zwracała na:
1.    Oryginalność kreatywność
2.    Umiejętności uczestnika w danej dziedzinie
3.    Ogólne wrażenie artystyczne
Po prezentacji wszystkich uczestników jury postanowiło wyróżnić następujące osoby:
SZKOŁA PODSTAWOWA – oddział przedszkolny i klasy I – III
Miejsce I: Laura Maśląka i Alan Tomowiak
Miejsce II: Amelia Majewska, Maria Matysiak, Nikola Niedzielska, Laura Maśląka, Martyna             Wróblewska i Lena Ciesielska
Miejsce III: Zuzanna Hemmerling, Jagoda Hemmerling i Michał Włodarczyk
Wyróżnienie otrzymali: Martyna Wróblewska, Lena Ciesielska, Katarzyna Mania, Małgorzata Rozwalka, Laura Maśląka, Alicja Włodarczak i Wiktoria Wojdowska.
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV - VI
Miejsce I: Nikola Józefiak
Wyróżnienie: Julia Nowak i Zuzanna Marciniak
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy wyników!!!

       Teresa Górczak

XXIX CROSS WAGAROWICZA
Wyniki

ZAJĘCIA KLAS 1-3 Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
 W miesiącu maju zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie przeprowadzono na zajęciach ruchowych w klasach I-III. Zajęcia prowadziła p. Henryka Tobółka, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
        Podczas zajęć dzieci w trakcie zabawy uczyły się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej. Uczniowie ćwiczyli:
•    Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.
•     Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.
•     Oddech -rozpoznawanie trzema zmysłami (słuch, wzrok, dotyk) czy poszkodowany oddycha.
•       Pozycja boczna ustalona.
•    Oddechy ratownicze.
•     Uciskanie klatki piersiowej.
•     Łańcuch Przeżycia.
         W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

   Henryka Tobółka

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA
14 maja 2019r. uczniowie klasy pierwszej reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Pięknego Pisania. Konkurs organizowany był w Szkole Podstawowej w Belęcinie. Przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych z terenu naszej gminy. Maja Spyrka zajęła III miejsce, Jakub Rosik zajął III miejsce. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
   Marzanna Błocian

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
Dnia 16 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie przeprowadzono Gminny Konkurs Matematyczny.
Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach
laureaci zajęli następujące miejsca:
Klasa II:
I miejsce – Karolina Grzegorzewska
III miejsce – Filip Pietrzykowski
Klasa III:
I miejsce – Martyna Wróblewska,
II miejsce – Zuzanna Hemmerling
 Zmagania uczestników konkursu zakończyły się wręczeniem nagród i rozdaniem dyplomów. Gratulujemy.


   Henryka Tobółka

„JASNOGÓRSKA PANI TYŚ NASZĄ HETMANKĄ
POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ I NAJLEPSZĄ MATKĄ”.
WYRÓŻNIENIE DLA DOMINIKI
W maju bieżącego roku  w związku z peregrynacją Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego po parafiach naszej archidiecezji, Akcja Katolicka w Poznaniu ogłosiła Konkurs Plastyczno – Multimedialny dla dzieci młodzieży TYŚ NASZĄ HETMANKĄ I NAJLEPSZĄ MATKĄ.
Uczestnikami tego konkursu byli uczniowie klasy VIII SP i III GIMN., którzy przygotowali prace pod kierunkiem p. K. Urbańczak.
W sobotę 25 maja 2019 r. o godz. 11.00 odbyło się podsumowanie konkursu na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Na uroczystość została zaproszona uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, która otrzymała za przygotowaną prezentację multimedialną wyróżnienie.
Dominice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
   Kinga Urbańczak


ZAJĘCIA Z POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
DLA UCZNIÓW KLASY VIII SP I III GIMN.

Ze względu na pojawiający się spadek poczucia bezpieczeństwa, które w  ostatnich latach  nie tylko w kraju, ale i na świecie uległo osłabieniu, w Publicznej Szkole w Pawłowicach odbywają się lekcje z zakresu znajomości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Taki właśnie rodzaj zajęć został przeprowadzony w poniedziałek 27 maja 2019r., pod opieką wychowawców p. J. Pietrzykowską i p. K. Urbańczak dla uczniów klasy VIII SP i III GIMN.
Zdobyta wiedza podczas takich lekcji z pewnością wpłynie na przygotowanie  się do podjęcia odpowiednich działań w sytuacjach niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia, które może mieć miejsce nie tylko w szkole, ale również w  innym miejscu.  Przygotowanie uczniów z postępowania w sytuacjach kryzysowych, pozwoli im na udzielenie właściwych form wsparcia osobom niezależnie od miejsca i sytuacji.   tekst: Kinga Urbańczak
zdjęcia: Joanna Pietrzykowska


SZKOLNA WYCIECZKA
DO
KAZIMIERZA DOLNEGO – LUBLINA – ZAMOŚCIA - SANDOMIERZA

Uczniowie klasy VII  - VIII SP oraz III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach byli w maju tego roku na 3 – dniowej szkolnej wycieczce we wschodnie rejony Polski.
Uczestnicy wycieczki podziwiali w Kazimierzu Dolnym rynek z zabytkowymi kamieniczkami, kościół farny, kościół św. Anny, ruiny zamku, basztę obronną, spichlerze, Górę Trzech Krzyży, a także znany Wąwóz Korzenny.
Z kolei w Lublinie urzekło nas Stare Miasto, Brama Krakowska, ratusz, kościół i klasztor dominikanów, Katedra z zakrystią i skarbcem oraz przepiękna kaplica Św. Trójcy w stylu bizantyjsko – ruskim.
W Zamościu zobaczyliśmy i zwiedziliśmy: pałac Zamoyskich, Rynek Wielki, Rynek Wodny, Rynek Solny, ratusz, katedrę, zabytkowe kamienice, mury miejskie, Arsenał, Rotundę.
W ostatnim dniu wycieczki przyszedł czas na podziwianie Sandomierza. Tam mieliśmy czas na zobaczenie i zwiedzenie Bramy Opatowskiej, punktu widokowego „Ucha Igielnego”, Katedry Narodzenia NMP, ratusza, rynku, murów miejskich z basztami oraz Muzeum Diecezjalnego w Domu Długosza.
Pobyt we wschodnim rejonie Polski był dla uczestników nie tylko atrakcją turystyczną, ale zarazem niezwykłą lekcją historii. Bowiem zwiedzanie i podziwianie najpiękniejszych ziemi lubelskiej, było możliwością poszerzenia wiedzy o historii  i geografii naszego kraju oraz możliwością „chłonięcia” wspaniałej atmosfery tych niezwykłych miejsc.
Wszyscy uczestnicy wycieczki wspólnie z opiekunkami:. p. K. Marciniak, p. J. Pietrzykowską i p. K. Urbańczak wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

   Kinga Urbańczak


SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
W dniu 21 maja 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 1-3. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Kamil Wojciechowski (kl.1), Amelia Majewska (kl.2), Laura Maśląka (kl.3).
II miejsce: Maja Spyrka (kl.1), Julia Czajka (kl.2), Lena Ciesielska (kl.3).
III miejsce: Wiktor Jankowiak (kl.1), Nadia Szwarczyńska (kl.2), Alicja Włodarczak (kl.3).
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nagrody ufundował Samorząd Szkolny.

   M. Błocian

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI "ŚREMSONG"
W dniach od 17 do 26 maja odbył się XXVIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „ŚREMSONG”. W auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie zaprezentowało się wielu wykonawców z całej Polski. Naszą Szkołę bardzo pięknie reprezentowali: Laura Maśląka z kl. III oraz zespół w składzie: Maria Matysiak, Alan Tomowiak i Nikola Niedzielska z kl. II. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał zespół z klasy II. Każdy uczestnik został nagrodzony dyplomem oraz małym upominkiem.


   Magdalena Ratajczak


WYCIECZKA DO KARCZMY BOROWEJ
W maju uczniowie klas czwartych IV uczestniczyli w programie zielonej szkoły organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Zajęcia odbywały się na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa, gdzie nasi wychowankowie brali udział w prelekcji na temat ochrony lasów i jego mieszkańców. Uczestniczyli w ścieżce dydaktycznej, podczas której rozpoznawali gatunki najpopularniejszych drzew.
Pobyt w nadleśnictwie uświetniły zabawy na świeżym powietrzu oraz pieczenie chleba i kiełbasek w ognisku.

Daniela Patelka


,,HAZARD – NIE, DZIĘKUJĘ”
13 maja 2019 r. w szkole gościli przedstawiciele Służby Celno – Skarbowej, którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Nasi uczniowie dowiedzieli się, czym są gry hazardowe, jak hazard doprowadza do uzależnienia, gdzie osoby uzależnione mogą szukać pomocy. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych.


GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Dnia 15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Belęcinie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. 2 i 3. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Z naszej szkoły w kategorii klas drugich: I m. zajęła Karolina Grzegorzewska, a III m. Julia Gajowa , natomiast w kategorii klas trzeciech: II m. zajęła Martyna Wróblewska, a III m. Oskar Sadowski. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.


   Magdalena Ratajczak


WYCIECZKA NAUKOWA
Na wycieczce w Kruszwicy i Toruniu 28 szóstoklasistów pracowicie spędziło dwa dni – 8 i 9 maja.
Swój edukacyjny wyjazd rozpoczęli od prawie godzinnego rejsu „Rusałką” po Gople, następnie dowiedzieli się od miejscowego przewodnika legend i historii nt. Popiela, Rzepichy, Piasta; zwiedzili Kolegiatę romańską i wspięli się na Mysią Wieżę, z której podziwiać mogli panoramę Kruszwicy.
Następnym etapem podróży był Toruń. Tutaj w Centrum Chemii w Małej Skali pod okiem naukowców wykonywali doświadczenia, podziwiali pokazy, wzięli udział w warsztatach wyrobu mydła. Był również czas na zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz zakup pierników. Ponieważ ich hostel i restauracja, w której się stołowali, znajdowały się na Staromiejskim Rynku, wszędzie poruszali się pieszo. Dzięki temu mogli dokładnie podziwiać przepiękną Starówkę. Na zakończenie obejrzeli pokaz „Wirująca Ziemia” w Planetarium i udali się w drogę powrotną do Pawłowic, gdzie na parkingu czekali już stęsknieni rodzice.
Wszyscy uznali wyjazd za udany i już planują kolejny.

   Katarzyna Ignaszak
Monika Żalik


GMINNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”
św. Augustyn

Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, który od kilku lat organizowany jest przez Publiczną Szkołę im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach,  ma na celu popularyzowanie nie tylko  piosenki religijnej, ale również szerzenie przesłania miłości Boga i ludzi. Tegorocznemu konkursowi, który odbył się w sobotę 11 maja, towarzyszyło przesłanie św. Augustyna „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.
W tym roku uczestnicy ze szkół w Drobninie, Garzynie, Oporówku i Pawłowic, występowali w kategoriach soliści oraz zespoły, w trzech kategoriach wiekowych. Artystów oceniało jury w składzie: p. Maria Wawrzyniak, p. Paulina Kowalczyk i p. Klara Klupach. Nagrody ufundowali dla nich Proboszczowie parafii NMP Śnieżnej w Pawłowicach i Niepokalanego Poczęcia NMP w Oporowie, a nad jego przebiegiem czuwali p. K. Urbańczak, p. M. Rosik, p. I. Ratajczak oraz Wolontariat po opieką p. K. Majchrzak, p. K. Marciniak i p. T. Górczak.
ZWYCIĘZCY KONKURSU:

Kategoria wiekowa: kl. I – III SP:
SOLIŚCI
I miejsce – Zuzanna Hemmerling (Pawłowice)
II miejsce – Olga Banach (Drobnin)
III miejsce – Zofia Pawłowska (Oporówko)
Wyróżnienie: Laura Maśląka (Pawłowice), Maria Wierzyk (Drobnin), Alan Tomowaik (Pawłowice)
ZESOŁY WOKALNE
I miejsce – Klaudia Kubasik, Lena Gniłka i Blanka Poprawska. (Garzyn)
II miejsce – Maria Matysiak, Nikola Niedzielska, Hanna Czwojdrak i Amelia Majewska (Pawłowice)

Kategoria wiekowa: kl. IV – VI SP:
SOLIŚCI
I miejsce – Marek Łagoda (Drobnin)
II miejsce – Paulina Pudliszewska (Drobnin)
III miejsce – Patryk Lenort (Pawłowice)
Wyróżnienie: Aleksandra Olejnik (Pawłowice)
ZESPOŁY WOKALNE
I miejsce – Zofia Klich, Agnieszka Maćkowiak, Oliwia Juszczak (Drobnin)
II miejsce – Natalia Kowalska, Michalina Kaczorowska, Natalia Przybyłowicz (Garzyn)
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Julia Schöpe, Paulina Tomczak (Drobnin)

Kategorii wiekowej klasy VII – VIII SP i III GIMN.
SOLIŚCI
I miejsce – Ewelina Baer (Drobnin)
II miejsce – Bartek Jabłoński (Drobnin)
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Patrycja Błocian (Pawłowice), Dominika Ratajczak (Pawłowice), Zofia Stachowiak (Pawłowice)
ZESPOŁY WOKALNE
I miejsce – Jagoda Andrzejczak, Jagoda Wróblewska i Roksana Glapiak (Drobnin)
II miejsce – Ewelina Hadrysiak i Zuzanna Jankowiak (Pawłowice)
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – nie przyznano

Konkurs zakończył Koncert Laureatów, nagrodzony przez publiczność brawami.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

   TEKST: Kinga Urbańczak
ZDJĘCIA: Karolina MajchrzakII WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PROJEKTU „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”
W dniu 27 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach odbyły się II Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Naszą szkołę wspaniale reprezentowali uczniowie klasy pierwszej i drugiej: Kamil Wojciechowski, Jakub Rosik, Zosia Pawłowska, Julia Gajowa, Karolina Grzegorzewska, Hanna Czwojdrak, Michał Mrukowski, Filip Pietrzykowski, Michał Włodarczyk i Kacper Andrzejczak.

   Magdalena Ratajczak


V PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ  POD HASŁEM. „ŚW. JANOWI PAWŁOWI II Z WDZIĘCZNOŚCIĄ…”
29 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbył się V Przegląd Piosenki Religijnej pod hasłem „Świętemu Janowi Pawłowi II z wdzięcznością”. Organizatorem było leszczyńskie Przedszkole Sióstr Elżbietanek, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lesznie. Koncert prowadziła Pani Hanna Markowska. Naszą szkołę pięknie reprezentowała Laura Maśląka, która wykonała utwór : "Ojciec wszystkich nas".  Laura otrzymała dyplom oraz nagrodę książkową.
   Magdalena Ratajczak


APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCZWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA  odbył się w poniedziałek 6 maja. Program artystyczny przedstawiła klasa VII oraz gościnnie występująca grupa uczennic z klasy III SP.

   Daniela Patelka


SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ
Dnia 25 kwietnia 2019r. dzieci z klasy pierwszej zaprosiły panią pielęgniarkę. Pani Pindara opowiedziała dzieciom jak należy dbać o higienę ciała i jamy ustnej. Nasz gość przypomniał również dzieciom, jak należy właściwie się odżywiać. Pani pielęgniarka opowiedziała dzieciom o swojej pracy zawodowej. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i mnóstwo ciekawych informacji.

 


   M. Błocian

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
W dniu 26.04.2019r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie odbyły się eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych podzieleni na dwie kategorie wiekowe - ( Grupa I – uczniowie w wieku 10-12 lat, Grupa II – uczniowie powyżej 12 lat ).
Swój udział w konkursie zgłosiła  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach w składzie: Arkadiusz Dudkowiak, Sebastian Kamieniarz, Michał Pindara. Uczniowie zajęli II miejsce. Wykazali się znajomością zasad ruchu drogowego rozwiązując testy, jazdą po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód. Gratulujemy.
   Henryka Tobółka


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „OZDOBA WIELKANOCNA”
Wielkanoc to najradośniejsze, najbardziej wiosenne święta, które są dobrą okazją, by wykonać wiele symboli, wiążących się z tym okresem. Już od lat w naszej szkole organizowany jest konkurs pt. „Ozdoba wielkanocna”. Różnorodność materiałów, technik, którymi uczestnicy konkursu wykazali się świadczyć może o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Komisja konkursowa przy wyborze tych najlepszych kierowała się ciekawym doborem materiałów, techniką wykonania i estetyką.
Oto lista nagrodzonych.
Przedszkole
I miejsce: Weronika Dajewska, Amadeusz Hadrysiak, Filip Ratajczak
II miejsce: Urszula Czwojdrak, Tomasz Justka
III miejsce: Gabrysia Kmiecik, Jakub Rozwalka, Emilia Skrobala
Klasy I- III
I miejsce: Barbara Śniegucka klasa 1, Małgorzata Rozwalka klasa 3, Fabian Kubiak klasa 3, Michał Włodarczyk klasa 2
II miejsce: Nikola Niedzielska klasa 2, Julia Gajowa klasa 2, Laura Maśląka klasa 3, Lena Teodorczyk klasa 1
III miejsce: Emil Matuszewski klasa 1, Filip Pietrzykowski klasa 2, Katarzyna Mania klasa 3, Oskar Sadowski klasa 3
Klasy IV- VI
I miejsce: Filip Niedzielski klasa 4, Kamil Skorczyk klasa 5b, Oskar Śniegucki klasa 6a
II miejsce: Mateusz Maślonka klasa 4a, Ewelina Józefiak klasa 4a, Filip Śniegucki klasa 5a, Nikola Józefiak klasa 5a, Kacper Musielak klasa 5a
III miejsce: Anna Pawłowska klasa 4a, Julia Nowak klasa 4a, Jakub Zdun klasa 4b, Hanna Adamczak klasa 5a, Alex Szepe klasa 5a, Maria Skrobała klasa 6b
Klasy 7-8 i gimnazjum
I miejsce : Agata Jankowiak klasa 8, Dominika Ratajczak klasa 8, Eliza Hadrysiak klasa 3 gim, Joanna Rosińska klasa 3 gim
II miejsce: Julia Raburska klasa 8, Konrad Adamczak klasa 8, Daniel Kubiak klasa 8
III miejsce: Julia Otto klasa 7, Zofia Stachowiak klasa 3 gim, Wiktoria Zakrzewska klasa 3 gim
Gratulujemy nagrodzonym.

   Henryka Tobółka


SUKCES ZUZI I MICHAŁA
W tym roku szkolnym odbył się kolejny już XIX etap Międzyszkolnego Konkursu Historycznego z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…Piękna nasza Polska cała, a szczególnie ta najbliższa”. Jego organizatorem było Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.
Celem konkursu było pogłębianie i poszerzanie wiedzy o historii miejsc i miejscowości, często niewielkich, które mają ciekawe dzieje, a mieszkające w nich osoby lub społeczności są warte zauważenia; umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną” oraz wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i własnej okolicy.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli uczniowie klasy III gimnazjum Zuzanna Jankowiak, która zajęła I miejsce i Michał Pindara, który zdobył II miejsce. Uczestnicy swoje prace przygotowali, w formie prezentacji multimedialnej, pod opieką nauczycielki historii pani Kingi Urbańczak.
Zuzia przygotowała prezentację o Rydzynie, natomiast Michał o pałacu w Pawłowicach i jego mniej i bardziej znanych mieszkańcach.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbyła się w gmachu Muzeum przy ul. Narutowicza w Lesznie, w środę 3 kwietnia 2019r. o godzinie 13.00. Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu wspólnie z opiekunami. Zwycięzcy konkursu otrzymali bony na zakup książek i dyplomy.
Uroczystość zakończyła się wspólnym zwiedzaniem wystawy poświęconej 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
   Kinga Urbańczak

WARSZTATY AKTYWNEGO MAŁEGO UNIWERSYTETU
25 kwietnia 2019 roku odwiedzili nas goście z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14 osobowa grupa studentów przygotowanych przez Panią Profesor Annę Brzezińską poprowadziła interaktywne Warsztaty Aktywnego Małego Uniwersytetu. Inicjatorem była nasza absolwentka Anna Merta.
Jest to projekt naukowy w ramach prac magisterskich dotyczący emocji u dzieci z etapu wczesnoszkolnego oraz współpracy w późnym dzieciństwie.
Warsztaty miały na celu przede wszystkim integrację uczniów, pobudzanie do kreatywności, wspomaganie koncentracji uwagi, ale też pracę nad emocjami, efektywną nauką, itp..
Przez trzy godziny lekcyjne pełni zapału uczniowie kierowani przez perfekcyjnie przygotowanych studentów pracowali w zespołach, tworzyli plakaty, dyskutowali, przeprowadzali eksperymenty. Poprzez zabawę nakłaniani byli do refleksji, wyciągania wniosków, decydowania o tym, które postawy są właściwe, a które niewskazane. Zabawa była tak udana, że trudno było ją przerwać, aby wrócić na lekcje.
W tym dniu uczniowie oraz pracownicy szkoły nosili kapelusze lub czapki.
Składamy serdeczne podziękowania Pani profesor A.I Brzezińskiej oraz gościom za inicjatywę i zaangażowanie.

   Maria Wawrzyniak


ZAJĘCIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW”
W marcu i kwietniu odbyły się zajęcia projektu edukacyjnego  „Uniwersytet Młodych Przyrodników”. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i w Publicznej Szkole w Pawłowicach. Na pierwszych zajęciach  dzieci rozwijały swoją kreatywność, pracując w grupach odpowiadały na pytania ” Kto to jest pesymista i optymista?” . Podczas  kolejnych zajęć uczniowie zdobywali wiedzę na temat:  „Ptaki wśród nas” i „Ptaki i śmieci”. Młodzi przyrodnicy poznali różne gatunki ptaków, budowę gniazd oraz czym się żywią. Dowiedzieli  się jak szkodliwe dla ptaków są śmieci, a zwłaszcza foliowe worki i sznurki.  Dzieci wraz z prowadzącymi zajęcia zakładali budki lęgowe w otoczeniu  naszej szkoły. Kolejne zajęcia odbędą się w maju.

   Henryka Tobółka


GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ W DROBNINIE
Dnia 6 kwietnia 2017 r. w Publicznej Szkole w Drobninie odbył się XI Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Konkurs podzielony był na cztery kategorie wiekowe solistów: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat oraz na  kategorie zespołów wokalnych  klas I-III i wokalnych klas IV - VIII  i gimnazjum. W kategorii zespołów klas I-III  miejsce I wywalczył zespół w składzie: Maria Matysiak, Nikola Niedzielska i Amelia Majewska (2 SP), natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dwa zespoły w składzie: Nadia Szwarczyńska, Alan Tomowiak i  Hanna Czwojdrak (2SP)  oraz  Martyna Wróblewska, Laura Maśląka i Lena Ciesielska (3SP). Wyróżnienie w kategorii soliści w klasach I -III otrzymał Alan Tomowiak  (2SP). W kategorii soliści 11 - 13 lat wyróżnienie otrzymali : Nikola Józefiak (5a SP)  i Patryk Lenort (5a SP) . W kategorii 14 - 16 lat soliści wyróżnienie otrzymała Zofia Stachowiak , a w kategorii zespoły duet: Zuzanna Jankowiak i Eliza Hadrysiak. Naszą szkołę pięknie reprezentowali również: Michał Włodarczyk (2SP), Fabian Naskręt (7SP) i Dominika Ratajczak(8SP). Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i opaskę odblaskową na rękę. Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymali statuetki i dyplomy, a wyróżnieni  medale . Uczniowie zostali przygotowani przez P. Magdalenę Ratajczak i P. Michała Rosika.

   Magdalena Ratajczak


KONKURS RECYTATORSKI - ,,Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”
W dniu 3 kwietnia 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3 i dzieci z oddziałów przedszkolnych - ,,Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.” 
Komisja konkursowa pracowała w składzie: p. D. Kamińska, p. D. Patelka, p. M. Ratajczak i p. K. Majchrzak . Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Tomasz Justka (oddział przedszkolny ,,Mali Odkrywcy”), Jagoda Hemmerling (oddział przedszkolny ,,Wesołe Skrzaty”), Patrycja Kowalska (kl.1), Mikołaj Mruk (kl.2), Oskar Sadowski (kl.3);
II miejsce: Amadeusz Hadrysiak (oddział przedszkolny ,,Mali Odkrywcy”), Maja Szepe (oddział przedszkolny ,,Wesołe Skrzaty”), Jakub Rosik (kl.1), Alan Tomowiak (kl.2), Martyna Hądzlik (kl.3);
III miejsce: Jakub Musielak (oddział przedszkolny ,,Mali Odkrywcy”), Urszula Czwojdrak (oddział przedszkolny ,,Wesołe Skrzaty”), Maja Spyrka (kl.1), Hanna Czwojdrak (kl.2), Kacper Śmieszała (kl.3).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają na najbliższym apelu szkolnym pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nagrody ufundował Samorząd Szkolny.

   M. Błocian

MAMY ZŁOTO !!!
Kolejny  udany występ w zawodach sportowych  zanotowali reprezentanci naszej szkoły. Drużyna piłki nożnej 1 kwietnia wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej w ramach Igrzysk Młodzieży. Turniej rozgrywany był na boiskach „Orlik” w Lasocicach i Święciechowie. Nasza drużyna po losowaniu mecze grupowe rozegrała w Lasocicach i uzyskała następujące wyniki: po słabym meczu uległa Osiecznej  2:3/ bramki : Jakub Chudziński – 2/ i po mobilizacji wygrała z Lasocicami 3:1/ bramki: Jakub Chudziński – 2, Piotr Pindara - 1.Zajmując drugie miejsce w grupie wywalczyła sobie prawo gry w półfinałach w Święciechowie. Tam czekał już zespół Drobnina , który został pokonany 4:0/ bramki: Jakub Chudziński – 2, Michał Pindara, Bartosz Jagielski/. Tym sposobem zespół znalazł się w finale  i po bardzo dobrej grze pokonał Rydzynę 4:0 / bramki: Jakub Chudziński – 2, Michał Pindara – 2/ zdobywając tytuł Mistrzów Powiatu i dodatkowo awans do rozgrywek rejonowych.
W drużynie wystąpili: Fabian Naskręt, Wojciech Włodarczyk, Piotr Pindara, Jakub Chudziński, Michał Pindara, Krzysztof Bartlewicz, Bartosz Jagielski, Piotr Reddig, Kacper Iwanowicz, Sebastian Kamieniarz.KSIĄŻKI - „Z RĘKI DO RĘKI”
Uczennice kl. VII: Aleksandra Bryl, Anna Dudzińska, Julia Juszczak, Oliwia Krauze i Julia Otto przygotowują projekt pn. „Ciekawy świat książek”. W jego ramach podejmują wiele działań, np. wystawę książek, wycieczki do biblioteki i księgarni, ankietę wśród uczniów. W marcu zorganizowały rodzaj bookcrossingu. Na korytarzu I piętra ustawiły półkę z książkami i następującą informacją: „Kochani Czytelnicy!
Znajdujące się tutaj książki są do Waszej dyspozycji.
Zainteresowani mogą je wypożyczać, czytać, oddawać; po przeczytaniu przekazywać dalej krewnym i znajomym, a nawet jeśli pozycja okaże się wybitnie ciekawa, na zawsze zatrzymać dla siebie. Ważne, aby książki stale krążyły wśród ludzi; aby były stale czytane.”
Zaapelowały także do uczniów o wsparcie akcji:
„Jeśli w swoich biblioteczkach domowych posiadacie książki, z którymi możecie się na stałe rozstać, to przynieście je na naszą półkę. Na pewno znajdzie się ktoś, kto je przeczyta.
Każda książka będzie mile widziana!”
Akcji przyświeca myśl Jerzego Pilcha:
„Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać.
Książki czyta się po to, aby je zapominać,
zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać.”
Zapraszamy do lektury.


Autorki projektu
Monika Żalik


GMINNE ZAWODY SPORTOWE KLAS 1-3
Dnia 29 marca w   szkole  w Drobninie odbyły się Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III. Brały w nich udział wszystkie szkoły podstawowe z  gminy Krzemieniewo. Wśród startujących uczniów klas 1 -3 wspaniale zaprezentowali się także uczniowie z naszej szkoły. Klasa pierwsza zajęła IV miejsce , a klasy drugie i trzecie zajęły I miejsce. Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymały puchary i dyplomy, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale.

   Magdalena Ratajczak

PROJEKT EDUKACYJNY „UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW”
W marcu uczniowie klasy 2 i 3 Publicznej Szkoły Podstawowej  w Pawłowicach pod opieką pań Magdaleny Ratajczak i Henryki Tobółki  rozpoczęli  zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet Młodych Przyrodników” – „Przyroda od A do Z”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   U projekcie bierze udział 6 szkół z całej Wielkopolski.  Cykl zajęć będzie prowadzony przez pracowników uniwersytetu na terenie  szkoły oraz  Uniwersytetu Przyrodniczego.
W piątek  22.03.2019r. w sali Biocentrum  odbyła się inauguracja zajęć.  Z rąk Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. Dr hab. Piotra Ślósarza uczniowie otrzymali indeksy, a wykład inauguracyjny wygłosił doktor Marcin Tobółka.  Po części oficjalnej uczniowie uczestniczyli już w pierwszych zajęciach, które odbyły się w Kolegium Maximus. Dla uczestników tego projektu był to dzień pełen wrażeń. Z  niecierpliwością oczekują na kolejne spotkanie.

   Henryka Tobółka

WYCIECZKA DO PIEKARNI
We wtorek  12 marca  uczniowie klasy II i III udali się na wycieczkę do  piekarni w Lesznie. Dzieci zwiedziły zakład oraz przyjrzały  się z bliska pracy piekarzy. Miały  także okazję poznać cykl produkcyjny pieczenia chleba i bułek oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Zobaczyły maszyny, które pomagają w pracy piekarzowi.
   Magdalena Ratajczak

APEL Z OKAZJI DNIA KOBIET
Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Pawłowicach odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klasy Va, ujawniając swoje zdolności aktorskie i muzyczne.
Słowami piosenki
Wszystkiego najlepszego,
Radości, szczęścia moc,
Słoneczka wesołego..... ,
przywitali wszystkie Panie i Panów przybyłych na uroczystość. Panie pracujące w Szkole obdarowane zostały skromnym upominkiem w postaci ręcznie przygotowanych ozdobnych świeczników.
Uroczystość odbyła się w bardzo miłej i radosnej atmosferze, na twarzach Pań i Dziewczyn pojawił się uśmiech.  Wesoły program wprowadził wszystkich w dobry humor, a Pani Dyrektor  podziękowała artystom i opiekunom za przygotowanie programu.


   Karol Żalik

8 MARCA
8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji  Samorząd Uczniowski przygotował niespodziankę. Podczas uroczystego apelu wszystkie panie usłyszały serdeczne życzenia i zostały obdarowane kwiatami. Poza tym prezentem dla wszystkich uczennic, które ubrały spódniczki, był „dzień bez pytania”.


   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakWARSZTATY DLA KLAS 1-3
Dnia 6 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas 1 - 3, których tematem była : "Woda - bez której nie ma życia". Ludzie i powierzchnia Ziemi mają jedną wspólną cechę – mianowicie składają się z około 70 procent wody. Używa się jej do gaszenia pragnienia, mycia się, podlewania, gotowania oraz innych czynności. Dzięki warsztatom dzieci dowiedziały się o wielu sposobach wykorzystania wody oraz że każdy z nas jest odpowiedzialny za to (nie)wyczerpane źródło.

   Magdalena Ratajczak

WYGRYWAMY W RYDZYNIE
1 marca  odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna. Ogółem w turnieju wystartowało 6 szkół z terenu powiatu leszczyńskiego. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Bardzo dobry wynik osiągnęła drużyna naszej szkoły, która w końcowej klasyfikacji zajęła 1 miejsce. W poszczególnych  meczach zespół wygrał z Osieczną 1:0 /bramka – Zuzanna Śniegucka/, ze  Święciechową 5:0 / bramki : Zuzanna Sniegucka – 3, Dobrosława Skorupska – 2/,z  Rydzyną 2:0 / bramki: Dobrosława Skorupska – 2/  z Drobninem 4:0 /bramki: Dobrosława Skorupska – 3, Katarzyna Sławińska – 1/ i zremisował z Kąkolewem 0:0. Zwycięski zespół otrzymał okazały puchar , a zawodniczki trzech najlepszych drużyn pamiątkowe medale. Naszą szkołę w turnieju reprezentowały: Dobrosława Skorupska, Eliza Hadrysiak, Zofia Łaszczyńska, Marta Ostropolska, Zuzanna Sniegucka, Patrycja Zep, Oliwa Jankowska, Katarzyna Sławińska, Natalia Musielak.MARIA SUDER I URSZULA CZWOJDRAK NAGRODZONE
1.03.2019 r podczas XXIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
Z naszej szkoły nagrodzone zostały Maria Suder i Urszula Czwojdrak z oddziału przedszkolnego „Wesołe Skrzaty”.
Dziewczynki osobiście odebrały nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.   Danuta Kamińska


PIEKARNIA
26 lutego dzieci z oddziałów przedszkolnych: „Mali odkrywcy” oraz „Wesołe Skrzaty” odwiedziły piekarnię w Osiecznej. Dzieci zwiedziły zakład oraz przyjrzały się z bliska pracy piekarzy, aby zaobserwować cykl produkcyjny pieczenia chleba. Wycieczka rozpoczęła się w magazynach, gdzie składowane są worki z mąką. Wrażenie zrobiły na dzieciach duże rozmiary maszyn służące do wyrobu ciast oraz  piece piekarnicze. Na koniec dzieci zostały obdarowane pysznymi ciasteczkami.

   Karolina Majchrzak


TŁUSTY CZWARTEK

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”.


28 lutego zgodnie z tradycją chrześcijańską obchodziliśmy w naszej szkole tłusty czwartek, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Z tej okazji zajadaliśmy się pączkami i faworkami, które są symbolem tego dnia.
Samorząd Szkolny serdecznie dziękuje rodzicom za zaangażowanie w przeprowadzoną akcję.

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


ZABAWA KARNAWAŁOWA
28 lutego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Najpierw bawili się uczniowie klas IV-VI, a potem ustąpili miejsca starszym kolegom i koleżankom. Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Różnorodna muzyka wprawiła wszystkich w doskonały nastrój, a kiedy czas zabawy dobiegł końca, z żalem opuszczano parkiet.

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuje i jednocześnie prosi zainteresowanych Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 0050/1/2019 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, a także kryteriów branych pod uwagę  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
   Mirosława Graf


MISTRZOSTWA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ
W Drobninie odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w piłce siatkowej klas 6 i młodszych.
Drużyna naszej szkoły zajęła w tym turnieju I miejsce pokonując zespoły z Drobnina, Lipna i Wijewa  2:0. Nasi chłopcy wystąpili w składzie: Adam Więckowiak, Kamil Bartlewicz Aleksander Kozłowski, Łukasz Maćkowiak, Tomasz Mania, Michał Maślonka. Michał Skorupski, Oskar Śniegucki, Jeremiasz Włodarczyk, Patryk Zep. Zwycięska drużyna z Pawłowic będzie reprezentować Powiat Leszczyński w turnieju na szczeblu rejonowym.

   Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc przy organizacji zabawy karnawałowej,  która odbyła się 16 lutego2019 roku w Nowej Wsi.
   Imprezy tego typu, to jeden ze sposobów integracji lokalnego środowiska. Spotkania i wspólna zabawa,niosą za sobą radość i uśmiech oraz pomoc dla innych.
   Jednak, aby w dalszym ciągu, to kontynuować potrzebni są ludzie dobrej woli, tacy jak Państwo.

1.    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – Franciszek Konopka – Leszno.
2.    Firma „Gama” – Wiesława i Marek Małycha – Leszno.
3.    Firma „Primokno” – Leszno.
4.    Leszczyńskie Centrum Logistyczne  Marek Grześkowiak – Leszno.
5.    Firma „Mag-Car”- Magdalena Terakowska, Paweł Terakowski – Leszno.
6.    Firma „Toms” – Leszno.
7.    HJ Heinz Polska Sp z o.o. – Pudliszki.
8.    Państwo Marta i Sebastian Fiszer – Oporowo.
9.    Biuro „Partner”.
10.    Gabinet Kosmetyczny Beata Kowalik –Leszno.
11.    Fryzjer – „Strefa Piękna”- Karolina Połczyk –Pawłowice.
12.    Gabinet Kosmetyczny „Harmonia” – Karolina Kasina – Pawłowice.
13.    Starosta Powiatu Leszczyńskiego.
14.    Firma „Eko-Agro” – Krobia.
15.    Firma „TM-TOYS” – Szczecin.
16.    Firma Handlowo Usługowa – Katarzyna Spyrka – Pawłowice.
17.    Państwo Barbara i Jurek Małeccy – Pawłowice.
18.    Firma „Euro- Comfort” –Leszno.
19.    Instytut Zootechniki. Państwowy Instytut Badawczy – Pawłowice.
20.    Pani Monika Szady – Pawłowice.
21.    Firma „Takko-Beef” – Monika Jakubowska – Leszno.
22.    Państwo Czwojdrak – Kociugi.
23.    Firma „Szybowce&Szybownictwo” – Maciej Malarczyk – Kociugi.
24.    Pani Katarzyna Wysocka i Pan Michał Michalski - Pawłowice.
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ TYM SPONSOROM, KTÓRZY CHCĄ POZOSTAĆ ANONIMOWI.
                                        DZIĘKUJEMY:
1.Wszystkim Paniom, które upiekły pyszne ciasta.
2.Paniom i Panom, którzy pomogli przygotować i posprzątać salę.
3.Oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskiwanie sponsorów.


BAL KARNAWAŁOWY KLAS 0 - 3
W środę  20 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas 0-III. Bogaty program tańców,  zabaw i konkursów sprawił, iż żadne dziecko się nie nudziło. Dzieci wystąpiły w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach przygotowanych przez rodziców. Każde dziecko otrzymało  słodki upominek.   Magdalena  Ratajczak

WYJAZD NA LODOWISKO
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach propagują różne formy spędzania wolnego czasu. 11 lutego klasa VIII wraz z opiekunami wyjechała na lodowisko do Gostynia. Celem wycieczki było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, integracja grupy oraz dobra zabawa. Podczas godzinnego pobytu młodzież aktywnie spędziła czas. Jedni popisywali się swoimi umiejętnościami, drudzy starali się wygrać z grawitacją na lodowisku. Tak czy inaczej, wszyscy bawili się doskonale!   Joanna Pietrzykowska


WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI
W dniu 28 stycznia  uczniowie klasy drugiej i trzeciej pod opieką swoich wychowawczyń udali się do parku rozrywki w Lesznie.  Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz integracja uczniów.   Magdalena Ratajczak


„MAJSTERKOWO”  CZYLI WYCIECZKA DO CASTORAMY – KLASA II
W dniu 13.02.2019 r. uczniowie klasy II  uczestniczyli w warsztatach „Majsterkowo” organizowanych przez Castoramę w Lesznie. Głównym celem warsztatów było rozbudzanie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzania wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych a także zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej. Tematem zajęć technicznych były zabawki z drewna. Z pomocą wykwalifikowanych pracowników Castoramy chłopcy wykonali skrzynkę na narzędzia, a dziewczynki – kołyski. Za wykonane zadania uczniowie otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz wykonane zabawki.

   Magdalena Ratajczak


„JA I MOJA RODZINA”
Julia Grzegorzewska, 6-latka z oddziału przedszkolnego została laureatką konkursu plastycznego pt. „Ja i moja rodzina”. Spośród zgłoszonych prac, wybrano 12 najlepszych, które ilustrują kalendarz na rok 2019, wydany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
Dzieci uczestniczące w konkursie, dowolnymi technikami plastycznymi przedstawiły własny sposób postrzegania rodziny, wzajemnych relacji, a także spędzonego wspólnie czasu.
Julia wraz z rodzicami wzięła udział w gali, podczas której nagrody wręczył  osobiście wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman.   Karolina Majchrzak


SUKCES ZUZI I ELIZY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„ANIOŁY NIEPODLEGŁOŚCI”

W tym  roku szkolnym z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs „ANIOŁY NIEPODLEGŁOŚCI”.
 Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności, doskonalenie umiejętności, wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, oraz stworzenie możliwości prezentacji swoich prac w grupie młodzieży uzdolnionej.
Do konkursu przystąpili uczniowie klasy III gimnazjum naszej Szkoły, przygotowując prace pod kierunkiem wychowawczyni p. Kingi Urbańczak. 
Wszystkie prace nadesłane na konkurs jury oceniło jako bardzo ciekawe i wymagające od autorów dużego wkładu pracy oraz zaangażowania i pomysłowości. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat i 10-15 lat.
Powołana przez organizatorów komisja przyznała uczennicom klasy III  gimnazjum: Zuzannie Jankowiak – III miejsce, a Elizie Hadrysiak  - wyróżnienie.
Ogłoszeniu wyników towarzyszyła wystawa prac uczestników i zwycięzców konkursu.
Naszym uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Kinga Urbańczak


PRACA ZUZI
NA WYSTAWIE OGÓLNOPOLSKIEJ

W tym roku szkolnym IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu zaprosiło uczniów z całej Polski do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bohaterowie Niepodległej”, nad którym patronat objęli Kuratorium Oświaty i Starosta Powiatu Olkuskiego.
Celem konkursu było kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i patriotycznej, poszerzenie wiedzy historycznej, a także rozwijanie kreatywności oraz artystycznej wrażliwości młodego pokolenia.
Wśród uczestników tego konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali prace pod kierunkiem p. K. Urbańczak. Komisja konkursowa obejrzała i oceniła prace z 29 szkół z całej Polski. Wśród prac, które zakwalifikowano na wystawę pokonkursową znalazła się praca naszej uczennicy z klasy III gimnazjum – Zuzanny Jankowiak.
Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie, a Zuzi gratulujemy!

   Kinga Urbańczak

FERIE NA SPORTOWO
W pierwszym tygodniu ferii zimowych  w naszej szkole odbywały się zajęcia sportowe.  Dziewczęta i chłopcy wzięli udział w zajęciach z piłki nożnej i piłki siatkowej.


ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

W 100. rocznicę wybuchu powstania uczciliśmy pamięć Wielkopolan,
dla których jedną z głównych treści życia
była walka o prawo powrotu w ojczyste granice.


ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO


Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku,
teren Wielkopolski nie znalazł się w granicach Rzeczpospolitej.
Walka o powrót do macierzy rozpoczęła się 27 grudnia 1918r.
 w godzinach popołudniowych, gdy w centrum Poznania padły pierwsze strzały.
Wówczas rozpoczął się bój mieszkańców całej  Wielkopolski o wolność
 oraz usunięcie pruskiego zaborcy.
O powodzeniu powstania,
zadecydował spontaniczny i masowy udział całego ludu wielkopolskiego.
Powstanie Wielkopolskie zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym.
To dzięki niemu, po 123 latach niewoli, ogłoszona została niepodległość,
a Wielkopolska wróciła do upragnionej macierzy.
W historii naszego narodu było to jedyne powstanie zakończone zwycięstwem.


W piątek 11 stycznia 2019r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach oraz zaproszeni goście, m. in. Wójt Gminy Krzemieniewo p. R. Sobecki, Starosta Powiatu Leszczyńskiego p. J. Wawrzyniak, dyrektorzy szkół  i przedszkoli, radni naszej gminy, sołtysi, wzięli udział w uroczystym apelu z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY. A w tym roku były one wyjątkowe, bowiem ich myślą przewodnią była 100. rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
W programie artystycznym, uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką wychowawczyni p. K. Urbańczak i przy współpracy p. W. Jarusa oraz p. M. Rosika, ukazali drogę Wielkopolski do odzyskania wolności. Ważne jest bowiem upowszechnianie znajomości tematu tradycji niepodległościowych Wielkopolski oraz ukazywanie zależności pomiędzy poszczególnymi zaborami w kontekście walk niepodległościowych. 
Utwory poetyckie oraz pieśni patriotyczne umacniają wśród społeczności kultywowanie polskiej tradycji, pogłębiają tożsamość narodową, a także poczucie wspólnoty narodowej. Powstanie Wielkopolskie było bardzo ważnym punktem na drodze rodzącej się II Rzeczpospolitej. Przyczyniło się w znacznej mierze do upowszechnienia w Europie poglądu o polskości Wielkopolski. Jednak nie bez znaczenia pozostawał fakt, że ponad 123 lata Wielkopolska była pod zaborem pruskim. Dlatego też treść uroczystego apelu była przekrojem przez historię Wielkopolski w XIX wieku i próbą wskazania na siłę tożsamości narodowej Wielkopolan.
Apel został zwieńczony wręczeniem nagród zwycięzcom Gminnego Konkursu „KARTKA Z ALBUMU O PWSTAŃCU WIELKOPOLSKIM”.
Dyrektor Szkoły p. Mirosława Graf podziękowała uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz gościom, którzy uczestniczyli w tak ważnym wydarzeniu życia szkoły.

   Kinga Urbańczak


MISTRZOSTWA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ
W Drobninie odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w piłce siatkowej.
Drużyna naszej szkoły zajęła w tym turnieju I miejsce pokonując zespoły z Kaczkowa i Święciechowy po 2:0 oraz reprezentację drobińskiej szkoły 2:1. Nasi chłopcy wystąpili w składzie: K. Bartlewicz, S. Kamieniarz, A. Dudkowiak, B. Jagielski, W. Włodarczyk, M. Pindara, P. Pindara. Zwycięska drużyna Pawłowic będzie reprezentować Powiat Leszczyński w turnieju na szczeblu rejonowym.
ZEBRANIE Z RODZICAMI
Dnia 10.01.2019r. odbyło się półroczne zebranie z rodzicami. Składało się ono z dwóch części.
W pierwszej rodzice wysłuchali prelekcji Pani psycholog M. Wieczorek – Stachowicz pt. „ Wystarczająco dobry rodzic”, dzięki któremu dowiedzieli się w jaki sposób radzić sobie ze swoimi dziećmi w trudnych sytuacjach. Następnie uczniowie klas IV pod opieką swoich wychowawców – Państwa Pauliny Michalak i Waldemara Jarusa przedstawili świąteczny program artystyczny. Rodzice zostali zapoznani również z wynikami klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze oraz z ocenami zachowania, które przedstawiła Pani wicedyrektor Maria Wawrzyniak.

Druga część spotkania odbyła się w klasach z wychowawcami.
Wszystkim uczniom jak i rodzicom życzymy przyjemnych oraz bezpiecznych ferii zimowych !!! :)


DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dnia 9 stycznia o godzinie 10.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. Wszystkich gości serdecznie przywitała Pani Dyrektor Mirosława Graf i złożyła życzenia z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka. Dzieci  pod kierunkiem swoich Pań: Magdaleny Ratajczak, Henryki Tobółki,  Marzanny Błocian  przygotowały i  przedstawiły program artystyczny. Po części artystycznej  szczególni goście, babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na  poczęstunek do klas i obdarowani upominkami.

   Magdalena Ratajczak


PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH

PONIEDZIAŁEK

14.01.2019

WTOREK

15.01.2019

ŚRODA

16.01.2019

CZWARTEK

17.01.2019

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĘTA

10.00-11.00

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY

10.00-11.30

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĘTA

10.00-11.00

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY

10.00-11.30

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY

11.00-12.00

PIŁKA SIATKOWA

11.30-13.00

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY

11.00-12.00

PIŁKA SIATKOWA

11.30-13.00

PIŁKA SIATKOWA

12.00-13.00

 

PIŁKA SIATKOWA

12.00-13.00

 REKRUTACJA 2019/2020


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚPIEWACZY W KĄKOLEWIE
3 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół w Kąkolewie odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy – kolęd, pastorałek i piosenek zimowych. Prezentacje młodych wokalistów oceniało jury w składzie: P. Cecylia Glapiak, P. Barbara Kaczmarek-Kryś, P. Paula Juskowiak oraz P. Zbigniew Schulz. Naszą szkołę wspaniale reprezentowali: Maria Matysiak, Nikola Niedzielska, Alan Tomowiak, Michał Włodarczyk, Filip Pietrzykowski, Miłosz Franek i Amelia Majewska z klasy 2, Laura Maśląka z klasy 3, Nikola Józefiak i Patryk Lenort z klasy 5a oraz Zofia Stachowiak, Zuzanna Jankowiak i Eliza Hadrysiak z klasy 3 gim. Laura Maśląka z klasy 3 zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas 1-3. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli: Magdalenę Ratajczak i Michała Rosika.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom !DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI - AUTOBUS I
SZKOŁA PAWŁOWICE, OPORÓWKO


Kursy

Dowóz szkoła Pawłowice – Oporówko

1

Oporowo (655) – Oporówko (658) – Pawłowice szkoła

2

Lubonia (715) – Pawłowice szkoła

3

II autobus

Kociugi (715) – Pawłowice szkoła (725) – Robczysko (730) – Pawłowice bloki przedszkole

(735) – Pawłowice szkoła

4

Pawłowice Gościniec (725) – Pawłowice Mały Dwór I, Mały Dwór II (730) – Pawłowice szkoła – Pawłowice przedszkole

5

Lubonia (800) – Oporowo (805) – Oporówko szkoła


Kursy

Godziny

Rozwóz szkoła Pawłowice - Oporówko

1

1235

Pawłowice szkoła – Pawłowice bloki – Robczysko – Kociugi

2

1325

Pawłowice przedszkole – Pawłowice szkoła – Mały Dwór

3

1340

Pawłowice szkoła – Pawłowice przedszkole bloki – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo

4

1425

Pawłowice szkoła – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo

5

1510

Pawłowice szkoła – Robczysko – Kociugi – Lubonia – Oporówko – Oporowo /poniedziałek, wtorek/
OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY
Uczniowie klasy drugiej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Dziecięce porady na dorosłych odpady” organizowanym w ramach projektu „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Konkurs ten polegał na wykonaniu plakatu promującego recykling i selektywną zbiórkę odpadów wtórnych. Nasi uczniowie zajęli trzecie miejsce i otrzymali cenne nagrody. Gratulujemy!   Magdalena Ratajczak


„JEST POKÓJ I NADZIEJA...”
W duchu tych słów dnia 21 grudnia 2018 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel świąteczny.  Atmosfera spotkania była pełna radości i wesela. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Pani Dyrektor Mirosława Graf złożyła całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do wspólnego obejrzenia przedstawienia świątecznego, który przygotowali uczniowie klas 4 wraz ze swoimi wychowawcami, p. P. Michalak oraz p. W. Jarusem. Śpiewane przez uczniów piosenki i kolędy oraz recytowane przez nich wiersze miały przypomnieć wszystkim zgromadzonym, co tak naprawdę jest ważne w tych wyjątkowych dniach. Uczniowie naszej szkoły należący do ogniska muzycznego zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury również przygotowali piękny i wzruszający pokaz kolęd z gitarą w ręku. Wraz z prowadzącą zajęcia, p. Katarzyną Maliszewską, występujący zagrali na gitarze znane wszystkim kolędy, tym samym zachęcając uczniów do wspólnego kolędowania. Podczas apelu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz Wymowy Angielskiej”, który odbył się 11 grudnia 2018 r. i który skierowany był do uczniów klas 2 i 3 SP. Występy uczniów oceniały p. R. Ślusarz oraz p. P. Michalak. Pani M. Ratajczak ogłosiła wyniki konkursów ogólnopolskich: Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego oraz Ogólnopolskiego Konkursu z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Laureaci wszystkich konkursów otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Po apelu uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich sal, żeby w przyjemnej świątecznej atmosferze spędzić wigilię w mniejszym już, klasowym gronie, podzielić się opłatkiem z kolegami i koleżankami, złożyć sobie najlepsze życzenia, wspólnie śpiewać kolędy i poczęstować się smacznym piernikiem.

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą nauczyciele oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

   Paulina Michalak


ŚWIĘTO WOLONTARIUSZY
10. grudnia wolontariusze z naszej szkoły zaprosili cała społeczność szkolną, aby przedstawić  swoje dotychczasowe działania. Prezentacja nie miała formy nudnego wykładu … Wolontariusze wcielili się w role tancerzy, piosenkarzy, aktorów,  raperów, recytatorów – było to nie lada wyzwanie !!! Wolontariusze, którzy na co dzień mają wiele obowiązków, pokazali,  jak potrafią świetnie współdziałać, dobrze się przy tym bawić i czerpać satysfakcję. Występ był też okazją do podziękowania wszystkim, którzy angażują się w przeprowadzane akcje. Dziękujemy !!!

   WOLONTARIAT


PARTNERSKA CHOINKA
6 grudnia wolontariusze z naszej szkoły zgromadzili się przy choince stojącej przed Urzędem Gminy w Krzemieniewie i wraz z mieszkańcami całej gminy uczestniczyli w jej przystrajaniu. Własnoręcznie zrobione ozdoby można było zawieszać wysoko, unosząc się nad ziemią dzięki specjalnemu podnośnikowi. W tym dniu nie zabrakło  Świętego Mikołaja i Śnieżynki, którzy zabawiali najmłodszych.   WOLONTARIAT


GMINNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA
30. listopada w Domu Kultury w Garzynie odbyła się III edycja gminnego Dnia Wolontariusza, podsumowująca działalność wolontariuszy w roku 2018. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się również wolontariusze z naszej szkoły. Podczas uroczystości wójt gminy Krzemieniewo Radosław Sobecki wręczył okolicznościowe dyplomy oraz upominki: Elizie Hadrysiak, Karolinie Grześkowiak, Joannie Rosińskiej, Patrykowi Juskowiakowi oraz paniom Teresie Górczak i Karolinie Majchrzak.
Wydarzenie stało się też okazją do ogłoszenia wyników konkursu "Flaga na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości" organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie. Nagrodę za zajęcie II miejsca odebrała Lena Ciesielska z klasy III.
Wyjątkowości tego wieczoru dopełnili, swym występem muzycy: Wojciech Frąckowiak i Maciej Mielcarek, absolwenci naszej szkoły.


fot. Damian Marciniak
   WOLONTARIAT


WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
„Czas Bożego Narodzeni,
to czas wyjątkowy
i każda szkoła świętuje go inaczej.
Jest to czas uroczystych spotkań
z uczniami i  nauczycielami, a także Przyjaciółmi Szkoły”.

Jedno z wyjątkowych spotkań, pod nazwą „Wieczornicy”, odbyło się w poniedziałek 17 grudnia 2018r. w Szkole w Pawłowicach. Zgromadzili się na nim uczniowie, nauczyciele i Przyjaciele Szkoły. Na spotkanie przybyli między innymi Wójt Gminy Krzemieniewo p. Radosław Sobecki i p. Andrzej Pietrula, radni naszej gminy i powiatu, członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie Rady Rodziców, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze Szkołą oraz darczyńcy.
Motywem przewodnim tegorocznego spotkania była historia kolędy, która tak pięknie wpisuje się w tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Program słowno – muzyczny przedstawili uczniowie pod kierunkiem p. K. Urbańczak i p. M. Rosika.
Kolędy i pastorałki śpiewali nie tylko rozśpiewani uczniowie, ale również zaproszeni goście. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom „Wieczornicy”. Dzięki temu atmosfera spotkania była pełna radości i wesela.
Wspólnemu kolędowaniu towarzyszyły liczne życzenia i podziękowania oraz nadzieja na dalszą współpracę.

   Kinga Urbańczak


NAGRODA DLA ZUZANNY JANKOWIAK W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
W grudniu został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  „Kartka z wakacji”.

Na konkurs wpłynęło 2 547 prac z 256 placówek oraz 56 prac indywidualnych z całej Polski.
Komisja, biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem, estetykę, samodzielność oraz ciekawą interpretację tematu, wyobraźnię, pomysłowość i wrażliwość młodych artystów postanowiła nagrodzić i wyróżnić autorów najciekawszych prac. Ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach nagrodę otrzymała Zuzanna Jankowiak, uczennica  klasy 3 gimnazjum.


   Henryka Tobółka


PODSUMOWANIE WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
W sobotę  w Pleszewie odbył się 22 Finał Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Na konkurs  nadesłano blisko 2000 tysiące prac ze 186 placówek z całej Wielkopolski. Jury, którego przewodniczącą była Katarzyna Maniewska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, rozpatrywało prace pod kątem autentyczności przekazu plastycznego. Oceniane było również zaangażowanie w kreację rysunkową, malarską, graficzną czy biegłość wykonania kompozycji i walory estetyczne.
Wśród nagrodzonych  znalazły się uczennice z naszej szkoły: Eliza Hadysiak zajęła 2 miejsce, a Dominika Ratajczak otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy.   Henryka Tobółka

POMAGAMY!
W grudniu zakończyła się akcja pomocy dla Stefanii, uczennicy klasy III. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie naszych działań.

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakMIKOŁAJKI W PARKU TRAMPOLIN W LESZNIE
Trampoliny, ścieżki akrobatyczne i przyrządy gimnastyczne – te i inne atrakcje mieli do dyspozycji uczniowie klasy drugiej i trzeciej, którzy udali się na MIKOŁAJKOWĄ wycieczkę do parku trampolin Jump World w Lesznie. Zabawa była świetna. Każdy skakał, wrzucał piłkę do kosza po odbiciu z trampoliny oraz trenował ewolucje, lądując bezpiecznie w basenie z gąbkami. Uczniowie spędzili tam niezapomniane dwie godziny.

   Magdalena Ratajczak


SPOTKANIE Z WYCHOWANKAMI DOMU DZIECKA ZE WSCHOWY
W piątek 7 grudnia w Drobninie odbyło się  spotkanie świąteczne z wychowankami Domu Dziecka ze Wschowy. W spotkaniu wzięli  udział członkowie SU z Drobnina i Pawłowic wraz z opiekunami, Dyrekcja obu szkół, oraz pan Wójt. Po uroczystej kolacji dzieci dekorowały  pierniki i brały udział w grach i turniejach przygotowanych przez opiekuna Samorządu w Drobninie.


   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


WYNIKI GMINNEGO KONKURSU
„KARTKA Z ALBUMU O POWSTAŃCU WIELKOPOLSKIM”

Kategoria wiekowa: I (kl. I - III SP)

I miejsce    Michał Włodarczyk         SZKOŁA PAWŁOWŁOWICE

W tej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa
nie przyznała II i III miejsca oraz wyróżnień.

Kategoria wiekowa: II (kl. IV - VI SP)

I miejsce     Szymon Aleksandrzak        SZKOŁA W GARZYNIE
III miejsce     Oskar Śniegucki               SZKOŁA W PAWŁOIWCACH

W tej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa
nie przyznała II miejsca oraz wyróżnień.

Kategoria wiekowa: III (kl. VII - VIII SP i III GIMN.)

I miejsce     Michał Pindara            SZKOŁA W PAWŁOWICACH
        Dominika Ratajczak               SZKOŁA W PAWŁOWICACH

II miejsce     Eliza Hadrysiak         SZKOŁA W PAWŁOWICACH
        Michalina Karolewicz            SZKOŁA W DROBNINIE

III miejsce    Piotr Pindara             SZKOŁA W PAWŁOWICACH
        Anna Piotrowiak                   SZKOŁA W PAWŁOWICACH
        Julia Raburska                       SZKOŁA W PAWŁOWICACH


WYRÓŻNIENIA:

•    Zuzanna Jankowiak             SZKOŁA W PAWŁOWICACH
•    Joanna Rosińska                 SZKOŁA W PAWŁOWICACH
•    Zofia Stachowiak                SZKOŁA W PAWŁOWICACH
•    Karolina Śmieszała              SZKOŁA W PAWŁOWICACH
   KOMISJA KONKUIRSOWA:

Henryka Tobołka
Kinga Urbańczak
Katarzyna Marciniak


MIKOŁAJKI
6 grudnia lekcje odbywały się w bardzo świątecznej atmosferze. Od rana na korytarzu stanęła piękna choinka ustrojona przez członków Samorządu Szkolnego. Następnie zgodnie z oczekiwaniami pojawił się Mikołaj wraz ze swoją świtą. Brak śniegu nie przeszkodził Świętemu i od pierwszej godziny lekcyjnej na korytarzach szkolnych słychać było dzwonek i charakterystyczny głos : „Ho, ho, ho”. Każdy uczeń otrzymał słodki upominek, Mikołaj nie zapomniał też o nauczycielach i innych pracownikach szkoły.

   Joanna Pietrzykowska, Magdalena Ratajczak


PODZIEL SIĘ PLUSZAKIEM!
Pod takim hasłem została zorganizowana akcja Samorządu mająca na celu zebranie jak największej liczby pluszowych misiów oraz innych przytulanek.
6 grudnia maskotki trafiły do leszczyńskiego szpitala, by pocieszyć chore i poszkodowane w wypadkach dzieci. Wszystkim darczyńcom – uczniom i oczywiście rodzicom- serdecznie DZIĘKUJEMY! Jak zawsze można było na Was liczyć!   Joanna Pietrzykowska, Magdalena Ratajczak


PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU NA „KRÓTKI FILM O HIV”
28.11.2018 r. w Auli III Liceum Ogólnokształcącego odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu na „Krótki film o HIV” organizowanego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny województwa wielkopolskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej. Filmy wskazują na zachowania pozwalające chronić się przed HIV i zachęcają do wykonania testu w kierunku zakażenia po każdej sytuacji ryzykownej. W naszym powiecie zwycięzcą zostały Karolina Grześkowiak, Eliza Hadrysiak, Zuzanna Jankowiak uczennice III klasy gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, które wezmą udział w finale wojewódzkim 7 grudnia w kinie Muza w Poznaniu. Gratulujemy dziewczętom wygranej !!! Podczas spotkania wykład wygłosiła Pani Hanna Jędrzejewska kierownik leszczyńskiego MONARU.
Relację z podsumowania konkursu można obejrzeć tutaj, natomiast film naszych uczennic pod tym adresem.

   Katarzyna Marciniak


ZABAWA ANDRZEJKOWA
Według dawnych wierzeń noc świętego Andrzeja miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć w przyszłość. Dzisiaj andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Ten niezwykły czas miał miejsce w czwartek 29.11.2018r., kiedy to przedszkolacy, uczniowie klas I – III, IV- VIII SP oraz klasy gimnazjalnej uczestniczyli w dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Szkolny. Wszyscy dobrze się bawili, miło spędzili czas i zadowoleni z bagażem andrzejkowych wrażeń wrócili do domów.

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakNARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA PODUMOWANY
26 listopada na lekcij wychowawczej odbył się apel podsumowujący całoroczny program:

Celem tego Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych, z czego 12 tysięcy to wsparcie rządowe, a 3 tysiące to wkład własny. 
Wszysto rozpoczęło się na początku roku kalendarzowego. Wtedy to wśród uczniów został  przeprowadzony sondaż, jakie książki powinny zostać zakupione. Można było wybrać wskazne tytuły lub dopisać własne propozycje. Gdy wszystkie książki już zapisane pojawią się na półkach, będzie można poszukać tej oczekiwanej, choć nie wszystkie z różnych względów zostały zakupione.
Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o książki dla najmłodszych, dla starszych dzieci i dla młodzieży. Zakupione zostały brakujące lektury, ale głównie książki, które można określić jako nowości wydawnicze z beletrystyki. Ogółem jest to 728 książek. Pewna część książek zasili księgozbiór biblioteki w Oporówku.
W związku z realizacją Programu podjęliśmy różnorodne działania. Wymieniając chronologicznie, były to:
    • Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
    • Spotkanie w Stumilowym Lesie dla klas 1-3 połączone z pasowaniem na czytelnikó uczniów klasy 1
    • Spotkanie poetyckie z poezją Wojciecha Młynarskiego
    • Obchody Międzynarowdowego Dnia Książki dla Dzieci
    • Konkurs "100 wierszy na stulecie Niepodległości"
    • Konkurs fotograficzny – zdjęcie obrazujące cytat
    • Spotkania z teatrzykiem Kamishibai dla młodszych uczniów
    • Udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam"
    • Noc Bibliotek z ułańską fantazją, połączona z zabawą w esape room
    • Narodowe Czytanie
    • Dzień Głośnego Czytania
    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, a w nim konkursy na altruitki, zdjęcie sleeveface, karty teatrzyku Kamishibai i przedstawienie ich dzieciom
    • Udział w warsztatch "Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy", które odbyły sie w Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie.

Przez cały rok trwała też realizacja projektu pt. "Ciekawe książki nie stoją na półkach". Uczniowie wszystkich klas mogli usystematyzować swą wiedzę na temat korzyści wynikających z czytania książek i zapoznać się z książką im polecaną.
Wszystkie podejmowane  działania miały służyć rozbudzaniu wśród uczniów potrzeby czytania.
W drugiej części apelu nastąpił występ uczniów klasy trzeciej gimnazjum i klasy siódmej. Obejrzeliśmy szkolną scenkę rozgrywającą sią w "przerażającym" świecie opanowanym przez komputery. Poznaliśmy też krótką historię powstania książki i wysłuchaliśmy dwóch piosenek o korzyściach czytania. Aktorzy otrzymali za swój występ brawa i wiele pochwał.
    Był również czas na wręczenie nagród za udział w bibliotecznych konkursach.
KONKURS "100 WIERSZY NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI"
    • Zuzanna Jankowiak klasa 3 gimnazjum
    • Igor Biernzczyk klasa 5a
    • Patrycja Błocian klasa 8
    • Filip Rozwalka klasa 8

KONKURS NA NAPISANIE UTWORU ZWANEGO ALTRUITEK
    • Zuzanna Hemmerling klasa 3 sp
    • Małgorzata Rozwalka klasa 3 sp
    • Alicja Włodarczak klasa 3 sp
    • Igor Biernaczyk klasa 3 sp

KONKURS NA KARTY TEATRZYKU KAMISHIBAI
    • Patrycja Błocian klasa 8

KONKURS NA ZDJĘCIE TYPU SLEEVEFACE
    • Zuzanna Hemmerling klasa 3 sp
    • Igor Biernzczyk klasa 5a

GŁOŚNE CZYTANIE
    • Maja Spyrka klasa 1
    • Lilianna Białek klasa 4a
    • Maciej Kubiaczyk klasa 6a

Ewa Dąbrowska


KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
14 listopada br. w bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Oblicza mojej Ojczyzny". Celem konkursu było głównie uczczenie setnej rocznicy odzykania Niepodległości, ale także doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. Do konkursu przystąpili uczniowie podzieleleni na dwie grupy wiekowe: I grupa to uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, a druga grupa – klas: siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum. Recytatorzy przedstawili jeden dowolnie wybrany utwór ukazujący miłość do Ojczyzny. Deklamowali też tak, aby ukazać swoje uczucia patriotyczne, co spowodowało, że podczas spotkania panowała uroczysta atmosfera. Sprzyjał temu również występ Macieja Kubiaczyka, który zagrał utwór pt. "Wojenko, wojenko" i piosenka pt. "Ta ojczyzna" odśpiewana przez Zuzannę Jankowiak. W trakcie obrad jury w repertuarze patriotycznym  rozśpiewała się też publiczność – rodzice i uczniowie.
Wszyscy recytatorzy byli bardzo dobrze przygotowani i poziom konkursu był wyrównany, trudno więc było wyłonić zwycięzców. Ostatecznie jury w składzie: p. Joanna Pietrzykowska, p. Teresa Górczak, p. Ewa Dąbrowska wyłoniła następujących laureatów:
I grupa:
I miejsce – Bartosz Jakubowski kl. VI a
II miejsce - Michał Maślonka kl. VI b
III miejsce – Marta Ciszakkl. VI a
II grupa:
I miejsce – Zofia Stachowiak kl. III gimnazjum
II miejsce -  Patryk Ryczkowsi kl. VIII
III miejsce – Zuzanna Jankowiak kl. III gimnazjum
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiatkowe dyplomy, a ngrodami były oceny celujące z języka polskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Monika Żalik, Joanna Pietrzykowska, Ewa Dąbrowska

REKOLEKCJE
REKOLEKCJE 3, 4, 5 grudnia 2018 r.

3 grudnia  2018 r. - poniedziałek

czas trwania

klasy

rodzaj zajęć

8.00 – 9.30

VI a b, VII, VIII, III gimnazjalna

rekolekcje

9.45 – 11.15

I, II, III, IV a b, V a b – szkoła podstawowa i oddział przedszkolny

rekolekcje

10.00 – 11.15

VIII – sala nr 8

przygotowanie do egzaminu – j. Polski - J. Pietrzykowska

10.00 – 10.45

III – sala nr 11

przygotowanie do egzaminu – chemia – D. Patelka,

10.50 -11.35

III – sala nr 11

przygotowanie do egzaminu – matematyka – K. Ignaszak

11.40 -12.25

III – sala nr 11

przygotowanie do egzaminu – j. polski – M. Żalik

12.30 – 13.15 III – sala nr 32
III – sala nr 11
przygotowanie do egzaminu – j. Angielski - R. Ślusarz
przygotowanie do egzaminu – j. Niemiecki - A. Andrzejewska

    • Świetlica przy kościele – 7.45 – 8.00 – I. Ratajczak
    • Godz. 8. 00 – zebranie nauczycieli uczących w oddziale przedszkolnym i w klasach I – III.
    • Opieka – klasa V a – A. Andrzejewska
4 grudnia 2018 r. - wtorek
czas trwania klasy rodzaj zajęć
8.00 – 9.30
8.00 – 8.45
VI a b, VII, VIII,
III gimnazjalna
rekolekcje
9.45 – 11.15 I, II, III, IV a b, V a b – szkoła podstawowa i oddział przedszkolny rekolekcje
10.00 – 11.15 VIII przygotowanie do egzaminu – j. Angielski - R. Ślusarz
9.00 – 10.00 III – mała sala gimn.
III – sala nr 48
Próbny egzamin historia, wos – K. Urbańczak
- E. Dąbrowska
11.00 -12.30 III – mała sala gimn.
III – sala nr 48
Próbny egzamin z języka polskiego, – D. Patelka/ H. Tobółka
- Z. Tomiński


 • Świetlica przy kościele – 7.45 – 8.00 – M. Rosik
 • Spotkanie przewodniczących zespołów samokształceniowych – godz. 11.30 – gabinet dyrektora.
 • Spotkanie nauczycieli uczących w tym samym oddziale – klasy IV – VIII i III gimnazjalna - godz. 15.10.
5 grudnia 2018 r. - środa
czas trwania klasy rodzaj zajęć
8.00 – 9.30
8.00 – 8.45
VI a b, VII, VIII,
III gimnazjalna
rekolekcje
9.45 – 11.15 I, II, III, IV a b, V a b – szkoła podstawowa i oddział przedszkolny rekolekcje
10.00 – 11.15 VIII przygotowanie do egzaminu – matematyka K. Ignaszak
9.00 – 10.00 III – mała sala gimn.
III – sala nr 48
Próbny egzamin przedmioty przyrodnicze – M. Poprawska
- Z. Tomiński
11.00 -12.30 III – mała sala gimn.
III – sala nr 48
Próbny egzamin z matematyki – K. Urbańczak / M. Ratajczak
- M. Błocian


 • Świetlica przy kościele – 7.45 – 8.00 – E. Dąbrowska

kursy autobusów

3, 4 grudnia 2018 r.

dojazd odjazd
Klasy - VI a b, VII, VIII,
III gimnazjalna - zgodnie z rannym planem kursów autobusów.
Klasy – VI ab, VII
9.50 – Robczysko, Kociugi, Lubonia, Oporówko, Oporowo
Klasa VIII – 11.30.
Klasa III gimnazjalna – 14.20.
Klasy I – V i oddziały przedszkolne
9.10 – Oporówko
9.15 – Oporowo
9.20 – Lubonia
9.25 – Szkoła
9.30 – Robczysko
9.35 – Osiedle
9.40 – Robczysko
9. 45 - Kościół
Klasy I – V i oddziały przedszkolne
11.20 – Robczysko, Osiedle, Kociugi
11.35 – Lubonia, Oporówko, Oporowo.
5 grudnia 2018 r.

W tym dniu kursy autobusu szkolnego  będą zgodne  z  planem jazdy na środę.
Dla uczniów oczekujących na rekolekcje i na powrót do domu, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.

Ranne kursy:

OPOROWO – 6.45
OPORÓWKO  – 6.48
LUBONIA – 7.05
KOCIUGI – 7.15
PAWŁOWICE – MAŁY DWÓR – 7.25
PAWŁOWICE – OSIEDLE,  ROBCZYSKO – 7.40

Powrót:
PAWŁOWICE -MAŁY DWÓR – 13.35
PAWŁOWICE – OSIEDLE, ROBCZYSKO, KOCIUGI – 13.45
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 14.20PASOWANIE NA UCZNIA
24.10.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA. Na uroczystym apelu w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, uczniów klasy drugiej i trzeciej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor Mirosława Graf.  Następnie pierwszoklasiści po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować się w części artystycznej. Na pamiątkę tej uroczystości uczniowie otrzymali upominki przygotowane przez rodziców uczniów i radę rodziców. Uczniowie otrzymali także dyplomy i legitymacje szkolne.
   M. Błocian


MISTRZOWIE ORTOGRAFII
W listopadzie tradycyjnie już odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny organizowany przez Samorząd Szkolny przy współpracy z paniami polonistkami. I etap wyłonił MISTRZÓW ORTOGRAFII:
Klasa I: Szymon Justka, Zosia Kraśner
Klasa II: Julia Gajowa, Karolina Grzegorzewska, Marysia Matysiak, Filip Pietrzykowski, Alan Tomowiak
Klasa III: Lena Ciesielska, Martyna Hądzlik, Katarzyna Mania, Laura Maśląka, Oskar Sadowski, Martyna Wróblewska
Klasa: 6b: Michał Maślonka

PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY otrzymali w tym roku:
Zuzanna Hemmerling z klasy 3
Alex Szepe z klasy 5a
Konrad Adamczak z klasy 8
Nagrody ufundowane przez Samorząd Szkolny zostały wręczone podczas apelu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

   Joanna Pietrzykowska, Magdalena Ratajczak


KIERMASZ KARTEK I PIERNIKÓW
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Szkolny ogłosił dwa konkursy o tematyce świątecznej: na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową i piernik. Wszystkie dzieła zostały przekazane na kiermasz, który odbył się w czwartek 22 listopada podczas zebrania z rodzicami. Ci, którzy wykazali się największą kreatywnością, zostali nagrodzeni podczas apelu.


   Joanna Pietrzykowska, Magdalena Ratajczak


SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKAMI
Miniony czwartek był w naszej szkole wyjątkowy, gdyż gościliśmy wolontariuszki z leszczyńskiego Centrum Aktywności Twórczej. Panie przyjechały do nas aż Tajlandii i od samego początku wzbudziły ogromne zainteresowanie. Uczniowie wybranych klas mieli niepowtarzalną okazję poznania tajskiej kultury i tradycji, ponieważ panie przygotowały bardzo ciekawą prezentację o swoim kraju. Tak więc uczniowie „zwiedzili” Bangkok -stolicę Tajlandii, rozkoszowali się pięknymi plażami , czystą , ciepłą wodą morską i pięknymi krajobrazami. Przymierzyli również narodowy strój, wykonali taniec narodowy i spróbowali masażu tajskiego. Nie obyło się również bez pytań na tematy kulinarne. Tajskie potrawy wyglądały bardzo apetycznie i pewnie wielu nie omieszka ich spróbować przy najbliższej okazji.
 Zajęcia prowadzone były oczywiście w języku angielskim, ale nasi uczniowie nauczyli się również kilku zwrotów grzecznościowych w języku naszych gości.

   Paulina Michalak Renata Ślusarz

DZIEŃ SENIORA
Tegoroczne obchody Dnia Seniora były dla członków naszego koła ściśle powiązane ze 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd na program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną składały się z patriotyczne pieśni i poezja oraz przepięknie zaaranżowany taniec z biało-czerwonymi szarfami. Obejrzeliśmy go z ofromnym wzruszeniem i wiarą w to, że mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy swą postawą świadczą o miłości do Ojczyzny.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy p.wójt A. Pietrula oraz wójt – elekt – p. Radosław Sobecki. Gościliśmy także przew. i zastępcę Zarządu Rejonowego PZER i I w Lesznie – kol.kol. Lecha Walczaka i Bogumiłę Patelka oraz zast. dyr. ZZD p. Bartosza Cichego i p. dyr. GCK W Krzemieniewie – Monikę Glapiak.

W programie gościnnie wystąpiła para taneczna ze szkoły tańca „ Margo” - Basia Brodziak i Maks Prażak.


MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ
19 listopada uczniowie naszej szkoły Arkadiusz Dudkowiak i Michał Pindara brali udział w międzyszkolnym konkursie  pod hasłem Między biologią, a chemią, organizowanym przez II liceum ogólnokształcące w Lesznie. Mieli okazję zmierzyć się z rówieśnikami wielu szkół powiatu leszczyńskiego. Wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności biologiczno –chemicznych.
Skorzystali  z warsztatów oraz gier biologiczno chemicznych, wzięli udział w prezentacji prac badawczych uczniów II liceum. Podczas przerw zwiedzali szkołę i zapoznawali się z warunkami rekrutacji na kierunek biologiczno-chemiczny, dwujęzyczny.

   Daniela Patelka


POMÓŻMY STEFANII
Dyrekcja i Samorząd Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach organizują akcję charytatywną dla Stefanii, uczennicy naszej szkoły. W ramach tej akcji podczas zebrania z rodzicami, dnia 22 listopada uczniowie Samorządu będą sprzedawali kartki i pierniki wykonane na konkurs świąteczny przez uczniów naszej szkoły.
Ponadto w MIKOŁAJKI czyli 6 grudnia podczas każdej przerwy będzie można kupić pierniki i ozdoby świąteczne wykonane przez rodziców oraz sponsorów.

Całkowity dochód z obu akcji przeznaczony będzie na rehabilitację Stefanii.
Prosimy o zaangażowanie w naszą akcję.
Dyrekcja i Samorząd


POZNAJEMY PRACĘ NASZYCH RODZICÓW
W listopadzie uczniowie klasy 2 i 3 wybrali się pod opieką pań: M. Ratajczak, H. Tobółki i T. Górczak do zakładu pracy EuroComfort, w którym pracują ich rodzice i członkowie rodzin. Dzieci  miały okazję poznać specyfikę pracy ludzi zatrudnionych w niniejszym zakładzie. Dowiedziały się jak wygląda cykl produkcji mebli i poduszek. Na czym polega praca projektanta mebli. Wzbogaciły swoją wiedzę i słownictwo. Uczyły się doceniać pracę osób dorosłych, rozwijały zainteresowania zawodowe. Utrwaliły posiadane wiadomości na temat pracy stolarza i krawcowej. Ich szeroka wiedza, została doceniona, za co obdarowane zostały wspaniałymi podarkami- kolorowymi poduszkami.

   Henryka Tobółka


KONKURS PLASTYCZNY
Na początku listopada został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny „100 prac na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach dzieci i młodzieży” zorganizowany przez Samorząd  Szkoły  oraz Sołtysa  i Radę Sołecką wsi Pawłowice. Celem konkursu było rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej. 13 listopada, podczas uroczystego apelu, wręczono nagrody ufundowane przez Radę Sołecką.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!!!

ŚWIĘTOWANIE 11 LISTOPADA
100. rocznicę odzyskania niepodległości świętowali w naszej Szkole wszyscy uczniowie i pracownicy. W barwy narodowe przystroili okna klas, wywiesili flagi państwowe i odśpiewali wszystkie zwrotki hymnu. 13 listopada br. uczestniczyli w uroczystości, w której udział wzięli także Sołtys wsi Pawłowice – pan Tomasz Adamczak oraz członkowie Rady Sołeckiej: pani Katarzyna Wysocka i panowie: Mirosław Adamczak, Michał Michalski, Zbigniew Tomiński.
Uczniowie klasy VI a przygotowali część artystyczną – najpierw symbolicznie przedstawili rozbiory, przypomnieli ważne fakty historyczne towarzyszące I wojnie światowej, złożyli hołd Marszałkowi Piłsudskiemu; recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Dawid Senyk i Maciej Kubiaczyk wykonali na instrumentach klawiszowych utwór pt. „Wojenko, wojenko...” Gościnnie wystąpiła uczennica kl. III gimnazjalnej Zuzanna Jankowiak w nastrojowej piosence „Ojczyzno ma”. Głównym bohaterem występu był dumny Biały Orzeł, dzięki któremu Polacy przetrwali trudne lata, a Polska istnieje. W tę rolę wcielił się Jakub Skrobała.
Następnie wystąpiła Dyrektor Szkoły pani Mirosława Graf, zwracając uwagę na doniosłość wydarzenia, jakim jest Święto Niepodległości, a zwłaszcza jego tak ważna rocznica. Doceniła szóstoklasistów – ich zaangażowanie i efekt pracy, jakim był zaprezentowany program patriotyczny. Na koniec wyróżnionym w konkursach uczniom zostały wręczone nagrody.

   Monika Żalik


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI - "POLSKA - MOJA OCZYZNA”
W związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach odbył się 7 listopada 2018r. szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas 1-3 i dzieci z oddziałów przedszkolnych: ,,POLSKA - MOJA OJCZYZNA”.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Aleksandra Królikowska (oddział przedszkolny ,,Mali Odkrywcy”), Olaf Woźniak (oddział przedszkolny ,,Wesołe Skrzaty”), Jakub Rosik (kl.1), Michał Włodarczyk (kl.2), Laura Maśląka (kl.3);
II miejsce: Gabriela Kmiecik (oddział przedszkolny ,,Mali Odkrywcy”), Lilianna Kubiak (oddział przedszkolny ,,Wesołe Skrzaty”), Maja Spyrka (kl.1), Amelia Majewska ( kl.2), Oskar Sadowski (kl.3;
III miejsce: Emilia Skrobała (oddział przedszkolny ,,Mali Odkrywcy”), Piotr Katarzyński (oddział przedszkolny ,,Wesołe Skrzaty”), Lena Teodorczyk (kl.1), Filip Pietrzykowski (kl.2), Małgorzata Rozwalka (kl.3).
Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nagrody ufundował Samorząd Szkolny.

   podpis


11 LISTOPADA
W tym roku nasza Ojczyzna obchodzi setną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Pamiętając o tamtych wydarzeniach i o bohaterach, którzy oddali życie za Ojczyznę, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili znicze i złożyli wiązankę pod tablicą upamiętniającą poległych.   Joanna Pietrzykowska, Magdalena Ratajczak


ŚWIĘTOMARCIŃSKIE ROGALE
W piątek 9 listopada  w naszej szkole każdy mógł spróbować upieczonych przez rodziców specjalnie na tę okazję rogali świętomarcińskich, które  cieszyły się wielkim powodzeniem i bardzo szybko zostały sprzedane. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie rogali.

   Joanna Pietrzykowska, Magdalena Ratajczak


ZBIÓRKA KARMY DO SCHRONISKA W HENRYKOWIE
Przez cały październik trwała  w naszej szkole  zbiórka karmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie. Cieszymy się, że tak wielu uczniów wzięło udział w naszym przedsięwzięciu . Serdecznie dziękujemy.   Magdalena Ratajczak, Joanna Pietrzykowska


MEDALOWA PASSA TRWA
23 października w Rydzynie  odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach udział wzięła również reprezentacja naszej szkoły w składzie: Krzysztof Bartlewicz, Fabian Naskręt, Jakub Chudziński, Bartosz Jagielski, Piotr Pindara, Michał Pindara, Wojciech Włodarczyk, Kacper Iwanowicz, Sebastian Kamieniarz, Piotr Reddig. Po bardzo dobrej grze drużyna wygrywając swoją grupę uzyskała awans do półfinału, w którym to po serii rzutów karnych pokonała drużynę z Krzycka Wielkiego. W finale przytrafił się zespołowi słabszy mecz i musiał uznać wyższość drużyny ze Święciechowy ostatecznie zajmując drugie miejsce w turnieju.

   Zbigniew Tomiński

UCZNIOWIE PUBLICZNEJ SZKOŁY W PAWŁOWICACH
UCZCZILI
PAMIĘĆ BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

„Chodzimy po ich śladach
oraz depczemy ziemię, w którą wsiąkła ich krew”.
biskup ordynariusz Jan Tyrawa
Pamiątkowe tabliczki stanęły na cmentarzach w Pawłowicach i Oporowie przy grobach Powstańców Wielkopolskich.

Zbliżająca się setna rocznica, tak ważnych wydarzeń, jak odzyskanie przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI oraz wybuch POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, stały się okazją do uczczenia Patrona Szkoły w Pawłowicach.
Z inicjatywy Dyrekcji oraz nauczycieli historii, wyrazem tej pamięci, był udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej, pod opieką p. Dyrektor Mirosławy Graf i p. Kingi Urbańczak, w dekorowaniu grobów Powstańców pamiątkowymi tablicami. Stanęły one przy grobach Bohaterów, w piątek 9 listopada  2018r., dzięki władzom Urzędu Gminy w Krzemieniewie, który jest ich fundatorem. Widnieje na nich napis „Grób Powstańca Wielkopolskiego” oraz krzyż powstańczy.
Podobne tablice na cmentarzach umieścili uczniowie szkół w Drobninie i Oporowie.
Uczniowie wraz z opiekunami odmówili również krótką modlitwę za obrońców Ojczyzny oraz zapalili na ich mogiłach znicze. A tym, którzy walczyli na frontach I wojny światowej oraz w Powstaniu Wielkopolskim, a nie ma ich mogił na cmentarzu, uczniowie oddali cześć przy pomniku znajdującym się przy kościele parafialnym w Pawłowicach.
   Kinga Urbańczak

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJW piątek 9 listopada, o „magicznej godzinie” 11:11  wszyscy wspólnie i z wielką dumą  odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu narodowego. Tym samym przyłączyliśmy się do ponad 24 tysięcy placówek oświatowych w Polsce biorących udział narodowym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji " Rekord dla Niepodległej ".
Był to bardzo uroczysty i wzniosły sposób uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości.PAMIĘTAMY O BOHATERACH
W  przeddzień Święta Zmarłych uczniowie pawłowickiej  szkoły, udali się w  miejsce pamięci przy kościele w Pawłowicach  i zapalili znicze przed Pomnikiem upamiętniającym poległych za Ojczyznę.   Magdalena Ratajczak


UDZIAŁ W PRZEDSTAWIENIU
W dniu 25 października uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3, w ramach projektu edukacyjnego "Polubić czytanie", wzięli udział w  przedstawieniu pt: „Polskie Miasta w Baśni i Legendzie”, prezentowany przez Współczesny Teatr z Krakowa. Spektakl przybliżył dzieciom wiedzę na temat historii największych miast w Polsce, dzięki czemu najmłodsi łatwo będą mogli powiązać symbol miasta z historycznym wydarzeniem.
   Magdalena Ratajczak

ZBIÓRKA KASZTANÓW
Dużym sukcesem zakończyła się zbiórka kasztanów, zorganizowana przez Wolontariat naszej szkoły pod hasłem: „Zabiorę mamę i tatę na wspólne kasztanów zbieranie”. Zbiórka trwała od 1.10 do 12.10 br. Dzięki zorganizowaniu uczniów i ich rodziców udało się zebrać dwukrotnie więcej kasztanów, niż w roku ubiegłym.
Akcja stała się pretekstem do rodzinnych spacerów i wspólnie spędzonego czasu na świeżym powietrzu. Kolejnym atutem akcji było pogłębienie wiedzy z zakresu ekologi i pożytecznego wykorzystania darów natury. Nasze kasztany trafią do przemysłu farmaceutycznego i zostaną wykorzystane do produkcji lekarstw.
W akcji wzięło udział 58  uczniów naszej szkoły.
Największą ilość kasztanów zebrali:
Eliza Hadrysiak 123 kg
Daniel Kubiak 110 kg
Maria Skrobała 100kg
Piotr skrobała 100 kg

Wszystkim ekozaangażowanym uczniom w działaniach szkolnego wolontariatu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

   Wolontariat


GIMNAZJALIŚCI Z PAWŁOWIC
STYPENDYSTAMI STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

W leszczyńskiej siedzibie starostwa leszczyńskiego odbyło się w czwartek 18 października 2018r. uroczyste wręczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży uczniom klas gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych.
Warunkiem uzyskania stypendium Starosty, przyznawanego w danym roku szkolnym, jest otrzymanie przez ucznia promocji z wyróżnieniem z określoną średnią ocen oraz wykazanie szczególnych uzdolnień i osiągnięć w konkursach.
Wśród tegorocznych stypendystów, którzy spełnili kryteria regulaminu, znalazło się  4 uczniów obecnej klasy III gimnazjum, Eliza Hadrysiak, Zuzanna Jankowiak, Michał Pindara i Zofia Stachowiak.
Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.   Kinga Urbańczak

MISTRZOSTWA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
19 października w Rydzynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w halowej piłce nożnej. Nasza drużyna w składzie: Joachim Skowronek, Aleksander Matuszewski, Kamil Rosik, Adam Więckowiak, Jeremiasz Włodarczyk, Miłosz Skorupski, Tomasz Mania, Michał Maślonka,  Łukasz Maćkowiak, Patryk Iwanowicz zajęli II miejsce przegrywając w finale z drużyną SP Kąkolewo.

   W. Jarus


SPEKTAKL TEATRALNY PT. „PĘTLA ZDARZEŃ”
Dnia 24.10.2018 r. dla uczniów klasy IV – VIII oraz III gimnazjalnej został przedstawiony spektakl teatralny pt. „Pętla Zdarzeń”. Przedstawienie zorganizował Impresariat Artystyczny INSPIRACJA Kraków.
Spektakl poruszał problematykę agresji i przemocy rówieśniczej; zarówno przemocy fizycznej, jak i  psychicznej, ekonomicznej i cyberprzemocy. Udział w widowisku posłużył do rozwijania u uczestników poczucia empatii, która umożliwi im wczucie się w sytuację ofiary. Uczniowie dowiedzieli się, jak kształtować umiejętności społeczne – rozwiązywać konflikty i opierać się naciskom ze strony otoczenia, a także gdzie szukać pomocy i jakie mechanizmy obronne może przyjmować potencjalna ofiara.
   Katarzyna Marciniak


EKSPERYMENTY W KLASIE 3
Tęcza to jeden z tych znaków natury, który daje dzieciom i dorosłym wiele radości . Jak powstaje? Dlaczego tak rzadko można ją zobaczyć i pojawia się zaledwie na kilka minut. Na te pytania odpowiadali uczniowie klasy 3 na lekcji edukacji przyrodniczej za pomocą eksperymentów.

   Henryka Tobółka

WEŹ JABŁUSZKO! WRZUĆ MONETĘ!
Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyłączyli się do akcji „Jabłuszko”, w ramach której w naszej szkole w dniach 17-18.10 przedstawiciele Samorządu sprzedali około 300 jabłek. Wykazaliście się wielką empatią. Zebrane pieniądze trafią do sześciorga dzieci z naszego regionu.

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI I WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”.

Starostwo Powiatowe w Lesznie rozstrzygnęło powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z okazji „100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicząc w konkursie uczniowie mieli okazję zaprezentować swe umiejętności plastyczne oraz kształtować postawy patriotyczne. Jego tematyka obejmowała historię Polski, powiatu leszczyńskiego i środowiska lokalnego – dla uczniów klas I-IV były to symbole narodowe – godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn Mazurek Dąbrowskiego, a dla klas V-VIII - wielkopolskie drogi do niepodległości – powstanie wielkopolskie i budowa niepodległego państwa polskiego.
Na konkurs dostarczono 72 prace plastyczne. Z naszej szkoły II miejsce zajęła Dominika Ratajczak klasa VIII, a praca Martyny Wróblewskiej z klasy III zakwalifikowała się na wystawę pokonkursową.   Henryka Tobółka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
15 października obchodzony był w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego najbardziej wyróżniający się pracownicy szkoły otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły . Nagrodę Wójta Gminy Krzemieniewo otrzymała Pani Magdalena Ratajczak.
Pani Dyrektor Mirosława Graf w imieniu całej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach podziękowała Wójtowi Gminy Krzemieniewo Panu Andrzejowi Pietruli za profesjonalizm, zaangażowanie i lata poświęceń, za trud włożony w to, aby nasza Szkoła stawała się coraz lepsza i ładniejsza. Dziękowała również za udaną współpracę, gdyż była ona efektywna, życzliwa i przyjazna. Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieramy dziś wdzięczność.
Pani Dyrektor podziękowała raz jeszcze za współpracę i życzyła wszystkiego, co najlepsze.
Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, a byli wśród nich emerytowani pracownicy Szkoły, na czele z wieloletnim dyrektorem Panem Janem Żalikiem, wspólnie obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy 5b.

   Renata Ślusarz

KONKURS PLASTYCZNY „LAURKA DLA NAUCZYCIELA”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Szkolny ogłosił konkurs pt. „Laurka dla nauczyciela”. Każda klasa otrzymała kartkę w formacie A4 i podczas zajęć z wychowawcą pracowała nad swoją laurką, niektórzy uczniowie zaangażowali się też indywidualnie. Wszystkie prace były bardzo ładnie, pomysłowo wykonane i zachwycały nauczycieli, zdobiąc okolicznościową gazetkę. Wybór był trudny, więc 15 października, podczas apelu, wszyscy uczniowie otrzymali słodki upominek ufundowany przez Samorząd Szkolny i SKO.


   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


„CZARY MARY OKULARY”
Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” zakończyła Akcję „Czary mary okulary”. Jej celem była zbiórka okularów, używanych i nowych, dla najbiedniejszych mieszkańców krajów misyjnych. Okulary zostaną zbadane (ustalenie mocy), opisane, zabezpieczone i dopiero spakowane. Część okularów zostanie wysłana do Republiki Centralnej Afryki, pozostałe trafią  do Kamerunu, Tanzanii, Ugandy i Ruandy. Dla osób żyjących w najbiedniejszych regionach świata to naturalne, że z wiekiem widzą coraz gorzej. Muszą zaniechać pracy (jak np. szycie), z której do tej pory utrzymywali swoje rodziny. W Afryce koszt zakupu jednej pary okularów jest bardzo wysoki. Okulary przesłane z Polski pomogą wielu osobom. 
Nasza Szkoła również przyłączyła się do akcji: „Czary mary okulary”. Udało nam się zebrać 40 par okularów.
DZIĘKUJEMY ! ! !


   WOLONTARIAT

SPORTOWY ROK SZKOLNY 2018/19 ROZPOCZĘTY.
Świetnym występem  rozpoczęli sportowy rok szkolny  młodzi sportowcy z naszej szkoły.  Na odbytych 4 października  Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach na Przełaj zdobyli dwa złote medale i jeden srebrny.
Miejscem  zawodów był Park Jonstona w Lesznie a zawodniczki i zawodnicy startowali na dystansach 8x 800m  -  kategoria młodsza i 10x 1000m - kategoria starsza.
W grupie młodszej /r.ur. 2006 i młodsze/ nasze dziewczęta zajęły 1 miejsce wyprzedzając reprezentacje Osiecznej i Kąkolewa, które zajęły odpowiednio 2 i 3 miejsce. Ogółem w tej kategorii wiekowej wystartowało 11 sztafet, a w drużynie  wystąpiły : Kinga Dudkowiak, Aleksandra Bryl, Nikola Józefiak, Patrycja Zep, Natalia Musielak, Roksana Markowska, Justyna Wilczkowiak i  Zuzanna Śniegucka . Rezerwowymi były: Maria Kowalczyk i Julia Adamczak.
W grupie młodszej/ r.ur. 2006 i młodsi/ chłopcy zanotowali równie udany start, zajmując 1 miejsce przed Kąkolewem i Rydzyną. Ogółem w tej kategorii wiekowej  wystartowało 10 sztafet. Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Kacper Kowalczyk, Kacper Musielak, Aleksander Kozłowski, Piotr Skrobała, Oskar Śniegucki, Jeremiasz Włodarczyk, Maciej Kubiaczyk i Łukasz Maćkowiak. Rezerwowym był Symeon Weiss.
4 sekund - dokładnie tyle zabrakło chłopcom z kategorii starszej / r.ur 2005-2003/  do zdobycia złotego medalu. Ostatecznie Zajęli 2 miejsce za Rydzyną , a przed Bukówcem G órnym. Ogółem w tej kategorii wiekowej wystartowało 7 sztafet , a naszą szkołę reprezentowali: Sebastian Kamieniarz, Krzysztof Bartlewicz, Piotr Pindara, Konrad Adamczak, Szymon Kowalczyk, Bartosz Jagielski, Kacper Iwanowicz, Piotr Reddig, Michał Pindara i Jakub Chudziński. Rezerwowymi byli: Fabian Naskręt i Wojciech Włodarczyk.
Zespoły do zawodów przygotowali  Panowie  Zbigniew Tomiński i Waldemar Jarus.


28 WRZEŚNIA 2018R ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
W piątek, 28 września 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Od poniedziałku 24.09. przygotowywaliśmy się do tego święta. Uczniowie klasa VIb rozwiesili afisze reklamujące ŚDTM. Na lekcjach matematyki oraz w domu aktywnie przypominaliśmy sobie tabliczkę mnożenia, rozwiązywaliśmy łamigłówki, zagadki i różne zadania związane z tabliczką mnożenia. Ogłoszone zostały konkursy na najciekawsze hasło oraz na zagadki i rebusy dotyczące tabliczki mnożenia.
28 września, przystąpiliśmy do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Najciekawsze hasła wymyślone przez uczniów powiesiliśmy na drzwiach naszych sal klasowych. W tym roku „tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas krótkich pisemnych sprawdzianów podczas lekcji matematyki. Egzamin ten zdawali uczniowie klas III-VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, spośród których aż 83 osoby uzyskały tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Lista tych uczniów znalazła miejsce na szkolnych gazetkach oraz na stronie szkoły.

Eksperci tabliczki mnożenia w roku szkolnym 2018/19
kl. IIIG: Arkadiusz Dudkowiak, Eliza hadrysiak, Bartosz Jagielski, Patryk Juskowiak, Joanna Rosińska, Zofia Stachowiak, Wiktoria Zakrzewska
kl. VIII: Konrad Adamczak, Jakub Gajewski, Szymon Kowalczyk, Marta Lubiejewska, Filip Rozwalka, Fabian Stankowski,
kl. VII: Agnieszka Kempa, Fabian Naskręt, Krzysztof Rosik, Wiktoria Wolniak, Bartosz Zakrzewski,
kl. VIa: Julia Adamczak, Kamil Bartlewicz, Adam Fiszer,Nikodem Glapiak, Bartosz Jakubowski, Maciej Kubiaczyk, Maciej Maciejewski, Jakub Skrobała, Katarzyna Sławińska, Oskar Śniegucki,
kl. VIb: Jakub Andrzejczak, Joanna jakubowska, Oliwia Jankowska, Alicja Kowalska, Alexander Kozłowski, Łukasz Maćkowski, Michał Maślonka, Miłosz Skorupski, Maria Skrobała, Zuzanna Śniegucka,
kl. Va: Hanna Adamczak, Maja Janowicz, Oliwia Kowalczyk, Kamil Kowalski, Mateusz Kozłowski, Tobiasz Małecki, Alex Szepe, Marika Tęga, Kacper Wojciechowski,
kl. Vb: Domink Biernaczyk, Kinga Dudkowiak, Klaudia Jankowska, Adrian Kaczmarek, Klaudia Kamieniarz, Matylda Konieczna, Patrycja Kozak, Patryk Nowak, Alicja Ostropolska, Dawid Rychter, Piotr Skrobała, Kuba Skrzypczak, Symeon Weiss,
kl. IVa: Julia Adamczak, Lena Adamczak, Kacper Drygas, Bartosz Elsner, Ewelina Józefiak, Mateusz Maślonka, Anna Pawłowska, Hubert Wilczek,
kl. IVb: Wojciech Matuszewski, Filip Niedzielski, Wiktoria Sztor, Natan Szulczyński, Jakub Zdun,
kl. III: Zuzanna Hemmerling, Piotr Maćkowiak, Katarzyna Mania, Laura Maśląka, Martyna Wróblewska.
   Katarzyna Ignaszak

MURAL ODSłONIĘTY
Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi wzięła udział w uroczystości odsłonięcia muralu.

W miniony piątek, tj. 5 października br. zebraliśmy się przy ścianie Szkoły, na której umieszczona została grafika powstała w ramach projektu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Na początku ceremonii Dyrektor Szkoły p. Mirosława Graf powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów i pracowników naszej Szkoły. Następnie głos zabrał autor grafiki – p. Bogdan Winkiel i opowiedział o procesie tworzenia dzieła. Po jego wystąpieniu przy dźwiękach fanfary i asyście leszczyńskich żołnierzy odsłonięcia muralu dokonał Wójt Gminy Krzemieniewo p. Andrzej Pietrula, który do pomocy zaprosił dwoje dzieci.
Na dalszą część uroczystości udaliśmy się do hali sportowej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego przemówienie wygłosiła Dyrektor Szkoły p. Mirosława Graf, zwracając uwagę, że mające miejsce wydarzenie nie ma tylko charakteru artystycznego, ale jest przede wszystkim lekcją historii zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Z kolei nauczycielka historii – p. Kinga Urbańczak przedstawiła rys historyczny i znaczenie Powstania Wielkopolskiego w okresie tworzenia się państwa polskiego po 1918 r. Starosta Leszczyński p. Jarosław Wawrzyniak podał kilka istotnych informacji dotyczących przebiegu Powstania, a wskazując miejsca działań powstańczych w bliskim sąsiedztwie obecnego budynku szkolnego, uzasadnił, że lokalizacja muralu jest w pełni uzasadniona. Wspominał również o kultywowaniu pamięci o Powstaniu i spotkaniach z Powstańcami (m.in. Ignacym Wawrzyniakiem), kiedy jeszcze był uczniem pawłowickiej Szkoły.
Na zakończenie wystąpili przedstawiciele uczniów z najstarszych klas. w swoim patriotycznym programie, za sprawą wierszy, pieśni i piosenek podkreślili, jak ważna była i jest  - Ojczyzna, oddali hołd naszym barwom narodowym i bohaterom.
Ten przepełniony dumą narodową dzień na zawsze pozostanie w naszej pamięci.DZIEŃ CHŁOPAKA - DZIEŃ KRAWATA
1 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Wszyscy przedstawiciele płci męskiej, którzy założyli w tym dniu krawat, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej. W szkole panowała niecodzienna atmosfera – widok krawata na szyjach chłopaków budził uśmiech na twarzach wszystkich dziewczyn, które chętnie obdarowywały chłopców drobnymi upominkami.


   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W pierwszych dniach jesieni  dzieci oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 pod opieką swoich pań wyjechały na wycieczkę do Dąbcza  „Leśna polana” na „Święto Pieczonego Ziemniaka”.. Główną atrakcją podczas tego święta było jedzenie pieczonych ziemniaków.  Dzieci przyswoiły sobie również wiele ciekawostek i informacji na temat ziemniaka oraz jego różne nazwy. Dowiedziały się ,że ziemniak jest pospolitym, ale również wspaniałym warzywem, przyrządzanym w naszych kuchniach na różne sposoby.
   Henryka Tobółka

SPRZĄTANIE ŚWIATA
21 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach,  zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci, grabie i jednorazowe rękawice, uczestniczyli w akcji ekologicznej „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.   Miała ona na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wszystkie klasy, pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny sprzątał teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw.  Klasy II-IV zajęły się poboczami drogami w okolicach szkoły oraz terenem wokół pobliskiego cmentarza. Klasy V udały się na boisko sportowe „Orlik”, a starsi uczniowie uporządkowali teren przed i za pałacem. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak"ROK PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919"
Dnia 22 września w  Mierzejewie w gminie Krzemieniewo odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji uczczenia  pamięci MIERZEJEWSKICH POWSTAŃCÓW 1918-1919 W 100 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W  miejscowym parku,  dokonano uroczystego posadzenia CISA PAPIESKIEGO i nadania mu imienia "Cis Mierzejewskich Powstańców 1918-1919". Posadzona sadzonka została wyhodowana z nasion  najstarszego owocującego cisa w Polsce (liczącego 800 lat), które  pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI. Podczas uroczystości nasza szkoła została wyróżniona i otrzymała podziękowania za wkład w krzewienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim wśród dzieci i młodzieży.„BEZPIECZNI  NA DRODZE I W SZKOLE”
Dnia 21 września  uczniowie klasy drugiej i trzeciej uczestniczyli w zajęciach podsumowujących tygodniowy cykl zajęć na temat  bezpieczeństwa na drodze i w szkole  . Omówiono zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się pieszych po ulicy, właściwe zasady sygnalizacji świetlnej oraz  numery alarmowe. Na zakończenie wszyscy otrzymali odblaski w ramach "Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej PZU Odblaski Niestraszki - zadbaj o bezpieczeństwo dzieci na drogach".DOMINIKA RATAJCZAK LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„CZTERY PORY ROKU Z OZE”.

W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbyły się  dwa konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego:
1. Konkurs ekologiczny dla uczniów klasy VII szkół podstawowych, promujący OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.
2. Konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, promujący OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.
Konkursy pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” miały na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.
Kapituła konkursu  dokonała wyboru najlepszych prac. Z regionu leszczyńskiego  kapituła przyznała I miejsce  Dominice Ratajczak, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach. Laureatka otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową – rower.
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę pieniężną, o wartości 1000 zł dla szkoły, z której pochodził laureat konkursu ekologicznego dla uczniów klasy VII szkół podstawowych, promującego OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.
 W dniu 18.09.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się gala wręczenia nagród na którą zaproszeni zostali rodzice laureatki, dyrektor szkoły, wójt Gminy Krzemieniewo oraz nauczyciel plastyki.


   Henryka Tobółka

WARSZTATY-UKŁAD ODDECHOWY.
Od kilku lat szkoła współpracuje z firmą Zielona Mysz. W ramach tej współpracy uczniowie klas od I do V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Rafała Łęckiego pod hasłem-Układ oddechowy.  Podczas zabaw i ćwiczeń w grupach dzieci poznały  budowę i mechanizm działania układu oddechowego. Wykazywali się bardzo dużą aktywnością, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pomiary pojemności życiowej płuc.
   Daniela Patelka

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
Nowy rok szkolny przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 Mszą Świętą. O godzinie 9.15 w hali sportowej zgromadzili się nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice, gdzie miała miejsce część oficjalna. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Minutą ciszy uczczono też pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę, a delegacja uczniów zapaliła znicze i złożyła wiązankę pod tablicą upamiętniającą poległych. Następnie pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych, poinformowała o zmianach w gronie pedagogicznym  i wręczyła nagrody jubileuszowe – w tym roku swoje jubileusze pracy obchodzili: pani Katarzyna Ignaszak, pan Michał Rosik. Po apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.

Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrekcja i Nauczyciele

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

serdecznie zapraszają na

rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.

 Godz. 8.00 - Msza Święta,

godz. 9.15 – uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny,

około godz. 10.15 – spotkanie z wychowawcami.

Zakończenie planowane jest na godz. 11.00.KURSY AUTOBUSÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZED LEKCJAMI
OPOROWO – 6.45
OPORÓWKO  – 6.48
LUBONIA – 7.05
KOCIUGI – 7.15
PAWŁOWICE – MAŁY DWÓR – 7.25
PAWŁOWICE – OSIEDLE,  ROBCZYSKO – 7.40

PO LEKCJACH
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
PAWŁOWICE - MAŁY DWÓR – 13.35
PAWŁOWICE – OSIEDLE, ROBCZYSKO, KOCIUGI – 13.45
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 14.20
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO, ROBCZYSKO, KOCIUGI – 15.25

ŚRODA, CZWARTEK
PAWŁOWICE -MAŁY DWÓR – 13.35
PAWŁOWICE – OSIEDLE, ROBCZYSKO, KOCIUGI – 13.45
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 14.20
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 15:45 - autobus liniowy przystanek przy kościele
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 15:49 - autobus liniowy przystanek przy pałacu
KOCIUGI – 15:50 - autobus liniowy przystanek przy kościele

PIĄTEK
PAWŁOWICE - MAŁY DWÓR – 13.35
PAWŁOWICE – OSIEDLE, ROBCZYSKO, KOCIUGI – 13.45
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 14:20
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 15:45 - autobus liniowy przystanek przy kościele
LUBONIA, OPORÓWKO, OPOROWO – 15:49 - autobus liniowy przystanek przy pałacu
KOCIUGI – 15:50 - autobus liniowy przystanek przy kościele

WYCIECZKI WAKACYJNE 2018
Jak co roku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach umożliwia uczniom spędzanie pierwszych dni wakacji wspólnie z kolegami ze szkolnych ławek oraz z nauczycielami. W dwóch turnusach wycieczek wakacyjnych w naszej szkole w tym roku wzięło udział 64 uczniów. Pierwszy turnus obejmował 32 uczniów klas II, IIIa, IVa, IVb, Va, Vb, VI oraz VII, a drugi 32 uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas 0, I, II, IIIa, IIIb.
Program pierwszego turnusu był bardzo atrakcyjny.
Pierwszy dzień uczniowie spędzili w Lesznie. Wraz z opiekunami pojechali na kręgle do Bowling Club w Lesznie. Dwie godziny intensywnej gry zachęciły dzieci do aktywności fizycznej oraz pobudziły u podopiecznych ducha rywalizacji. Następnie udali się do Mini Zoo znajdującego się na terenie Parku Tysiąclecia, gdzie uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska różnym okazom zwierząt, korzystać z siłowni pod chmurką oraz placu zabaw. Uwieńczeniem dnia była pyszna pizza, której uczniowie skosztowali w Pizzerii Ravioli. Podczas drugiego dnia wycieczek uczniowie zwiedzali Wieżę Ciśnień w Kościanie, w której musieli pokonać kilkadziesiąt schodów, aby wysłuchać wykładu na temat "Historii pomiarów czasu". Potem wybrali się na pływalnię MOSiR, gdzie mogli doskonalić swoje umiejętności pływackie oraz bawić się w wodzie grając w piłkę czy zjeżdżając ze zjeżdżalni. Na koniec spacerowali na plaży Dębiec, gdzie mogli też zjeść pyszne lody. Na ostatnią wycieczkę uczniowie wybrali się do gospodarstwa agroturystycznego w Kluczewie, gdzie doświadczyli niezapomnianego spotkania z naturą. Tutaj w „Starej Chacie u Kowola” mieli okazję pobawić się ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi. Odważniejsi nauczyli się doić krowę. Przejażdżka na naczepie traktora wśród łanów zboża czy pobyt w prawdziwej kuźni sprawiły naszym podopiecznym wiele radości. Gospodarze przygotowali również ucztę dla podniebienia, każdy miał okazję spróbować świeżo upieczonych rogali czy bułek oraz samodzielnie upiec kiełbaskę w ognisku. Uczniowie mogli podziwiać oraz kupić prace rękodzieła ludowego, a na pamiątkę pobytu w Kluczewie grupa otrzymała podkowę wykutą przez "Wuja Krzysia".
Drugi turnus przebiegał według podobnego programu.
Pierwszego dnia młodsi uczestnicy wycieczek wakacyjnych również odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Kluczenie oraz wyjątkowego Kowala – wuja Krzysia. Kolejnego dnia uczniowie zwiedzili Muzeum Stolarstwa i Biskupiny w Krobii, gdzie mieli okazję zobaczyć maszyny i narzędzia wykorzystywane do pracy w stolarni – niektóre z nich miały ponad 100 lat. W muzeum zwiedzili również Izbę Biskupiańską, w której eksponowane są: stroje ludowe z terenu Biskupizny, przedmioty codziennego użytku i rękodzieła oraz pamiątki. Oprócz wysłuchania ciekawych lekcji muzealnych, dzieci wzięły również udział w warsztatach ceramicznych, podczas której poznały technikę tworzenia w glinie oraz własnoręcznie wykonały miseczki z gliny. Wykonane naczynia dzieci zabrały do domów. Dalszą część dnia podopieczni spędzili spacerując uliczkami Gostynia, zajadając pyszne lody i bawiąc się na placu zabaw. W ostatnim dniu turnusu uczniowie wyjechali do Leszna,  gdzie zgodnie z planem odwiedzili Mini Zoo, natomiast po zjedzeniu pizzy nabrali większych sił do zabawy w Sali Zabaw Zaczarowy Świat WMB.
Wycieczki wakacyjne na pewno będą miłym wspomnieniem dla uczniów naszej szkoły. Niemal każdego dnia dopisała pogoda a bez wątpienia dopisały dobre nastroje wszystkich uczestników.

   Paulina Michalak, Karolina Majchrzak


Podręczniki obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
w roku szkolnym 2018/19,
KTÓRE KUPUJĄ RODZICE


KL.1 - "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (wyd. św. Wojciech)
KL.2 - “Kochamy Pana Jezusa” ( wyd. Św. Wojciech)
KL.3 - J. Szpet, D. Jackowiak „Przyjmujemy Pana Jezusa ” (wyd. Św. Wojciech)
KL.4 - G. Motta “Wir smart 1” (wyd. LektorKlett), J. Szpet, D. Jackowiak „Jestem chrześcijaninem” (wyd. Św. Wojciech)
KL.5 - “Wir Smart 2” (wyd. LektorKlett), D. Jackowiak, ks. J. Szpet „Wierzę w Boga” (Wyd. Św. Wojciech)
KL.6 - J. Szpet, D. Jackowiak “Wierzę w Kościół” (Wyd. Św. Wojciech)
KL.7 - ks. J. Szpet, D. Jackowiak “Spotkanie ze słowem” (Wyd. Św. Wojciech)
KL. 8 - ks. J Szpet, D. Jackowiak „Aby nie ustać w drodze’ (wyd. Św Wojciech)
KL.3 GIMN. - J. Szpet, D. Jackowiak "Żyć w miłości Boga" (Wyd. Św. Wojciech)


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.
W piątek 22 czerwca odbył się apel podsumowujący rok szkolny 2017/2018, podczas którego  zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy za 100% frekwencję, stypendia naukowe i sportowe za wysokie osiągnięcia. Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny wykonany przez uczniów klasy III gimnazjalnej. Widownia miała przyjemność wysłuchać piosenek zaśpiewanych przez absolwentów.
Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny oraz życzyła udanych, bezpiecznych wakacji.FESTIWAL NAUKI, KULTURY I SPORTU
W dniu 21.06.2018r odbył się Festiwal Nauki, Kultury i Sportu oraz apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II półroczu. Był  to dzień radosny dla wszystkich uczniów , ponieważ jak wiadomo zbliżają się wakacje, humory dopisują, było sportowo, rekreacyjnie i wesoło. Uczniowie, którzy cieżko pracowali, działali dla Szkoły i środowiska zostali nagrodzeni. Wszystkim uczniom,rodzicom  i pracownikom szkoły życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!WYCIECZKA KLAS IV.
W środę, 20 czerwca uczniowie klas 4a i 4b wybrali się na wycieczkę do stolicy Wielkopolski. Pogoda i humory dopisywały wszystkim. Wizyta w Poznaniu zaczęła się oczywiście od warsztatów w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego, następnie zobaczyliśmy słynne poznańskie koziołki odbyliśmy długi spacer po ciekawych  miejscach. Potem posłuchaliśmy ciekawej historii Kórnika podczas rejsu po Jeziorze Kórnickim, odwiedziliśmy Białą Damę w zamku a na koniec wycieczki zobaczyliśmy legendarne dęby rogalińskie w przepięknym parku w Rogalinie. Wieczorem, pełni wrażeń wróciliśmy do Pawłowic aby nabrać sił przed czwartkowym dniem sportu.

   Renata Ślusarz
Karol Żalik


ELIZA LAUREATKĄ
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU O BŁ. BOLESŁAWIE„Bądźmy więc dobrymi, bardzo dobrymi
względem wszystkich dusz bez wyjątku”.
bł. Bolesława Lament
W tym roku szkolnym został zorganizowany Międzynarodowy Konkurs Plastyczno - Religijny „Bł. Bolesława - wychowawczyni na nasze czasy”
Jego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, z udziałem licznych podmiotów i fundatorów nagród.
Patronaty nad konkursem objęli:
•Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
•Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.
•Tygodnik katolicki Gość Niedzielny.
•Parafia pw. NP NMP i Św. Wojciecha w Nidzicy.
•Starostwo Powiatowe w Nidzicy.
•Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy.
Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą oraz kształtowanie właściwych postaw na przykładzie bł. Bolesławy jako wychowawczyni na nasze czasy.
Do rywalizacji w konkursie przystąpili uczniowie kl. VII, II i III gimnazjum, którzy przygotowali prace pod kierunkiem p. Kingi Urbańczak.
Z grona naszych uczniów międzynarodowy sukces odniosła Eliza Hadrysiak z kl. II gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich -  zdobywając I miejsce i zaszczytny tytuł LAUREATA.
Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Kinga Urbańczak

SUKCES JULII JAGIELSKIEJ
W  Gminnym Ośrodku Kultury w Krzemieniewie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Polska w oczach dziecka” zorganizowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym przez Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie. Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody, szacunku do symboli narodowych, tradycji i kultury polskiej, a także uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Julia Jagielska z grupy „Małych Odkrywców” zajęła 2. miejsce w swojej kategorii wiekowej. Nagrody dzieciom wyróżnionym wręczył Wójt Gminy Krzemieniewo Andrzej Pietrula.   Karolina Majchrzak

LAURA LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSIE PLASTYCZNEGO „BĄDŹ EKO”
W czerwcu  w sali  na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta  gala podsumowująca konkurs  plastyczny ,,Bądź EKO, działaj EKO!” -  II edycja  „Chrońmy nasze zdrowie”. Organizatorem konkursu był Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem prowadzącym organizacyjną obsługę konkursu był Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem konkursu była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych  zachowań  w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otaczającym nas świecie. Uczniowie naszej szkoły po raz drugi brali udział w tym konkursie i odnieśli kolejny sukces. Laura Maśląka, uczennica klasy drugiej zajęła  2 miejsce. Uczennica otrzymała wspaniałą nagrodę.
Gratulujemy!
   Henryka Tobółka

WYCIECZKA DO PRAGI
ORAZ W KARKONOSZE POLSKIE I CZESKIE

Uczniowie klasy VI i VII oraz II gimnazjum szkoły w Pawłowicach, byli od 11 do 13 czerwca 2018r. na wycieczce w stolicy Czech – Pradze, a także w Karkonoszach polskich i czeskich.
Uczestnicy wycieczki po przyjeździe do Czech spędzili czas w Centrum Nauki - iQulandii w Libercu. W programie znalazł się również Harrachov ze wspaniałą skocznią narciarską oraz Mumlawski Wodospad.
Największą atrakcją tej wycieczki było niewątpliwie zwiedzanie Pragi – Stolicy Republiki Czeskiej. Tam zwiedziliśmy Zamek Praski, Katedrę, Małą Stranę, podziwialiśmy też Most Karola, Rynek Staromiejski oraz Plac Wacława.
Pobyt w Szklarskiej Porębie to dzień, który był czasem spędzonym w polskich Karkonoszach. Tu uczestnicy przeszli szlakiem do Wodospadu Kamieńczyka, następnie zwiedzili w Sobieszowie zamek Chojnik.
Wycieczka była dla wszystkich doskonałą okazją poznania nie tylko historii i zabytków Pragi, ale również ciekawej  kultury naszych południowych sąsiadów. Z kolei pobyt w Karkonoszach pozwolił poznać piękno przyrody tego wspaniałego zakątka Polski i Czech.

   Kinga Urbańczak


WYRÓŻNIENIE DLA KAROLINY
W Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "Bezpieczni w sieci" organizowanego dla uczniów szkół klas VI powiatu leszczyńskiego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rydzynie. Celem konkursu było uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z sieci oraz kształtowanie u uczniów postaw asertywnych wobec zjawiska cyberprzemocy i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do nowych technologii i internetu. Patronat honorowy nad konkursem sprawowało Starostwo Powiatowe w Lesznie. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace oraz przyznała wyróżnienia. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymała Karolina Śmieszała. Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak obecny na podsumowaniu, pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym oraz wręczył im nagrody.   Henryka Tobółka


PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "PISZĘ/RYSUJĘ DO CIEBIE"  
W piątek 8 czerwca 2018 roku w Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu dla uczniów szkół z terenu Powiatu Leszczyńskiego „Piszę /Rysuję do Ciebie…” pod patronatem Starosty Powiatu Leszczyńskiego Pana Jarosława Wawrzyniaka i Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu. W konkursie wzięło udział 7 szkół z terenu powiatu leszczyńskiego. Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie  Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, którzy otrzymali wspaniale nagrody książkowe i dyplomy.
W konkursie plastycznym:
W kategorii klas pierwszych:
 II miejsce zajęły: Hanna Czwojdrak, Karolina Grzegorzewska
III miejsce zajęła Julia Gajowa
W kategorii klas drugich
I miejsce zajęła Martyna Wróblewska
II miejsce zajęła Katarzyna Mania
Uczniów do konkursu  przygotowały panie: Magdalena Ratajczak i Henryka Tobółka.

   Henryka Tobółka

XIII FESTYN RODZINNY.
10 czerwca 2018 roku w parku przy pałacu w Pawłowicach odbył się XIII Festyn Rodzinny pod hasłem: „Kocham Cię Polsko”. Tradycyjnie festyn został uroczyście otwarty przez dyrektor szkoły panią Mirosławę Graf. Następnie podano wyniki zawodów wędkarskich oraz turnieju piłki nożnej i nagrodzono zwycięzców. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Wystąpili laureaci szkolnego konkursu „Mam Talent”, którzy zaprezentowali przed publicznością swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie czy zręcznościowe. Odbył się również pokaz Zumby. Po występach był czas na turnieje sportowe klas: I-III, IV-VI, VII i oddziałów gimnazjalnych oraz turniej: Nauczyciele- Rodzice- Uczniowie. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni. Na koniec na scenie pojawili się zawodnicy taekwondo wraz z trenerem Damianem Sadowskim, którzy wykonali niesamowity pokaz treningu i sztuk walki. W programie pojawiły się takie atrakcje jak: zwiedzanie pałacu, łowienie ryb i zadania związane z wędkarstwem, miasteczko dla maluchów, stacje zadań zręcznościowych dla małych i dużych, punkt plastyczny, przejażdżki kucykiem, malowanie w plenerze, malowanie twarzy czy bańki mydlane. Na odważnych czekały m.in. zamek powietrzny oraz trampolina. Nie zabrakło również pokazu strażackiego i udzielania pierwszej pomocy, w tym badania poziomu cukru we krwi. Oczywiście na imprezie nie mogło zabraknąć kawiarenki, lodów i słodkiego co nieco. W tym roku wielką atrakcją okazał się szybowiec, do którego każdy mógł wsiąść i poczuć się jak prawdziwy pilot. Odbył się również pokaz modelarstwa oraz uczono sztuki tworzenia własnego modelu samolotu. Ale niezwykłą niespodzianką okazał się pokaz lotu przygotowany przez leszczyński aeroklub. Na koniec jak zwykle rozlosowano nagrody w loteria szczęścia. Nagrodą główną był rower ufundowany przez Samorząd szkolny. Dobry humor i uśmiech nie opuszczały uczestników  festynu. Był to dzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji.„KSIĄŻKA I JA”
Uczniowie klasy IIIB zaprosili grupę z oddziału przedszkolnego na podsumowanie trwającego dwa lata klasowego projektu pt.: „Książka i ja”, którego celem było m.in.: wzbogacenie słownictwa, nabywanie cech dobrego rozmówcy, poprawa koncentracji i pamięci, umiejętność sprawnego pisania, ale także zabawa i rozrywka, a także dążenie do wytyczonego celu. Uczniowie raz w tygodniu przynosili wybrane przez siebie teksty, które głośno czytane były prezentowane przed całą klasą. Jednak tym razem publiczność była wyjątkowa. Wszyscy  uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowania do tego wydarzenia.  Klasa zaprezentowała przedszkolakom: „Trzy świnki” czytane z podziałem na role i uatrakcyjnione teatrzykiem. Drugim punktem spotkania było przedstawienie bajki o „Rybaku i złotej rybce”. Na koniec zaprosiliśmy gości do wspólnej zabawy podczas czytania „Rzepki” Juliana Tuwima.

   Karolina Dworniczak


„KOLOROWA ŁĄKA Z BOHATERAMI WIERSZY WANDY CHOTOMSKIEJ”
Klasy III otrzymały zaproszenie od Biblioteki Publicznej w Pawłowicach na wyjątkowe wydarzenie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach promujących czytelnictwo oraz kreatywne myślenie, pobudzanie wyobraźni i fantazji, a także wrażliwości na piękno – czyli tych cech, które charakteryzują  najprawdziwszych poetów. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem  wykonywali plakaty do  usłyszanych  tekstów poetyckich twórczości Wandy Chotomskiej. Dzieci miały także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności głośnego i płynnego czytania.
Serdecznie dziękujemy za wspaniałe i pełne humoru zajęcia.

   Karolina Dworniczak


Z WIZYTĄ W DOMU  DZIECKA
W dniu 5 czerwca uczniowie  Samorządu Szkolnego z naszej Szkoły pod opieką Pań: Magdaleny Ratajczak i Joanny Pietrzykowskiej  oraz z opiekunem Samorządu Szkolnego z Drobnina  Panią Moniką Piotrowiak – Kaczmarek i uczniami, udali się z wizytą do Domu Dziecka we Wschowie. Wychowankowie i kadra bardzo miło i serdecznie nas przyjęli, chętnie oprowadzając po terenie swojej placówki, częstując smażonymi kiełbaskami i domowymi wypiekami. Spotkanie było okazją do odnowienia zawartych wcześniej przyjaźni, wspólnych zabaw i rozmów.

   M. Ratajczak

WYCIECZKA DO TORUNIA -2018
W bieżącym roku szkolnym 29 i 30 maja uczniowie klas VI i VII uczestniczyli w naukowej wycieczce  Toruń-2018 . Program wycieczki  obejmował  zwiedzanie najważniejszych  miejsc na toruńskiej starówce: m.in. Ratusz, Krzywy Dom, Dom  Mikołaja Kopernika, Muzeum Piernika oraz BAZĘ MARS w Planetarium.  W tej nowoczesnej bazie uczniowie mogli odbyć wirtualną podróż po Wszechświecie , uczestniczyć w animacjach opartych o najnowsze badania kosmosu.  
W Żywym Muzeum Piernika  poznali historię toruńskich pierników, ich skład oraz  sposób   wyrabiania.  Wyrobili i wypiekli własny pamiątkowy, toruński piernik. W  ruinach Zamku Krzyżackiego poznali historię zamku, dowiedzieli się jaki wpływ mieli Krzyżacy na gospodarkę i rozwój miasta.
Spacerując uliczkami starego rynku można było pogłaskać karnego osiołka, złapać Filusia za ogonek lub melonik (gwarantowane szczęście). Zmagając się z miejskim upałem odpoczywaliśmy przy pomniku Kopernika i Fontannie Flisaka.
W salach centrum chemii małej skali przy ulicy Browarnej uczestniczyli w pokazie i warsztatach chemicznych. Bardzo ciekawe dla uczniów okazały się doświadczenia z gazami: ich otrzymywanie, identyfikacja i wykorzystanie.
Miła przyjazna atmosfera, humor i dowcip gospodarzy sprawiły , że wycieczka była bardzo udana.
Opiekunowie wycieczki: D. Patelka, M. Żalik, J. Pietrzykowska.

   Daniela Patelka


DZIEŃ DZIECKA
Przy sprzyjającej pogodzie  odbyło się najpiękniejsze święto – Dzień Dziecka. Najstarsi uczniowie kl. VII oraz I i II gimnazjum wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę rowerową do Kociug, gdzie uczestniczyli w zabawach i rozgrywkach sportowych.  Klasy IV-VI brały udział w zawodach sportowych, które zostały zakończone szkolną dyskoteką. Najmłodsi udali się do Robczyska, gdzie wraz z rodzicami obchodzili nie tylko swoje święto, ale także Dzień Mamy i Dzień Taty. Wszystkie zabawy odbywały się w radosnej i rodzinnej atmosferze.
W tym dniu nie zabrakło wspaniałych niespodzianek: Rada Rodziców zasponsorowała  napoje, a Samorząd Szkolny lody – prezenty idealne na orzeźwienie w tak piękny i upalny dzień.
Serdecznie Dziękujemy!!!KONKURS PLASTYCZNY „MALOWANY DZIEŃ ŚRODOWISKA” ROZSTRZYGNIĘTY!
W maju został rozstrzygnięty Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Malowany Dzień Środowiska”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Zgodnie z tradycją konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem – łącznie wpłynęły 442 prace w 3 kategoriach tematycznych (ochrona atmosfery, wykorzystanie odpadów, energia odnawialna). Jego głównym celem było zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród uczniów szkół podstawowych klas 1-6 i ich rodziców, zachęcenie do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska oraz integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska. Wśród nagrodzonych znalazła się praca naszej uczennicy - Alicji Kowalskiej z klasy 5 b. Gratulujemy.
   Henryka Tobółka


PROJEKTY GIMNAZJALISTÓW KLASY II
Projekt edukacyjny jest zespołowym,
planowanym działaniem uczniów,
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.


W czwartek 24 maja 2018r. w naszej szkole o godz.. 17.00, uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali koleżankom i kolegom, rodzicom, nauczycielom oraz komisji składającej się z:  p. M. Graf, p. E. Dąbrowskiej i p. K. Urbańczak, efekty swojej pracy nad wybranymi tematami projektów edukacyjnych.
Tegoroczni gimnazjaliści wybrali następujące tematy, które realizowali pod kierunkiem wybranych przez siebie nauczycieli:
•    „Historia i ciekawostki piłki nożnej” - p. W. Jarus.
•    „Uzależnienia wśród młodzieży” - p. K. Marciniak.
•    „Korea Północna – reżim za zamkniętymi drzwiami” - p. J. Jarus.
•    „Animacja komputerowa” - p. K. Żalik.
•    „Historia piłki ręcznej w Polsce” - p. Z. Tomiński.
•    „Bedeker po najciekawszych miejscach historycznych Gminy Krzemieniewo” – p. K. Urbańczak.
•    „Co wiemy o kuchni wielkopolskiej?” – p. K. Urbańczak
Z całą pewnością grupowa praca nad projektami i publiczna prezentacja jego efektów, dały naszym uczniom, jak każdego roku, kolejną szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
Wszystkie tematy wzbudziły duże zainteresowanie licznie zgromadzonych odbiorców oraz ukazały, jak kluczowe dla prowadzenia projektu jest, by uczniowie wypracowując jego cele, odkryli sens własnych działań, aby wiedzieli, co mogą chcą osiągnąć i jak to zrobić.
   podpis


BEZPIECZNI UCZNIOWIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH
„Bezpieczni uczniowie i odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 15.03.2018 r., w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV i VII oraz klas gimnazjalnych. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa, zagadnień cyberprzemocy, używek, kradzieży, odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej oraz niebezpieczeństwach płynących z sieci.
   Katarzyna Marciniak


DIALOG PRZECIWKO NARKOTYKOM
21.03.2018 r. młodzież klas gimnazjalnych oraz klasy VII brała udział w warsztatach „Dialog przeciwko narkotykom NIE BIORĘ”. Uczniowie poznali, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami. Otrzymali informację dotyczącą, czym jest uzależnienie, jakie są jego mechanizmy, rodzaje i fazy uzależnień. Młodzież nabyła wiedzę z zakresu przyczyn sięgania po środki psychoaktywne oraz skutki zażywania narkotyków i innych używek oraz brała udział w ćwiczeniach odmawiania w przypadku presji grupy.
   Katarzyna Marciniak

PAMIĘTAMY O BOHATERACH POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Dnia 22 maja 2018r. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach odbyło się spotkanie, którego celem było  podsumowanie projektu konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej" z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli Pani Dyrektor Mirosława Graf oraz zaproszenie goście: Pan Jarosław Wawrzyniak Starosta Leszczyński, Pan Andrzej Pietrula Wójt Gminy Krzemieniewo, Pan Radosław Sobecki Zastępca Wójta Gminy Krzemieniewo, Pani Cecylia Jędro Stachowiak wnuczka brata powstańca Karola Andrzejczaka z mężem oraz rodzice i uczniowie .
 Zadaniem uczestników konkursu było wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości i przedstawienie  swoich prac społeczności szkolnej i lokalnej. Młodsza grupa czyli klasa pierwsza wykonała plakat edukacyjny, który prezentował postać powstańca z Pawłowic Ignacego Adamczaka, odznaczonego Medalem Niepodległości . Druga grupa wiekowa klasy 4 - 7 w składzie : Nikola Józefiak, Dominika Ratajczak , Julia Raburska i trzecia grupa  - klasy gimnazjalne: Małgorzata Rembelska i Paulina Ratajczak przygotowały prezentacje w formie filmu dokumentalnego o powstańcach : Józefie Stróżyku i Karolu Andrzejczaku, odznaczonych Medalem Niepodległości, którzy również bohatersko walczyli w Powstaniu Wielkopolskim na terenach między innymi  Pawłowic. Wszystkie grupy przedstawiły biografie bohaterów, ich dokonania i zasługi oraz odznaczenia , które otrzymali. Po prezentacji, zaproszeni goście: Pan Jarosław Wawrzyniak i Pani Cecylia Jędro Stachowiak udzielili krótkiej  lekcji historii o powstańcach i zasłużonych w walce o niepodległość oraz zaprezentowali oryginalne medale, odznaczenia, legitymacje, dokumenty i albumy ze zdjęciami.

   M. Ratajczak


ZWYCIĘZCY KONKURSU RELIGIJNEGO
Z OKAZJI 1050-LECIA PIERWSZEGO BISKUPSTWA W POZNANIU
W tym roku obchodzimy jubileusz 1050 rocznicy pierwszego biskupstwa w Poznaniu. Z tej okazji Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ogłosił dla uczniów Wielkopolski Konkurs Religijny „Nasz kościół parafialny w roku jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Poznaniu”, pod patronatem JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego.
Celem konkursu było zainteresowanie oraz pogłębienie  wiedzy uczniów na temat historii świątyni parafialnej.
Do konkursu przystąpili uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i II gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, pod kierunkiem p. Kingi Urbańczak.Autor pracy: PIOTR PINDARA kl. VI – I MIEJSCEAutor pracy: ELIZA HADRYSIAK kl. II gimn. – I MIEJSCEAutor pracy: ZUZANNA JANKOWIAK kl. II gimn. – WYRÓŻNIENIE

Z grona nadesłanych prac, powołana przez organizatorów komisja bardzo wysoko oceniła prace nadesłane ze szkoły w Pawłowicach. Wśród kategorii dla uczniów kl. IV – VI  - I miejsce zajął Piotr Pindara, natomiast w kategorii kl. VII oraz gimnazjum - I miejsce zdobyła Eliza Hadrysiak, a wyróżnienie Zuzanna Jankowiak z kl. II gimnazjum.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbyła się w sobotę 19 maja 2018r. w Poznaniu. Tej doniosłej uroczystości towarzyszyła prezentacja prac zwycięzców konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
   Kinga Urbańczak


KONKURS W HARMONII Z PRZYRODĄ
Uczniowie klasy VI  Piotr Pindara i Krzysztof Rosik godnie reprezentowali naszą szkołę  w rejonowym konkursie przyrodniczym organizowanym już od kilku lat przez Szkołę Podstawową nr7 w Lesznie.
Wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętnością współpracy w grupie.
Gratulacje z powyższych  osiągnięć.

   DanielaPatelka


WYCIECZKA KLAS III DO „EUROJUMP”
21 maja uczniowie klas III pod opieką nauczycielek pojechali na wycieczkę do Parku Trampolin „EuroJump” w Lesznie. Niewątpliwie jest to miejsce stworzone do niezapomnianej rozrywki zarówno dla małych dzieci, jak i dorosłych. Uczniowie mogli skorzystać z szerokiej oferty parku, a wszystko to odbywało się pod czujnym okiem tzw. „JumpTrenerów”.

   KarolinaDworniczak


GMINNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
W dniu 19 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach jak co roku odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. W przesłuchaniach wzięło udział ponad 50-ciu uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Krzemieniewo czyli z Pawłowic, Oporówka, Garzyna, Nowego Belęcina i z Drobnina.
Organizacją konkursu zajęła się Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły w Pawłowicach. Nagrody rzeczowe ufundował Samorząd Uczniowski oraz ks. Proboszcz parafii w Pawłowicach - Jan Roszyk. W organizację przeglądu prężnie zaangażował się Wolontariat szkolny pod opieką Pani Magdaleny Ratajczak. W przygotowaniach pomogła również Pani Teresa Górczak.
Celem konkursu było rozpowszechnianie piosenki religijnej wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska katolickiego, a także wymiana doświadczeń muzycznych pomiędzy najmłodszym pokoleniem naszej społeczności gminnej. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Przesłuchania były podzielone na trzy kategorie wiekowe: klas I-III SP, IV-VI SP i klasy VII oraz oddziałów gimnazjalnych. W każdej z tych kategorii wystąpili soliści oraz zespoły wokalne (duety lub tercety). Jury w składzie: Pani Maria Wawrzyniak, Pani Paulina Kowalczyk i Pani Natalia Żygadło wysłuchało ponad trzydzieści prezentacji.
Oto lista nagrodzonych:
- w kategorii wiekowej klas I – III szkoły podstawowej:
 soliści
I miejsce – Filip Lenort (Pawłowice)
II miejsce – Roksana Siama (Garzyn)
III miejsce – Laura Maśląka (Pawłowice)
Wyróżnienie: Natalia Kowalska (Garzyn), Maja Wróblewska (Oporówko), Jowita Mocek (Oporówko), Lena Adamczak (Pawłowice)
zespoły wokalne
I miejsce – Klaudia Kubasik i Lena Gniłka (Garzyn)
II miejsce – Maria Matysiak, Nikola Niedzielska i Alan Tomowiak (Pawłowice)
III miejsce – Natalia Przybyłowicz i Michalina Kaczorowska (Garzyn)
Wyróżnienie – Zuzanna Hemmerling i Jadwiga Matysiak (Pawłowice), Michalina Kowalczyk, Antonina Skrzypczak i Lena Lutowicz (Oporówko), Martyna Hądzlik, Katarzyna Mania i Alicja Włodarczak (Pawłowice)
- w kategorii wiekowej klas IV – VI szkoły podstawowej:
 soliści
I miejsce – Agnieszka Maćkowiak (Garzyn)
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Patryk Lenort (Pawłowice), Paulina Pudliszewska (Drobnin)
Wyróżnienie: Natalia Matuszak (Drobnin), Mikołaj Brodziak (Drobnin), Zofia Klich (Garzyn), Maja Janowicz (Pawłowice), Karolina Peplińska, akomp. Małgorzata Rembelska (Pawłowice), Kamil Dolata (Nowy Belęcin)
zespoły wokalne
I miejsce – Oliwia Juszczak i Paulina Tomczak (Garzyn)
II miejsce – Aleksandra Bryl i Agnieszka Kempa (Pawłowice)
III miejsce – Nikola Józefiak i Kinga Dudkowiak (Pawłowice)
Wyróżnienie: Julia Gniłka i Sandra Siama (Garzyn), Anna Dudzińska i Oliwia Krauze (Pawłowice)
- w kategorii wiekowej klasy VII i oddziałów gimnazjalnych:
soliści
I miejsce – Kinga Jakubczak (Nowy Belęcin)
II miejsce – Bartek Jabłoński (Drobnin)
III miejsce – Zofia Kozica (Nowy Belęcin), Ewelina Bear (Drobnin)
Wyróżnienie: Monika Mazur (Nowy Belęcin), Kornelia Rutkowska (Drobnin), Roksana Pruchnik, akomp. Małgorzata Rembelska (Pawłowice), Zuzanna Jankowiak akomp. Małgorzata Rembelska (Pawłowice)
zespoły wokalne
I – Słoneczka (Drobnin)
II - Paulina Ratajczak i Maja Maciejewska, akomp. Małgorzata Rembelska (Pawłowice)
Konkurs zakończył Koncert Laureatów, nagrodzony przez publiczność brawami.
Gratulujemy!

   Anna Kasińska


„MAM TALENT”
21 maja 2018 roku odbyła się kolejna edycja naszego szkolnego konkursu „Mam Talent”. Ma on na celu promowanie i odkrywanie młodych talentów. W konkursie brało udział łącznie 62 uczniów. Występowali soliści , duety a nawet całe klasy. Uczestnicy zaskakiwali świetnym głosem, pomysłowością, perfekcją ruchów i wspaniałym wyczuciem rytmu.
Uczestników oceniało jury w składzie:
•    przewodnicząca  - Pani Ewa Dąbrowska
•    Pani Anna Kasińska
•    Pani Katarzyna Marciniak
•    Pan Michał Rosik
Komisja szczególną uwagę zwracała na:
1.    Oryginalność kreatywność
2.    Umiejętności uczestnika w danej dziedzinie
3.    Ogólne wrażenie artystyczne
Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 72 punkty.
Oto wyniki konkursu:

L.p.

Imię i nazwisko

klasa

konkurencja

Ogółem punktów

1.

Bartosz Jakubowski

Symeon Weiss

V a

sztuczki magiczne

72

2.

Alicja Ostropolska

IV b

taniec

69

3.

Jakub Świadek

III Gim

taniec

69

4.

Lena Ciesielska

Martyna Wróblewska

II

piosenka

68

5.

Zuzanna Hemerling

II

piosenka

68

6.

Klasa III ab

III ab

taniec

67

7.

Nikola Józefiak

IV a

piosenka

66

8.

Lena Ciesielska

II

wiersz

66

9.

Alicja Włodarczak

II

piosenka

65

10.

Laura Maśląka

II

piosenka

65

11.

Zofia Matysiak

IV b

piosenka

65

12.

Klasa I

I

taniec

62

13.

Filip Lenort

III a

piosenka

62

14.

Lena Adamczak

Liliana Białek

III a

piosenka

62

15.

Patryk Lenort

IV a

piosenka

61

16.

Maja Janowicz

IV a

piosenka

59

17.

Laura Maśląka

II

wiersz

59

18.

Nikola Niedzielska,

Maria Matysiak

Alan Tomowiak

I

piosenka

59

19.

Martyna Hądzlik

Małgorzata Rozwalka

II

piosenka

57

20.

Klasa II

II

taniec

55

21.

Marta Ciszak

IV a

piosenka

52

22.

Justyna Wilczkowiak

V b

piosenka

50

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy wyników!!!

   Teresa Górczak

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ogłosiła konkurs fotograficzny „Jakie znasz zawody?”, który polegał na wykonaniu fotografii, która miała zaprezentować wybrany, rzemieślniczy zawód. Uczennica klasy pierwszej Karolina Grzegorzewska zajęła 2 miejsce, a Filip Pietrzykowski 3 miejsce. Ich prace zakwalifikowały się do dalszego etapu ogólnopolskiego.   M. Ratajczak


ZAJĘCIA KLAS 1-3 Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
    W miesiącu maju zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie przeprowadzono na zajęciach ruchowych w klasach I-III. Zajęcia prowadziła p. Henryka Tobółka, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
    Podczas zajęć dzieci w trakcie zabawy uczyły się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej. Uczniowie ćwiczyli:
 
•    Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.
•    Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.
•    Oddech -rozpoznawanie trzema zmysłami (słuch, wzrok, dotyk) czy poszkodowany oddycha.
•    Pozycja boczna ustalona.
•    Oddechy ratownicze.
•    Uciskanie klatki piersiowej.
•    Łańcuch Przeżycia.
    W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

   Henryka Tobółka


ZAJĘCIA KULINARNE W KLASIE 3 GIMNAZJUM
Zajęcia kulinarne, które odbywają się w ramach przedmiotu „zajęcia techniczne” są doskonałym źródłem wiedzy na temat jedzenia dla uczniów klasy 3 gimnazjum.  Zajęcia te mają na celu nauczyć uczniów czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić  do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować. W ramach zajęć uczniowie w oparciu o dzienne zapotrzebowanie  na poszczególne składniki, dla dziewcząt i chłopców w ich wieku, układają jadłospisy dzienne i tygodniowe. Omawiają zagadnienia związane z nakryciem stołu. Uczą się  zasad dobrego zachowania przy stole. Uwieńczeniem tej tematyki są zajęcia praktycznego działania.

   Henryka Tobółka


GMINY KONKURS ORTOGRAFICZNY
W maju w Garzynie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich i trzecich. Uczniowie wykazali się znajomością zasad  ortograficznych. Z naszej szkoły w kategorii klas drugich: I miejsce zajęła Martyna Wróblewska, a III miejsce zajął  Oskar Sadowski. Dzieci  otrzymały nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

   Henryka Tobółka


UCZNIOWIE Z PAWŁOWIC NA WYCIECZCE W WARSZAWIE
Uczniowie klasy VI i VII oraz II gimnazjum szkoły w Pawłowicach, byli w piątek 11 maja 2018 r. na wycieczce historycznej w stolicy. Uczestnicy wycieczki podziwiali urocze Krakowskie Przedmieście oraz Stare Miasto, a także zwiedzali Zamek Królewski.
Jednak zasadniczym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, aby lepiej poznać historię społeczności żydowskiej zwłaszcza tą, która przypada na wiek XX.
Podzieleni na dwie grupy wraz z przewodnikiem rozpoczęła się niezapomnianą podróż w przeszłość. A wszystko za sprawą wystroju wnętrza, które podkreśla nastrój i atmosferę codziennego życia ludności żydowskiej końca XIX w. i XX w. Dzięki aranżacji można przenieść się do oblicza Warszawy sprzed 70 lat. Ściany muzeum wypełnione licznymi zdjęciami, obrazami i dokumentami oraz bogatymi eksponatami, w niezwykły sposób wpłynęły na wyobraźnię zwiedzających.
Pobyt w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie był nie tylko niezwykłą lekcją historii. Była to dla zwiedzających doskonała okazja poznania ciekawej  kultury, religii oraz życia codziennego społeczności żydowskiej. A wszystko to za sprawą tego, że muzeum łączy w sobie przeszłość ze współczesnością. Wszyscy uczestnicy zwiedzający ekspozycję nie wyszli ani rozczarowani, ani znużeni.

   Kinga Urbańczak


Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE
W piątek 11 maja 2018 r. uczniowie klasy I -III oraz oddziału przedszkolnego pod opieką swoich wychowawców udali się do Publicznej Biblioteki w Pawłowicach. Tam przekazali własnoręcznie wykonane zakładki, które wzięły udział w Gminnym Konkursie  na "Najdłuższą zakładkę ". Uczniowie obejrzeli także przedstawienie  "W wiejskiej zagrodzie", w którym wystąpili czytelnicy i miłośnicy biblioteki w Pawłowicach.

   M. Ratajczak

OGŁOSZENIE KONKURSU!
W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości został ogłaszony konkurs:
"100 wierszy na stulecie niepodległości"

Regulamin konkursu i wszystkie informacje na ten temat są umieszczone w zakładce Aktualności/Biblioteka. Zachęcamy do udziału.
   Ewa Dąbrowska, Joanna Pietrzykowska, Monika Żalik

WYNIKI XXVIII CROSU WAGAROWICZA
WYNIKI XXVIII CROSU WAGAROWICZA


WYRÓŻNIENIE DLA DOMINIKI W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
W Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku do końca maja będzie można obejrzeć nagrodzone oraz wyróżnione prace uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Prace są wynikiem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna, moje miejsce na ziemi”. Założeniem konkursu było przedstawienie przez uczestników piękna swojej najbliższej okolicy. Jury nagradzało uczniów w dwóch kategoriach: malarstwo oraz grafika/rysunek. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymała Dominika Ratajczak, uczennica klasy 7 za pracę „Pałac w Pawłowicach”. Gratulujemy.   Henryka Tobółka


POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Pod okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lesznie odbył się Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym konkurowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu leszczyńskiego. Konkurs został przeprowadzony na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, przy współpracy Urzędu Miasta Leszna.
Uczniowie zaczęli od testów, w których musieli wykazać się wiedzą o przepisach ruchu drogowego i znajomością znaków. Kolejnym etapem było pokonanie rowerem toru przeszkód i miasteczka rowerowego, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą Szkołę reprezentowali: Michał Pindara, Sebastian Kamieniarz , Arkadiusz Dudkowiak uczniowie klasy 2 gimnazjum, którzy zajęli II miejsce w powiecie. Gratulujemy.

   Henryka Tobółka


GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
W kwietniu w Garzynie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla klas drugich i trzecich. Uczniowie wykazali się wytrwałością i logicznym myśleniem w rozwiązywaniu zadań z treścią. Z naszej szkoły w kategorii klas drugich: I miejsce zajęła Martyna Wróblewska, a II miejsce zajęła Zuzanna Hemmerling. Uczennice otrzymały nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.   Henryka Tobółka


IV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
PH. „ŚW. JANOWI PAWŁOWI II Z WDZIĘCZNOŚCIĄ…”

27 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbył się IV Przegląd Piosenki Religijnej pod hasłem „Świętemu Janowi Pawłowi II z wdzięcznością”. Inicjatorem spotkania było leszczyńskie Przedszkole Sióstr Elżbietanek, które tego dnia obchodzi Dzień swojego Świętego Patrona. Artystów przywitała dyrektor przedszkola: siostra Aleksandra Błaszczyk. Koncert prowadziła Pani Hanna Markowska.
Do Mok-u przybyli młodzi wykonawcy z powiatu leszczyńskiego, którzy z radością odpowiedzieli na zaproszenie sióstr. Byli to przedstawiciele przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych z Leszna i okolic. Publiczność wysłuchała 25 prezentacji. Pojawiły się piosenki, jak i tańce, w wykonaniu małych artystów. Uczniowie naszej szkoły jak co roku, włączyli się w to piękne wielbienie Boga. Reprezentowali ją, pod okiem Pań: Magdaleny Ratajczak i Anny Kasińskiej uczniowie klasy 1. Zespół pod nazwą „Pierwszaki z Pawłowic” wykonał piosenkę Arki Noego „Taki duży, taki mały może świętym być”. Zespół otrzymał dyplom, a każde dziecko również nagrody książkowe. Zostaliśmy jak zawsze przyjęci z wielką gościnnością i serdecznością. Po przeglądzie udaliśmy się do pizzerii. Dodatkową atrakcją był powrót do Pawłowic szynobusem.APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
27 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy VII zaprezentowali część artystyczną, aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski. Usłyszeliśmy piękne wiersze o tematyce patriotycznej, młodzi artyści przypomnieli także tło historyczne wydarzeń majowych i wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla naszego kraju. Uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne, a jej powagę podkreśliły barwy narodowe i przygotowana dekoracja. Nad całością czuwali: pani Joanna Pietrzykowska i pani Anna Kasińska.
Dla całej społeczności szkolnej była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.
Po części artystycznej poproszono na scenę uczniów, którzy ostatnio wyróżnili się w konkursach. Nagrody odebrali: Dominika Ratajczak z klasy VII i Michał Pindara z klasy II gimnazjum. Gratulujemy!!!

   Joanna Pietrzykowska

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
Dnia 23 kwietnia 2018r. uczniowie klasy I i II oraz oddziału przedszkolnego wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Partu Lotniczego  we  Wrocławiu, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć z  tarasu widokowego odloty i przyloty samolotów oraz odprawę pasażerów. Następnie wszyscy udali się w dalszą trasę do "Kolejkowa" największej ruchomej makiety kolejowej w Polsce. Mogli tam  zobaczyć  430 m torowiska, 15 lokomotyw, 60 wagonów i 162 budynki, w tym miniatury autentycznych budowli Dolnego Śląska i Wrocławia oraz mosty, tunele, wiadukty. Kolejkowo  zrobiło na dzieciach  imponujące wrażenie. Wszystkim bardzo się podobało.

   Magdalena Ratajczak


GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ W DROBNINIE
14 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół w Drobninie odbył się Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Celem konkursu była popularyzacja piosenek oraz prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców. W przeglądzie wzięło udział około 130 uczestników ze szkół i przedszkoli naszej gminy: z Krzemieniewa, Górzna, Nowego Belęcina, Garzyna oraz Pawłowic. Konkurs podzielony był na cztery kategorie wiekowe solistów: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat oraz na dwie kategorie zespołów wokalnych: klas 1-3 i klas starszych.
Naszą szkołę reprezentowało duże grono uczniów. Trio złożone z uczniów klasy 1 w składzie: Nikola Niedzielska, Maria Matysiak i Alan Tomowiak wyśpiewało 2 miejsce. Zespół został przygotowany przez wychowawczynię P. Magdalenę Ratajczak. Wyróżnienie natomiast wyśpiewał duet z klasy 3a SP: Lena Adamczak i Lilianna Białek. W kategorii solistów 8-10 lat Wyróżnienie otrzymali: Filip Lenort (kl. 3a SP), Zuzanna Hemmerling (kl. 2 SP) oraz Zofia Matysiak (kl. 4a).
Naszą szkołę przepięknie reprezentowali również: Alan Tomowiak, Alicja Włodarczak, Filip Lenort, Maja Janowicz, Nikola Józefiak, Agnieszka Kempa, Fabian Naskręt, Julia Pawłowska, Roksana Andrzejewska oraz trio: Dominika Ratajczak, Julia Raburska i Agata Jankowiak. Uczniowie zostali przygotowani przez P. Magdalenę Ratajczak,  P. Annę Kasińską i P. Michała Rosika.
Wszystkim artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


GMINNY KONKURS KALIGRAFICZNY
24 kwietna 2018 roku w Zespole Szkół w Garzynie odbył się w Gminny Konkurs Pięknego Pisania pierwszoklasistów ze szkół Gminy Krzemieniewo .  Uczennice naszej szkoły : Julia Gajowa zajęła I miejsce, a Karolina Grzegorzewska III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe . Gratulujemy !

   Magdalena Ratajczak

RODZICE I DZIECI - POWIETRZE BEZ ŚMIECI!
Uczniowie klasy 3b wzięli udział w Edukacyjnej Kampanii Społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza  „Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu!” w programie „Rodzice i dzieci – powietrze bez śmieci”. Projekt ten opiera się na dwóch głównych filarach: działaniach skierowanych do polskich rodzin, przez realizację konkursu dla lokalnych społeczności oraz budowaniu odpowiednich nawyków u przyszłych pokoleń, wdrażając program edukacyjny dla szkół podstawowych. Całość swoją wiedzą i autorytetem wspiera znany dziennikarz popularnonaukowy – Radek Brzózka. Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Oddychamy w naszym kraju bardzo złym powietrzem, przez co rocznie umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy osób. To właśnie dlatego tak ważne jest uświadamianie wszystkich ludzi o szkodliwości smogu, oraz dotarcie do jak najmłodszych dzieci,  w celu uwrażliwienia na otaczający nas świat, a także wyrobienia dobrych nawyków, jak segregowanie śmieci i ich wtórne przetwarzanie.

   K.Dworniczak


SPOTKANIE Z MISIEM  PADDINGTONEM
Dnia 10 kwietnia 2018r. uczniowie klasy pierwszej wybrali się do biblioteki w Krzemieniewie, gdzie spotkali się z wyjątkowym gościem panem Piotrem Witoniem, który wcielił się w rolę misia Paddingtona. Paddington zaprosił dzieci do wspólnej zabawy, a w jej trakcie czytał  opowieści  o rodzinie Brownów. Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści i brały aktywnie  udział w różnych zabawach.

  Magdalena  Ratajczak


GMINNE ZAWODY SPORTOWE KLAS 1 - 3
Dnia 6 kwietnia w Drobninie odbyły się Gminne Zawody Masowe klas I-III. Łącznie wystartowało piętnaście drużyn- dziesięcioosobowych z  gminy Krzemieniewo. Wśród startujących drużyn naszej szkoły klasa I zajęła trzecie miejsce, klasa II zajęła pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale.

ZAJĄCZEK
Już od jakiegoś czasu w naszej szkole odczuwało się atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dzieci poznawały zwyczaje i tradycje świąteczne: malowały pisanki, robiły zajączki, koszyczki, palmy, stroiki na stół wielkanocny i dekoracje do kącików zainteresowań. W klasach zrobiło się wiosennie, kolorowo i pachniało świętami. 28 marca Samorząd Uczniowski  z okazji "Zajączka" odwiedził uczniów każdej klasy i podarował symboliczny słodki upominek.
   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


WYJAZD DO TEATRU ODDZIAŁU 0 I KLAS I-III.
W miniony czwartek dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas: I-III uczestniczyli w spektaklu pt.: „Kuba i Buba czyli savoir-vivre dla dzieci”, który powstał na podstawie tekstów Grzegorza Kasdepke. Najnowsze przedstawienie Teatru Współczesnego w Krakowie w humorystyczny sposób uczy trudnej sztuki dobrego zachowania. Wraz z sympatycznymi bohaterami, dzieci dowiedziały się czy młodszy powinien wyciągać rękę do starszego i czy zamiast kłótni nie lepiej skorzystać z magicznych słów – dziękuję, przepraszam i proszę. Niesforne rodzeństwo podpowiedziało, jak odkładać sztućce po skończonym posiłku i dyskretnie ziewać. Zgrabne, sympatyczne i dowcipne sytuacje z życia codziennego na pewno będą zapamiętane i utrwalone dzięki lekkiej muzycznej formule spektaklu. Samo przedstawienie stało się świetnym wstępem do rozmów z dziećmi na temat zachowania własnego i bohaterów a także podstawowych pojęć etykiety.

   Karolina Dworniczak


SZKOLNY KONKURS "OZDOBA WIELKANOCNA
    Już tradycją  jest, że w naszej szkole przed Świętami Wielkanocnymi organizowany jest konkurs plastyczny „Ozdoba wielkanocna”. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i staropolskich zwyczajów wielkanocnych. Dodatkowym atutem w tego typu konkursach jest rozwijanie wyobraźni dzieci, jak również możliwości poznania różnych technik plastycznych. Uczniowie wykazali się dużą inwencją artystyczną wykonując: pisanki, baranki, koszyczki, zajączki, kurczaczki, kartki świąteczne, stroiki. Uczestnicy konkursu do wykonania swoich prac wykorzystali różne  materiały: bibułę, wełnę, wstążki, styropian, cekiny, guziki. Praca komisji konkursowej nie należała do najłatwiejszych, gdyż wszystkie ozdoby urzekły  pomysłowością. Przyznano nagrody i wyróżnienia, które wręczone zostaną na apelu.

Klasy I-III i oddział przedszkolny:
I miejsce
Katarzyna Mania klasa 2, Jagoda Mandyka „O”
II miejsce
Lena Adamczak klasa 3a, Ewelina Józefiak klasa 3a, Nikodem Żurawski „O”, Amadeusz Hadrysiak „O”
III miejsce
Julia Gajowa klasa 1, Oskar Sadowski klasa 2, Filip Niedzielski klasa 3b
Wyróżnienia:
Fabian Kubiak klasa 2, Nikola Niedzielska klasa 1, Michał Włodarczyk klasa 1,  Barbara Śniegucka „O”, Filip Pietrzykowski klasa 1, Filip Matyla klasa 3b, Małgorzata Rozwalka klasa 2, Maja Spyrka „O”, Julia Adamczak klasa 3a, Hubert Wilczek klasa 3b, Julia Grzegorzewska „O”, Alicja Włodarczak klasa 2

Klasy IV-VII
I miejsce
Filip Rozwalka klasa 7, Kamil Skorczyk klasa 4b
II miejsce
Michał Maślonka  klasa 5b, Julia Adamczak klasa 5a, Nikola Józefiak klasa 4a, Julia Raburska klasa 7
III miejsce
Dominika Ratajczak klasa 7, Daniel Kubiak klasa 7, Oskar Śniegucki klasa 5a, Filip Śniegucki klasa 4a, Igor Biernaczyk klasa 4a, Nikodem Glapiak klasa 5a, Kacper Musielak klasa 4a
Wyróżnienia:
Karolina Peplińska klasa 6, Bartosz Józefiak klasa 7, Szymon Kowalczyk klasa 7, Alex Szepe klasa 4a, Maciej Kubiaczyk klasa 5a

Klasy II-III gimnazjum
I miejsce
Anna Piotrowiak klasa 2
II miejsce
Paulina Ratajczak klasa 3, Eliza Hadrysiak klasa 2
III miejsce
Oliwia Łupicka klasa 2, Joanna Rosińska klasa 2
Wyróżnienie:
Zuzanna Jankowiak klasa 2, Dominik Kowalczyk klasa 3

   Henryka Tobółka

PODSUMOWANIE GMINNYCH KONKURSÓW „PALMA WIELKANOCNA” I „DEKORACJA STOŁÓW WIELKANOCNYCH”
W sobotnie popołudnie w Sali Centrum Kultury w Krzemieniewie podsumowano konkurs plastyczny „Palma wielkanocna”.  Z naszej szkoły  III miejsce zajęło kółko plastyczne. Równocześnie w sali odbył się drugi konkurs „Dekoracja stołów wielkanocnych”. Swój stół zaprezentowało również Kółko plastyczne, które zajęło 1 miejsce. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Henryki Tobółki. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy i kosze ze słodyczami.

   Henryka Tobółka


PALMA WIELKANOCNA
Samorząd Szkolny brał udział w konkursie pt. „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”. Przez kilka dni członkowie Samorządu, pod kierunkiem pani Magdaleny Ratajczak, przygotowywali wyjątkowej urody palmę. Zręczne rączki kręciły barwne kwiaty z krepiny, bibuły i wiązały gałązki bukszpanu, aż powstało prawie dwumetrowe dzieło. 23 marca spotkaliśmy się w Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie, gdzie mogliśmy podziwiać prace konkursowe innych uczestników. Odbyła się tam również Wystawa Stołów Wielkanocnych pt. „ŻUREK JAJKO BABKI” i można było skosztować tradycyjnych wielkanocnych potraw. Każdy z uczestników konkursu otrzymał słodki upominek oraz pamiątkowy dyplom.   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


KONKURS RECYTATORSKI
 Dnia 19 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski "Wiosna w poezji dziecięcej" adresowany do dzieci klas 1-3, zorganizowany przez nauczycielki: edukacji wczesnoszkolnej: p. M. Ratajczak, p.H. Tobółkę, p.K, Dworniczak, p. M. Błocian. Zainteresowanie konkursem było duże, dlatego w każdej grupie wiekowej odbyły się eliminacje wewnętrzne przeprowadzone przez wychowawcę klasy. Z każdej klasy do dalszego etapu zakwalifikowało się po 3 uczniów. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wiersz o tematyce wiosennej.
Występowi każdego uczestnika z wielką uwagą przysłuchiwało się jury, które przyznało:
W kategorii klasa 1:
I miejsce – Maria Matysiak
II miejsce – Julia Czajka
III miejsce – Alan Tomkowiak
W kategorii klasa 2:
I miejsce – Lena Ciesielska
II miejsce – Laura Maśląka
III miejsce – Martyna Hądzlik
W kategorii klasa 3:
I miejsce – Ewelina Józefiak klasa 3a, Filip Matyla klasa 3b
II miejsce – Lena Adamczak klasa III a, Jakub Baksalary klasa 3b
III, miejsce – Lilianna Białek klasa III a, Anna Przytuła klasa 3b
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Uczniowie, którzy zajęli 1 miejsce będą reprezentować naszą szkołę w gminnym konkursie o tej samej tematyce. Nagrody ufundował Samorząd Szkolny.
 Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu.

   Henryka Tobółka

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
W  lutym 2018r. został rozstrzygnięty  Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne spojrzenia".  Konkurs ten  adresowany był do dzieci i młodzieży z całego świata. Dwoje uczniów naszej szkoły: Kacper Andrzejczak i Michał Włodarczyk z klasy 1 zdobyli wyróżnienia w tym konkursie. Serdecznie gratulujemy.
DZIEŃ KOBIET W KLASIE DRUGIEJ
8 marca to dzień o którym nie wypada zapomnieć o kobietach „małych i dużych”. Pamiętali o tym święcie  chłopcy z klasy II , którzy złożyli swoim koleżankom  życzenia, wręczyli  tulipany i przygotowali niespodziankę. Pod opieką pań: H. Tobółki. H.Hemmerling i N.Mani upiekli babeczki „Muffinki”, którymi poczęstowali Panie i koleżanki. Dekorację wykonali z bitej śmietany i owoców. Babeczki były bardzo smaczne, a dziewczynki były nimi zachwycone. Wszyscy bawili się znakomicie.

Henryka Tobółka


WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA SZACHOWE
Dnia 10 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Projektu „Edukacja przez Szachy w szkole”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, w składzie: Nadia Szwarczyńska, Hanna Czwojdrak, Karolina Grzegorzewska, Michał Mrukowski, Filip Pietrzykowski, Mikołaj Mruk i Michał Włodarczyk. W części oficjalnej turnieju uczczono 100 - lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-  lecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dyrektor szkoły pan Tadeusz Górny i przedstawiciel Starostwa Powiatowego z Leszna, oraz Andrzej Ciesiński prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego. Nasza drużyna w kategorii szkół z Powiatu leszczyńskiego, biorących udział w mistrzostwach, zajęła 3 miejsce  i otrzymała Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego.

   Magdalena Ratajczak


WYRÓŻNIENIE DLA MICHAŁAWyróżniona praca konkursowa Michała

W styczniu bieżącego roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Religijny „Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”. Jego organizatorem była Fundacja Orszak Trzech Króli, która chciała zachęcić do głębszego przeżywania okresu Bożego Narodzenia.
Prace na konkurs przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, pod kierunkiem p. Kingi Urbańczak.
Konkurs cieszył się dużą popularnością, ponieważ wzięło w nim udział 1124 uczestników z całej Polski. Po długich i trudnych obradach ogłoszono wyniki, a jury wybrało 14 laureatów, przyznało 21 wyróżnień i 9 wyróżnień dodatkowych. Wśród wyróżnionych uczniów znalazł się Michał Pindara z kl. II gimnazjalnej.


   Kinga Urbańczak

ALE MEKSYK!
Dnia 08.02.2018r. odbyła się druga część projektu „ Ale Meksyk!” , w której udział brali nie tylko uczniowie z naszej szkoły lecz także uczniowie  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie. Ponieważ zmieniła się grupa uczestników trzeba było na nowo poznać wszystkie osoby. Każdy z uczniów musiał się przedstawić, powiedzieć kilka zdań o sobie, jak i odpowiedzieć na pytania zadane przez młodzież meksykańską. Trzeba było dowiedzieć się kim jest osoba, która zasiada po drugiej stronie ekranu. W momencie, gdy  każdy z uczniów przeprowadził już wywiad, przyszedł czas na quiz polsko-meksykański. Uczniowie otrzymali kilka dni wcześniej informacje dotyczące Meksyku i musieli się przygotować do quizu. Oto kilka pytań, na które trzeba było udzielić odpowiedzi:
Gdzie leży Meksyk? Jaka waluta obowiązuje w Meksyku? Ilu mieszkańców liczy Meksyk? Jaka jest różnica czasu Itd. To jednak nie wszystko, nasi uczniowie mieli również okazję do tego, aby poznać kilka słów i zwrotów po hiszpańsku i zostali z nich przepytani. Uczniowie z Meksyku również otrzymali informacje  o Polsce i musieli nauczyć się takich samych słów co my, tylko że po polsku.
Quiz zakończył się remisem ;) ;)
Każdy uczeń musiał wykazać się dobrą znajomością języka niemieckiego, aby zrozumieć zadane pytania i w miarę szybko udzielić na nie odpowiedzi. Uczestnikom towarzyszyły ogromne emocje.
Zdenerwowanie przemieniało się w zadowolenie, a ostatecznie w ogromną satysfakcję i dumę z samego siebie.
Trzecia część naszego projektu odbędzie się w maju. Poznamy wtedy tradycje i obyczaje jakie panują w Meksyku. Zapraszam chętnych uczniów, cały czas można do nas dołączyć. :) :)

Udział w tej części brali:

Marcelina Giera, Marta Lubiejewska,Nadia Wróblewska, Filip Rozwalka, Sebastian Kamieniarz, Zuzanna Jankowiak, Arkadiusz Dudkowiak, Krzysztof Bartlewicz, Paulina Ratajczak oraz Monika Mazur, Kinga Jakubczak, Zofia Kozica i Kinga Jurdeczka.
Wszystkim bardzo dziękuję za przybycie i do zobaczenia wkrótce !! :D

   Opiekunowie:
Strona polska : Anna Andrzejewska
Strona meksykańska : Cristian Solis


DBAM O CZYSTE POWIETRZE
Dnia 9 lutego w naszej szkole  przeprowadzone zostały  warsztaty ekologiczne „Walczymy razem o czyste powietrze”. Zajęcia przeznaczone były  dla uczniów klas 1 - 3 na zlecenie powiatu leszczyńskiego. Niska emisja to obecnie jeden z największych problemów ekologicznych . Przyczynia się do powstawania smogu, który zatruwa nas i środowisko.  Prowadząca wytłumaczyła uczniom,  jakie są konsekwencje  palenia odpadów w piecach i pokazała , w jaki sposób można poprawić jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy. Wszystkie klasy wykonały plakaty promujące dbałość o czyste powietrze, a w nagrodę  każdy uczeń  otrzymał plakietkę  z napisem "Dbam o świeże powietrze" . Ponieważ był to ostatni dzień przed feriami, w klasach odbyły się także pogadanki na temat bezpiecznych ferii.CZAS NA PODSUMOWANIE
W poniedziałek 05 lutego uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych spotkali się na apelu podsumowującym I semestr. Na początku pani dyrektor Mirosława Graf wręczyła panu Karolowi Żalikowi nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy i życzyła dalszych sukcesów. Następnie całą społeczność szkolną zapoznano z wynikami nauczania oraz frekwencją na zajęciach uzyskaną przez poszczególne klasy. Uczniowie z najwyższą średnią zostali wyróżnieni i nagrodzeni brawami. Ogłoszono również wyniki konkursu na „Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (p. Pietrzykowska, p. Ratajczak) oraz konkursów związanych z obchodami w naszej szkole Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka(p. Dąbrowska).
Na koniec pani dyrektor życzyła owocnej pracy w II semestrze oraz miłego i bezpiecznego odpoczynku w czasie ferii.

   Joanna Pietrzykowska


FERIE  NA  SPORTOWO
PONIEDZIAŁEK   19  LUTEGO  2018 ROKU
Godz.  10.00  -  13.00 Szkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców kl. IV- VI.

WTOREK   20  LUTEGO  2018 ROKU
Godz. 10.00 –11.30  Tenis stołowy/szkoła podstawowa, gimnazjum/
Godz.  11.30 – 13.00  Piłka siatkowa /chłopcy gimnazjum/

ŚRODA  21  LUTEGO  2018 ROKU
Godz.  10.00 – 11.30  Piłka siatkowa /chłopcy gimnazjum/
Godz.  11.30 – 13.00  Unihokej  / szkoła podstawowa, gimnazjum/

CZWARTEK  22 LUTEGO  2018 ROKU
Godz.  10.00 – 11.30  Piłka nożna /dziewczęta szkoła podstawowa/
Godz. 11.30 – 13.00  Piłka  siatkowa /chłopcy gimnazjum/.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO CZYNNEGO  SPĘDZENIA  FERII  NA SPORTOWO !!!


TŁUSTY CZWARTEK
08 lutego obchodziliśmy w naszej szkole TŁUSTY CZWARTEK. Tego dnia nikt nie liczył kalorii. Zgodnie z tradycją w ostatni czwartek przed Wielkim Postem dozwolone jest objadanie się domowymi wypiekami, takimi jak pączki czy faworki.  Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzoną przez Samorząd Szkolny akcję!

   Joanna Pietrzykowska
Magdalena RatajczakŚWIATŁO W ROLI GŁÓWNEJ
06 lutego w naszej szkole ponownie gościliśmy pana Rafała Łęckiego. Tym razem odbyły się warsztaty dotyczące kolorów, światła i zjawisk jemu towarzyszących.
W czasie zajęć uczniowie rozmawiali o tym, czym jest światło, poznali jego dwoistą naturę  i zastanawiali się, do czego można światło wykorzystać. Pan Rafał przeprowadził szereg ciekawych eksperymentów i każdy mógł samodzielnie „kręcić bączki” czy odszyfrowywać zakodowane informacje. Taka nauka przez zabawę z pewnością zainspirowała uczestników warsztatów do rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych.

   Joanna Pietrzykowska


WYSTAWA PRAC UCZNIOWSKICH
W dniach 1 i 2 lutego w naszej szkole zaprezentowana  została wystawa prac uczniowskich.  Młodzież miała okazję do przedstawienia  swoich prac plastyczno-technicznych takich jak: pojazdy z drewna, postacie z masy papierowej i różne techniki plastyczne.  Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i rodziców.

   Henryka Tobółka


KOLĘDY I PASTORAŁKI DLA RODZICÓW
Jedno z wyjątkowych spotkań dla rodziców uczniów naszej szkoły, odbyło się w czwartek 1 lutego 2018r.
Zaproszenie na podsumowanie pracy w I półroczu, uświetnił program artystyczny opowiadający o pięknie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, oparty na twórczości księdza J. Twardowskiego, przygotowany pod kierunkiem p. K. Urbańczak i p. A. Kasińskiej.
Atmosfera spotkania była pełna radości i wzruszenia.

   tekst: Kinga Urbańczak
zdjęcia: P. ZygnerŚWIĘTO PATRONA
Tegoroczne Święto Patrona obchodziliśmy w kilku podgrupach.
Klasy IV – VI o godz. 8.00 spotkały się z wychowawcami i w różny sposób wzbogacały swoją wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim – oglądały filmy, prezentacje, rozmawiały o bohaterstwie naszych przodków, następnie wykonywały plakaty poświęcone Powstaniu i Powstańcom. Pomysłowe prace ozdobiły sale lekcyjne. Po godz. 10.00 udały się do pawłowickiego pałacu i oglądały zabytkowe miejsce. W drodze powrotnej zapaliły znicz przy pomniku poświęconym pamięci lokalnym bohaterom. Obchody zakończyły się w południe.
Klasy I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego udały się tego dnia do kina na drugą część szalonych i zabawnych przygód uroczego misia Paddingtona.
Klasa VII i klasy gimnazjalne od rana pracowały nad plakatami upamiętniającymi Powstanie Wielkopolskie, a potem również wyjechały do kina. Film „Cudowny chłopak”  okazał się dla naszych uczniów cenną lekcją empatii.


BAL KARNAWAŁOWY
W środę 31 stycznia  w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas 1 -3 oraz oddziału przedszkolnego. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Zabawa urozmaicana była ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani cukierkami. W przygotowanie zabawy karnawałowej zaangażował się Samorząd Szkolny.

   Magdalena Ratajczak


PISMO INFORMUJĄCE O REKRUTACJI 2018
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach informuje i jednocześnie prosi zainteresowanych Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 0050/1/2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, a także kryteriów branych pod uwagę  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (w drugim etapie rekrutacyjnym).
   Mirosława Graf


Podziękowania
dla sponsorów i współorganizatorów
zabawy karnawałowej

    Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc przy organizacji zabawy karnawałowej, która odbyła się 27 stycznia 2018r roku w Nowej Wsi.
    Imprezy tego typu, to jeden ze sposobów integracji lokalnego środowiska. Spotkania i wspólna zabawa, niosą za sobą radość i uśmiech oraz pomoc dla innych. 
    Jednak, aby w dalszym ciągu, to kontynuować potrzebni są ludzie dobrej woli, tacy jak Państwo.
Za dotychczasową pomoc dziękujemy tym, którzy wsparli nasze działania:
1.    PANI  MAŁGORZATA  SZEPE
2.    PAŃSTWO  KUROWSCY – PIZZERIA U „QUURCZAKA”.
3.    FIRMA  OGÓLNOBUDOWLANA  DAMIAN  BIERNACZYK.
4.    ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY  PAWŁOWICE.
5.    PANI  MONIKA  SZADY
6.    PANI  KATARZYNA  ROZWALKA
7.    ZAKŁAD  FRYZJERSKI  „EUFORIA”.
8.    GRZEGORZ  KACZMAREK –„FERNOVA” – LESZNO
9.    PANI  DONATA  APOLINARSKA
10.    FIRMA „TAKO BEEF” – MONIKA  JAKUBOWSKA –LESZNO
11.    „HJH.POLSKA” SP.Z O.O.PUDLISZKI.
12.    SALON  FRYZJERSKI „MARTYNA” –PONIEC.
13.    PANI  KATARZYNA  WYSOCKA – RADNA  GMINY  KRZEMIENIEWO.
14.    PAN  MICHAŁ  MICHALSKI –RADNY  GMINY  KRZEMIENIEWO.
15.    „PPU MEBLE” –GRZEGORZ  WYSOCKI.
16.    PAŃSTWO  SADOWSCY
17.    „CIESIÓŁKA AUTO GROUP” – LESZNO.
18.    LEONARD  CIEŚLA  KRZEMIENIEWO.
19.    KOŁO  GOSPODYŃ  WIEJSKICH  PAWŁOWICE
20.    FIRMA „BALANS” – LESZNO
21.    FIRMA „ESTAMPA” – LESZNO.
22.    „AMF” SEBASTIAN  I  MARTA  FISZER.
23.    FIRMA „GAMA”- MAREK  I  WIESŁAWA  MAŁYCHA
24.    PAŃSTWO  STACHOWIAK
25.    FIRMA  „PRIMOKNO” – LESZNO.
26.    LESZCZYŃSKIE  CENTRUM  LOGISTYCZNE „GRZEŚKOWIAK” – LESZNO.
27.    GABINET  KOSMETYCZNY –„ESTETICA” .
28.    PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO  USŁUGOWE  FRANCISZEK  KONOPKA –LESZNO.
29.    FIRMA „SMURFIT KAPPA”.
30.    „MGL” –RAWA  MAZOWIECKA.
31.    „OO CHOLEWKA”-PANI  EMILIA  KRAŚNER.
32.    PAŃSTWO  NOWAK.
33.    PANI  KATARZYNA  SPYRKA.
34.    „EUROCOMFORT” –LESZNO.
DZIĘKUJEMY  RÓWNIEŻ  TYM  SPONSOROM,  KTÓRZY  CHCĄ  POZOSTAĆ  ANONIMOWI.
 ZA  UPIECZENIE  PYSZNYCH  PLACKÓW BARDZO SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY  PANIOM:
1.    Ewelinie Matuszewskiej
2.    Magdalenie Mendyce
3.    Małgorzacie Matysiak
4.    Paulinie Tomowiak
5.    Lidii Wróblewskiej
6.    Agnieszce Włodarczak
7.    Dominice Drygas
8.    Julicie Jakubowskiej
9.    Karolinie Niedzielskiej
10.   Monice  Kumolka
11.    Annie Kolańczyk
12.    Anicie Józefiak
13.    Monice Stańczuk
14.    Ewelinie Kowalczyk
15.    Monice Markowskiej
16.    Sławie Olejnik
17.    Annie Maślonce
18.    Paulinie Skorupskiej
19.    Renacie Dudzińskiej
20.    Monice Musielak
21.    Magdalenie Ratajczak
22.    Elżbiecie Rozwalce
23.    Renacie Juskowiak
24.    Anecie Marciniak
25.    Renacie Rembelskiej
26.    Monice Olejniczak
ZA  POMOC  W  PRZYGOTOWANIU  A  PRZEDE  WSZYSTKIM  W  POSPRZĄTANIU SALI   PO  ZABAWIE  DZIĘKUJEMY PAŃSTWU:
1.    ANECIE  KOZAK.
2.    MONICE  OLEJNICZAK.
3.     EMILII  KRAŚNER.
4.     NATALII  MANIA.
5.    KATARZYNIE  SPYRKA.
6.    AGNIESZCE   SADOWSKIEJ.
7.     BARBARZE  MAŁECKIEJ.
8.     TOMASZOWI  ŁUPICKIEMU.
9.     ROMANOWI  RABURSKIEMU.

CIEKAWE WARSZTATY
25 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach gościł pan Rafał Łęcki – pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Pan Rafał, poza pracą naukową, prowadzi ciekawe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Gość zaprezentował proste przykłady występowania siły tarcia, informując, że dzięki niej możemy chodzić - nasze stopy trzymają się podłogi, a przedmioty nie zsuwają się ze stołu. Uczniowie mieli okazję przekonać się o jej sile, ciągnąc grzbiety dwóch książek, których kartki były poprzekładane między sobą, biorąc udział w przeciąganiu liny czy w wyścigach „sanek”. Warsztaty dostarczyły dzieciom niesamowitych wrażeń.

   Joanna Pietrzykowska


DZIEŃ BABCI I DZIADKA
22. stycznia był wyjątkowym dniem dla grupy Małych Odkrywców. Wszystko to za sprawą dziadków, którzy przybyli do swoich wnucząt, by wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka. Dzieci odwdzięczyły się gościom za przybycie, prezentując piękny program artystyczny. Zarówno babcie jak i dziadkowie mogli usłyszeć wierszyki oraz piosenki związane z ich świętem. Młodzi artyści zaprezentowali także inscenizację wiersza "Rzepka" Juliana Tuwima. Przedszkolaki zachwyciły babcie i dziadków nie tylko aktorskimi talentami, ale również pięknymi strojami. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jednak to nie był koniec niespodzianek. Każda babcia i wszyscy dziadkowie otrzymali upominki, przygotowane własnoręcznie przez wnuków . Po występach goście zostali zaproszeni na przygotowany przez mamy słodki poczęstunek.

   Karolina Majchrzak

DZIEŃ  BABCI I DZIADKA
Dnia 19 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. Wszystkich gości serdecznie przywitała Pani Dyrektor Mirosława Graf i złożyła życzenia z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka. Dzieci  pod kierunkiem swoich Pań: Magdaleny Ratajczak, Henryki Tobółki, Marzanny Błocian, Karoliny Dworniczak  przygotowały i  przedstawiły program artystyczny. Były to wiersze i piosenki, związane ze Świętem Babci i Dziadka, pokazy taneczne, a także gry na dzwonkach.  Po części artystycznej  szczególni goście, babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na  poczęstunek do klas i obdarowani upominkami.
M. Ratajczak

PRACE UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY NA OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE „BARWY NIEPODLEGŁOŚCI”
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy z okazji zbliżającego się 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaprosił dzieci i młodzież do udziału w konkursie „BARWY NIEPODLEGŁOŚCI”.
Wśród uczestników tego konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali prace pod kierunkiem p. K. Urbańczak. Komisja konkursowa obejrzała i oceniła 728 prac z całej Polski. Wśród prac, które zakwalifikowano na wystawę pokonkursową znalazły się 3 z naszej szkoły. Ich autorkami są: Dominika Ratajczak z kl. VII SP, Eliza Hadrysiak i Zuzanna Jankowiak z kl. II gimnazjum.
Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie, a Dominice, Elizie i Zuzi gratulujemy.

Kinga Urbańczak

NAGRODA PUBLICZNOŚCI DLA MARTYNY HĄDZLIK
   W grudniu został ogłoszony powiatowy konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,  poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych , prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Na wykonane i zgłoszone  prace można było głosować internetowo. Najwięcej głosów w kategorii szkoła podstawowa, zdobyła praca naszej uczennicy Martyny Hądzlik, uczennicy klasy 2, która otrzymała od organizatora „Papierowa Sowa” wspaniałą nagrodę.
   Henryka Tobółka


PRACE ZUZI I EMILKI NA WYSTAWIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
 Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży z Wrocławia ogłosiło VII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne "Świat dinozaurów". Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5-24 lat. Konkurs cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie 1569 nadesłanych prac, zakwalifikowała dwie prace naszych uczennic Zuzanny Hemmerling i Emilii Pawłowskiej z klasy drugiej  na wystawę pokonkursową. Prace można zobaczyć w MDK we Wrocłwiu,.
Życzymy dalszych sukcesów!
   Henryka Tobółka


SERDUSZKA WOŚP
W grudniu Samorząd Szkolny ogłosił konkurs pt. „Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, by tradycyjnie już przyłączyć się do wspierania fundacji. Jego celem było rozbudzenie kreatywności oraz wrażliwości dzieci i młodzieży. Uczniowie wykonali prace przy użyciu różnych technik, zachowując oryginalną kolorystykę. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania.
Nagrody przyznano:
I miejsce:
Jagoda Mendyka   „0”
Zofia Kraśner  „0”
Nadia Szwarczyńska  klasa 1
Michał Mrukowski  klasa 1
Michał Włodarczyk  klasa 1
Martyna Hądzlik  klasa 2
Małgorzata Rozwalka  klasa 2
II miejsce:
Jakub Rosik  „0”
Julia Czajka  klasa 1
Hanna Adamczak  klasa 4a
Igor Biernaczyk  klasa 4a
Bartosz Józefiak klasa 7
III miejsce:
Jędrzej Świadek  „0”
Konrad Adamczak klasa 7
Julia Raburska  klasa 7
Anna Piotrowiak  klasa 2 gimnazjum
Joanna Rosińska  klasa 2 gimnazjum

Wszystkie prace zostały przekazane do Garzyna na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
   Joanna Pietrzykowska
Magdalena Ratajczak


JESZCZE O NAGRODZIE
Niedawno Szkoła otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Edukacji i Nauki pokonkursową publikację (dotyczącą konkursu Wielkopolska Szkoła Roku 2017).
Autorką jej wstępu jest p. Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podkreśliła, że: „Liczba i jakość wniosków, które zostały złożone w obu konkursach świadczą o tym, że wielkopolską oświatę charakteryzują najwyższe standardy i najlepsze wzorce w zakresie edukacji. Pokazały one, że pedagodzy z wielką troską podchodzą do swoich uczniów, z pasją, zaangażowaniem i oddaniem realizują cele i wyznaczone zadania.”
Dlatego jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy taką nagrodę i znaleźliśmy się w gronie 21 wyróżnionych. W publikacji jest strona poświęcona naszej – Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach (jeszcze pod nazwą Zespół Szkół w Pawłowicach, gdyż wniosek złożony został w ubiegłym roku szkolnym). Obok znanych nam zdjęć ukazujących budynki szkolne uwzględniono ogólną charakterystykę, która stanowi wizytówkę naszej podstawówki.


   Monika Żalik

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy
i każda szkoła świętuje go inaczej.
Jest to czas uroczystych spotkań
z uczniami, nauczycielami, rodzicami i Przyjaciółmi szkoły.

Jedno z wyjątkowych spotkań, pod nazwą „Wieczornicy” odbyło się w czwartek 11 stycznia 2018r., a zgromadzili się na nim uczniowie i Przyjaciele naszej szkoły. Na spotkanie przybyli między innymi Wójt Gminy Krzemieniewo p. Andrzej Pietrula i zastępca p. Radosław Sobecki, ks. Jan Roszyk, radni naszej gminy i powiatu, członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie Rady Rodziców, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą oraz darczyńcy.
Bożonarodzeniowy wieczór kolęd i pastorałek, w formie montażu słowno – muzycznego opartego na twórczości księdza Twardowskiego, opowiadającej o pięknie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, przedstawili uczniowie pod kierunkiem p. A. Kasińskiej i p. K. Urbańczak. Kolędy i pastorałki śpiewali nie tylko rozśpiewani uczniowie, ale również zaproszeni goście. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom „Wieczornicy”. Dzięki temu atmosfera spotkania była pełna radości i wesela.
Wspólnemu kolędowaniu towarzyszyły liczne życzenia i podziękowania oraz nadzieja na dalszą współpracę.